Driemaandelijkse nieuwsbrief van Oostrem vzw | april - mei - juni 2015 | www.oostrem.be
 

Het Oostremnieuws in een nieuw kleedje
 
Zoals jullie merken, kreeg de layout van onze nieuwsbrief een grondige facelift. We zochten naar een moderne uitstraling zonder afbreuk te doen aan de inhoud. We hopen dat de nieuwe opmaak jullie kan bekoren.
Misschien roept de foto van mezelf vage herinneringen bij een aantal lezers op. Het is een foto die gemaakt werd tijdens de buitenlandse spon-soractie in de Elzas/Vogezen 2012. Ik zat toen op sommige momenten letterlijk met mijn handen in het haar. Als ik zie welke veranderingen er allemaal aankomen in onze sector, overkomt dat mij tegenwoordig dagelijks. Ondanks de vele bespa-ringen willen wij blijven investeren in de verdere uitbouw van onze voor-ziening. Zo verhuizen wij op 1 september van het huis voor vier bewoners in de Karrestraat naar een huis in Wespelaar. Dit huis leent zich om aan zeven bewoners een thuis te bieden. Daarnaast krijgen de ver-bouwingsplannen voor het huis in Wilsele meer en meer vorm. Dit huis zal onderdak bieden aan een zevental volwassenen met diep ver-standelijke beperkingen. Extra dagopvang voor-zien wij door een lift te plaatsen in de Benedictushoeve.
Om de nodige middelen te ver-zamelen, loopt de actie “Een HART voor OOSTREM” verder. Steun ons met een maandelijkse kleine gift op BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB met de mededeling “Een Hart voor Oostrem”. Giften boven € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Ik hoop jullie alvast te verwelkomen op de Opendeurdag.

Mario Vanhaeren
Algemeen directeur Oostrem 

In memoriam

Op 3 april 2015 overleed Maria Guilmin op 80-jarige leeftijd. Maria was de moeder van Georges Pardon. Na jarenlang de zorg voor haar ge- handicapte zoon gedragen te hebben gingen we vanaf vorig jaar over tot gedeelde zorg. Georges werd één van de bewoners van de Karrestraat in Herent. We kenden Maria reeds een dertigtal jaren als een zeer sym-pathieke en betrokken moeder.
We wensen de familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte.

Garageverkopen 2015
 
Ten voordele van Oostrem vzw 
Nursing home voor personen met een beperking
30 mei 2015
27 juni 2015
25 juli 2015
22 augustus 2015
12 september 2015 (onder voorbehoud)
 
Telkens van 13u00 tot 17u00
 
Aarschotsesteenweg 532
3012 Wilsele-Putkapel
 
 Bijkomende informatie
via 016 23 15 45
[Peggy – administratie]
 
Opgelet!
Er wordt geen materiaal meer aangenomen voor de garage-verkopen wegens stopzetting
 

Agenda
 
 Zondag 7 juni 2015
 Opendeurdag Herent

 Vrijdag 9 oktober 2015
 Zaterdag 10 oktober 2015

 Kaas- en Wijnavonden
 Parochiezaal Winksele - Delle

 Zondag 31 januari 2016
 Gastenfeest

 Vrijdag 19 tem maandag 22
 aug
ustus 2016
 Een Hart voor Harz 

 
09u30 | Begeleide rustige groepsfietstocht van ongeveer 20 km
met aangepaste fietsen voor personen met een beperking

10u00 | Begeleide rustige groepswandeling van ongeveer 6 km
met kennismaking "zorg Oostrem Karrestraat"
 
11u30 | Aperitief en welkom

12u00 | Lekkere BBQ
€ 15 voor volwassenen
€ 8 voor gebruikers Oostrem & De Wilg
€ 8 voor kinderen

14u45 | Kinderloop voor kinderen tem 14 jaar: 200m of 400m
Inschrijving aan Oostrem "De Wilg", Bijlokstraat 90, Herent.
Deelname is gratis.

15u00 | Jogging (M/V): 2,5 km of 7,5 km
Inschrijving aan Oostrem "De Wilg", Bijlokstraat 90, Herent.
Deelnameprijs: € 5 [drankbonnetje inbegrepen]

tot
18u00
| Gezellig samenzijn
Tuinterras met hapje en tapje, rommelmarkt, springkasteel, animatie, ...
Met muzikale ondersteuning door Omelet, Line Dancegroep Black Boots, Murga ça va en De Gestoorde Pensklaviertrekkers

Doorlopend | Infostands
Leer Oostrem en De Wilg beter kennen
Steun ons via de actie - "Een HART voor OOSTREM"
Maak kennis met de sponsoractie 2016 - "Een Hart voor de HARZ

In samenwerking met
 
      

Inschrijven kan tot 31 mei 2015. Klik hier om in te schrijven.
 
Oostrem stapt in woonproject Wespelaar
Op 1 september start Oostrem met een nieuw woonproject. In samen-spraak met Oostrem heeft de familie Schabon onlangs een grote woning gekocht in Wespelaar. Zij zijn momenteel het huis aan het renoveren tot een woning waar in totaal zeven personen met een beperking kunnen wonen. De woning ligt dicht bij het centrum van Wespelaar maar is toch rustig gelegen. Ook winkels en openbaar vervoer zijn vlakbij. Met deze wo-ning wil Oostrem de uitdaging aangaan om een hedendaags en aangepast woonconcept voor een kleine groep mensen met een beperking realiseren. Voor dit woonproject zullen de bewoners die momenteel in het huis van de Karrestraat wonen verhuizen naar Wespelaar. De laatste maanden is duidelijk geworden dat er toenemende nood is aan continue opvang voor deze groep. Op dit moment kunnen we enkel opvang tijdens de weekdagen garanderen.

 
Naast deze groep van vier personen is er nog plaats voor drie andere personen die hier kunnen wonen. Hiervoor zijn we op zoek naar personen met een Persoonsvolgende Convenant. Dit zijn personen die vanuit een hoog-dringendheid of vanuit een nood-situatie een rugzak aan middelen krijgen vanuit het VAPH en hiermee zelf de zorg kunnen inkopen.
Het project heeft ook nog bijkomende ge-volgen. Naast wonen moet er ook dag-besteding komen voor deze groep. Hiervoor zal de bovenverdieping van de Benedictus-hoeve gebruikt worden. Hier zijn ook extra mogelijkheden voor personen met een convenant om in dit dagcentrum te kunnen starten. In totaal zijn we hier op zoek naar vijf extra convenanten.

Een project waar jullie zeker nog van gaan horen…

 
Hilde en Caroline kampioen!
Hilde en Caroline Uytterhoeven van dansclub De Keerbergse Amigo’s, werden in het Geetbetse gemeentehuis officiëel gehuldigd voor hun kampioenentitels in het rolstoeldansen. Tijdens de kampioenschappen kwamen de disciplines Ballroom- en Latindansen aan bod. De zussen kaapten in de debutantenklasse meteen de hoofdprijs weg, en kroonden zich tot Belgisch kampioen. Ook in de Benelux mogen ze zich een jaar lang kampioen rolstoelduo noemen.
Caroline is reeds jarenlang begeleidster van de leefgroepwerking in de Bijlokstraat.
We zijn uiteraard heel fier om zo’n talent in huis te hebben. Proficiat!
 
 
Een Hart voor Harz
De buitenlandse sponsoractie naar het Harzgebergte Duitsland krijgt meer en meer vorm. Tijdens de heenreis, op vrijdag 19 augustus 2016, brengen we een bezoek aan Goslar. Zaterdag werken wij het eerste deel af van het recreatieve, wandel- en fietspro-gramma. Het is de bedoeling dat de deel-nemers elkaar ontmoeten in het mooie, ge-moedelijke en zeer toeristisch stadje Werni-gerode. Zondag wandelen we, samen met de intussen vermaarde Joëlettes, naar de top van de Brocken. Dat wordt dé uitdaging voor de wandelaars en voor de stevige fietsers. Op de terugweg, op maandag 22 augustus 2016, doen we ’s middags ook nog een leuke locatie aan. Het programma wordt verder uitgewerkt door een groep enthousiaste medewerkers die elk program-maonderdeel ter plaatse voorbereiden. Ver-blijf is voorzien in de volledig gerenoveer-de jeugdherberg in Schierke.
 


Deelnameprijs bedraagt respectievelijk € 198 voor een vierpersoonskamer, € 238 voor een tweepersoonskamer en € 258 voor een eenper-soonskamer. Bovenop dit bedrag vragen wij
€ 170 sponsoring. Kinderen betalen € 200 all-in. Daarmee betalen zij ook een symbolisch bedrag van € 2  sponsoring.


Meer informatie is terug te vinden op onze website: www.oostrem.be of na te vragen per e-mail: eenhartvooroostrem@oostrem.be.
 
Of klik hier om in te schrijven.