Open dag, Alle Jaren
Beste ouders, beste leerlingen, 
Op zondag 8 maart houden wij onze jaarlijkse open dag. 
We nodigen jullie vriendelijk uit op onze open dag. Jullie kennen onze school al heel goed, maar toch biedt de open dag ook nieuwe informatie voor jullie. We stellen namelijk de studierichtingen van de 2e en de 3e graad voor in het OLC. Dit is een kans om de leerkrachten van de specifieke vakken te ontmoeten en hen al jullie vragen te stellen. 
Onze open dag heeft natuurlijk ook als doel nieuwkomers te laten kennismaken met alle aspecten van onze school en ervoor te zorgen dat ze een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van wie we zijn en waar we voor staan. Daarom willen wij de bezoekers laten kennismaken met de directie, de leerkrachten, de secretariaatsmedewerkers én onze leerlingen. 
Al enkele jaren zijn het voornamelijk duo’s van leerlingen die de rondleidingen verzorgen en een klein groepje bezoekers op sleeptouw nemen langs de verschillende stops. Het merendeel van de informatie wordt op de stops gegeven door leerkrachten. De belangrijke taak van de rondleiders bestaat er dus in om de mensen op een aangename en onderhoudende manier te begeleiden en wegwijs te maken. 
Veel leerlingen hebben al gereageerd op onze oproep via Smartschool om rondleider te worden. We zijn echter nog steeds op zoek naar meer kandidaten. Het is altijd fijner om met twee een groep bezoekers rond te leiden dan alleen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Frank Baeyens,
namens de directie en de werkgroep open dag
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be