Sports Media's Newsflash
 
03 maart 2014

Kunst en lichaamsbouwer …


‘Dit is écht de laatste waarschuwing!’

Ordeproblematiek bij beginnende vakleerkrachten bewegingsonderwijs ‘Hoe gaan beginnende vakleerkrachten bewegingsonderwijs op het Primair Onderwijs om met ordeproblematiek binnen de lessen bewegingsonderwijs en hoe kan ervoor worden gezorgd dat toekomstig startende vakleerkrachten minder ordeproblemen ervaren?’

Lees hier het ganse afstudeerwerkstuk …


Reddend Zwemmen

Visualiseren van basisvaardigheden uit het overlevingszwemmen voor kinderen

In dit eindwerk worden er 2 aspecten van het reddend zwemmen besproken. Namelijk de drijftechniek met T-shirt en de vervoerstechnieken met behulp van drijvende voorwerpen. Over elk van de twee zal er een stukje achtergrondinformatie volgen waarna er meer specifiek op zal worden ingegaan. Beide onderdelen zijn uitgewerkt in functie van kinderen van de lagere school.

Bij de drijftechniek met T-shirt zal de lezer een opbouw van een gestructureerde en didactische manier van methodisch handelen meekrijgen. Daarnaast zijn de veelgemaakte fouten opgesomd, met natuurlijk ook de correcties die kunnen helpen assisteren bij het leerproces.

In deel 2 worden er tal van kijkwijzers aangeboden omtrent vervoerstechnieken met behulp van een flexibeam, maar ook rond vervoerstechnieken met andere mogelijke drijvende voorwerpen. Deze kijkwijzers zijn een handig hulpmiddel om de lessen vlot te laten verlopen.

Lees hier het ganse eindwerk … ( het bestand = 87 MB)


Uit de oude doos …

Lesvoorbereidingen uit de praktijk: 5de deel – A.B.V.

4 lessen ABV (bestandsgrootte = 4,6 MB ) voor het secundair onderwijs.