MISSIO Jaarverslag 2016
Graag maken wij u attent op het verschijnen van het jaarverslag en de jaarrekening van MISSIO over het jaar 2016.
 
Belangrijkste resultaten
De inkomsten uit eigen fondsenwerving bedroegen in 2016 in totaal ruim 1,6 miljoen euro. Hiermee heeft MISSIO bij kunnen dragen aan seminaries en opleidingen van novicen in onder andere India, Indonesië, Pakistan en Ivoorkust. Er is subsidie verstrekt aan bisdommen in Pakistan onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra. Tevens heeft MISSIO diverse projecten ten behoeve van kinderen in Pakistan en Oeganda gesteund.
 
Besteed aan de doelstelling
Van elke gedoneerde euro wordt 91 procent besteed aan de doelstelling van MISSIO, een heel hoog percentage. Dat komt o.a. doordat MISSIO een kleine staf van parttime medewerkers heeft, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden.
 
In de bijlage vindt u een beknopte samenvatting onder de titel 'Jaarbeeld 2016'. Daar kunt u in een oogopslag alle belangrijke resultaten zien. Het volledige jaarverslag en de volledige jaarrekening zijn te vinden op onze website.
 
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio