Bezoek UPC Kortenberg, 5HW
Beste ouders
Beste leerlingen van 5 HW
 
Binnen de vakken Onderzoek, Sociale Vorming en Gedragswetenschappen loopt er in het 2de semester een project “Psychiatrie en psychische stoornissen”. Als interessante aanvulling daarbij krijgen de leerlingen de kans een inleefnamiddag mee te maken in het Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis te Kortenberg. Door de leerlingen te laten kennismaken met de werking van een psychiatrisch ziekenhuis en het werk van de verpleegkundigen, hopen we dat ze zich een concrete voorstelling kunnen maken van de wereld van de psychiatrie. Tegelijk kan dit bezoek helpen bij de studiekeuze voor het Hoger Onderwijs. Wie weet maakt het enkele leerlingen warm voor de studie Verpleegkunde? 
 
Deze inleefnamiddag vindt plaats op maandag 17 februari 2020.
 
Het programma ziet eruit als volgt:
  • Voorstelling van de werking van het ziekenhuis en het multidisciplinaire team
  • Rondleiding in het ziekenhuis
  • Vraaggesprek in kleine groepjes op een afdeling met een verpleegkundige
 
Concreet:
  • In de voormiddag hebben de leerlingen gewoon les tot 12u10.
  • Ze brengen een lunchpakket mee.
  • We nemen samen lijnbus 358 op het Rector De Somerplein om 12u38 naar Kortenberg.
  • Het bezoek eindigt om 16u15. We keren samen terug met de lijnbus en zijn tussen 16u45 en 17u terug in Leuven.
  • Wie een Bussy Pass heeft, brengt die mee.
  
We hopen op een leerrijke en boeiende excursie.
 
De begeleidende leerkracht
Hilde Van Wichelen
 
De directie
Frank Baeyens
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be