Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Corona/Covid-19
Corona/Covid 19 een terugkerend onderwerp vanaf half maart. Wij zullen jullie zo goed als mogelijk op de hoogte blijven houden, met als leidraad de informatie die we via de Brancheorganisatie, GGD en RIVM binnenkrijgen. De wisselende protocollen maken het ons niet altijd makkelijk maar met gezond verstand en begrip voor elkaars situatie komen we samen een heel eind.

Het Gezondheidsprotocol Gastouderopvang is bijgewerkt op 24 september en is te vinden op onze website en binnen 'Mijn Bij de hand'.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Verkouden huisgenoten zorgen niet meer voor sluiting van je gastouderopvang als ze niet in contact komen met de gastkinderen en ouders.
  • Alle kinderen t/m groep 8 mogen met neusverkoudheidsklachten naar de gastouder, onder voorwaarden. De gastouder heeft een beslisboom die is opgesteld door de overheid waarmee je samen kunt bepalen of het kind inderdaad zou kunnen komen.
Belangrijk blijft, het protocol geeft de kaders aan, gastouders bepalen daarbinnen hun eigen grenzen. Blijf goed in overleg met elkaar. Omdat een gastouder die verkouden is geen kinderen kan opvangen is het opvangen van verkouden kinderen een lastig punt voor vele gastouders. Je wilt immers niet moeten sluiten waardoor je alle ouders moet teleurstellen. Blijf met elkaar in gesprek en accepteer elkaars mening in deze lastige tijd met waarschijnlijk nog vele dilemma’s die zullen volgen.
 
Financiën 2021
Er is een voorstel gedaan de maximale uurprijs gastouderopvang te verhogen naar 6,49 euro in 2021. Het ontwerpbesluit van de minister zal in de komende weken definitief worden gemaakt. Het maximum uurtarief in 2020 is 6,27 euro per uur. Dit is het uurtarief waarover de kinderopvangtoeslag maximaal wordt berekend.

Bij de hand heeft in overleg met de oudercommissie besloten om per 2021 de bureaukosten met 3.5% te indexeren. Dit betekent dat alle bureaukosten per 2021 worden verhoogd met 3.5%. De afgelopen jaren hebben wij dit niet hoeven doen. Dit door het veranderen van de systemen, efficiëntere werkwijze ed.

Het door Bij de hand bepaalde percentage is tot stand gekomen door de prognose kostenontwikkeling 2021 van de Branche Organisatie Kinderopvang te nemen als uitgangspunt.
 
Wijzigingen 2021
Zijn er wijzigingen per 1 januari 2021 die moeten worden verwerkt in een nieuwe overeenkomst, dan horen wij dat graag voor 1 november. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal weken opvang bij een vaste maandelijkse afspraak of eventueel een aanpassing in de uurvergoeding voor de opvang. Bij voorkeur ontvangen wij de wijzigingen per mail. (welkom@bijdehand.nu)

Hebben jullie een overeenkomst die valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis dan adviseren wij voor 2021 een minimale vergoeding van 11,50 euro per opvanguur. Dit is inclusief de 8% vakantietoeslag. Ga samen in gesprek of een eventuele aanpassing van het tarief reëel is in jullie situatie.

Wij zullen alle door jullie aangeleverde wijzigingen voor het jaar 2021 in een keer eind oktober verwerken.
 
Kinderopvangtoeslag app
Er is sinds kort een app uitgegeven door de Belastingdienst voor het wijzigen van de Kinderopvangtoeslag. Vaak zijn er na de vakanties wijzigingen om door te geven en met deze app kunnen de gegevens makkelijk bijgehouden en bijgewerkt worden.

Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf Kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de Belastingdienst/Toeslagen. Meer uitgebreide handelingen blijven via www.belastingdienst.nl lopen. Het gaat dan om zaken als het aanvragen van Kinderopvangtoeslag of het definitief stopzetten ervan. Via de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun Kinderopvangtoeslag. De app is bedoeld voor veel voorkomende wijzigingen. Het gaat om bijvoorbeeld het inkomen van de ouder(s) en het aantal uren dat een kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden geleidelijk uitgebouwd.
 
Gastouderprofielen
Bij de hand heeft via www.bijdehand.nu een opvangmarkt beschikbaar die wij voor jullie beheren. Het is belangrijk dat deze gevuld blijft met positieve aansprekende profielen met foto. Via diverse online campagnes wordt de opvangmarkt gepromoot. Zo weten klanten ons en onze gastouders en opvangvragen nog beter te vinden.

Zoek contact als je hulp kunt gebruiken bij het plaatsen van een leuk stukje.

Met elkaar maken we dit tot een succes en kunnen gastouders en ouders ons nog beter vinden.
 
Compensatie corona periode voor ouders
De meeste ouders zullen begin juli via de SVB een compensatie hebben ontvangen voor de periode van 16 maart t/m 7 juni 2020.

Mochten hier vragen over zijn check dan de site van www.svb.nl

Vraag ook gerust onze hulp.
 
Compensatie voor ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag
Er is recent toegezegd dat ook deze ouders gecompenseerd zullen worden. Mocht je onder deze groep vallen laat het ons weten dan informeren wij je verder.
 
 
Ouders gezocht die willen meedenken:
Graag verwelkomen wij nieuwe leden voor de oudercommissie van Bij de hand. Wij vergaderen 2 x per jaar in Epe. De volgende vergadering zal plaatsvinden in maart 2021. Laat gerust weten als je interesse hebt via welkom@bijdehand.nu. Of bel Karin Meijer via 0578-611555.
 
 Korte Veenteweg 4     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu