Bezoek planetarium, 5 Wetenschappen
Beste ouders
 
Op donderdag 19 september brengen we een bezoek aan het Planetarium te Brussel. Via deze excursie maken we het thema kosmografie aanschouwelijk. Dat thema staat op het leerplan van het vak aardrijkskunde, studierichting wetenschappen. Naast een presentatie op de koepel, volgen we een sterrenkundeles aangeboden door een onderzoeker van KU Leuven.
 
Praktisch
  • De leerlingen verzamelen die dag op parking Bodart, waar de bus stipt om 8u10 zal vertrekken.
  • De leerlingen brengen een lunch en drankje mee. Er wordt water en fruitsap voorzien.
  • De kostprijs bedraagt ongeveer 10 euro (bus en toegangsprijs) en wordt vereffend via de schoolrekening.
  • We zijn om 16 u terug op parking Bodart.
We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van elke leerling om deze uitstap vlekkeloos te laten verlopen.
 
Vriendelijke groeten
 
Marleen Maertens,
leerkracht aardrijkskunde
 
Frank Baeyens,
directeur
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer marleen.maertens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be