Nieuwsbrief december 2020
Thema: nieuwe Platos-applicatie voor oproepen sociale economie
Het Departement Werk en Sociale Economie bouwde een applicatie, Platos genaamd, voor de behandeling en opvolging van subsidieoproepen en overheidsopdrachten. Vanaf 1 januari 2021 worden geleidelijk aan de maatregelen en subsidieoproepen sociale economie gedigitaliseerd in deze applicatie. Later volgen ook de oproepen van ESF. In onze nieuwsbrief Sociale Economie van oktober 2020 lichtten we al kort toe wat Platos is.
 
Vanaf 1 januari 2021 zal de maatregel Managementadvies de spits afbijten en nog enkel vanuit de applicatie Platos aangevraagd kunnen worden.
 
Vanaf 2021 worden ook alle subsidieoproepen stapsgewijs gelanceerd via Platos. Zodra dit het geval is, zal ook de oproepenpagina alle nodige informatie bevatten om je op weg te helpen.
 
Wat moet je doen om met Platos aan de slag te kunnen?
 
Platos is een versleutelde omgeving om in alle veiligheid te kunnen werken.
Eerst moet je dus een aantal zaken regelen op organisatieniveau, pas daarna kan je inloggen op Platos en een aanvraag aanmaken.
Hieronder doorlopen we de cruciale stappen om met Platos aan de slag te kunnen.
Stap 1: Toegang via ACM/IDM
 
ACM/IDM is het Toegangs- (ACM) en Gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid. Enkel wie gekend is in het ACM/IDM-systeem, kan ook effectief met de applicatie aan de slag.
 
Contacteer de lokale beheerder van je organisatie (= organisatie van de promotor) om je toegang te geven tot Platos via ACM/IDM.
 
Toegangsrechten tot Platos krijgen.
Stap 2: Toelichting Platos-omgeving
 
Nu je toegangsrechten hebt via je lokale beheerder, kan je aan de slag in Platos zelf.
 
Om je te begeleiden, is er een handleiding en een instructiefilmpje.
Toch nog vragen na het doorlopen van deze stappen?
 
Vragen over de applicatie (andere dan vragen i.v.m. lokale beheerder en/of gebruikersrechten) of technische problemen: duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be.
 
Vragen in verband met lokale beheerder en/of gebruikersrechten: bel naar 1700.
 
Vind hier een antwoord op je vragen.
Managementadvies bijt de spits af
 
Vanaf 1 januari 2021 zal de maatregel Managementadvies de spits afbijten en nog enkel vanuit de applicatie Platos aangevraagd kunnen worden.
 
Bekijk hier de aanpassingen voor Managementadvies.
 
Oproep groeipad maatwerkbedrijven en -afdelingen
 
Deze oproep richt zich tot gelabelde maatwerkbedrijven en -afdelingen en focust op circulaire economie. In totaal wordt 5 miljoen euro voorzien, goed voor een bijkomende tewerkstelling van circa 215 doelgroepwerknemers vanaf april 2021.
 
Meer weten?
Info en voorwaarden.
 
Laureaten oproep Blended Business Models
 
Op 30 september 2020 werd de oproep Blended Business Models afgesloten. Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen gaan er samen innovatieve samenwerkingsverbanden aan en onderzoeken hoe ze in een gezamenlijk verdienmodel kunnen stappen.
 
Ondertussen zijn de 6 laureaten bekend.
 
Lees hier welke samenwerkingsverbanden opstarten.
 
Eindejaarswensen Sociale Economie

 
Oproepen in de kijker
Oproep Oprichting
 
Zoek je een tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van jouw sociale onderneming? De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.
 
Sinds 1 oktober kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor aanvragen is 31 december.
 
Oproep Innovatie
 
Zoek je als sociale-economieonderneming steun voor je innovatieproject? Ook binnen een samenwerkingsverband kan je in aanmerking komen. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.
 
Sinds 1 oktober kan je indienen voor een nieuwe ronde van deze oproep. Deadline voor aanvragen is 31 december.
 
Begeleidingsaanbod START SOON
 
Heb jij een sociaal ondernemersidee? Of wil je met jouw bedrijf meer maatschappelijke impact creëren? Dan is dit gratis begeleidingstraject StartSOON zeker iets voor jou! Het begeleidingstraject Start SOON is gratis voor de geselecteerde kandidaat-ondernemers.
 
Een tweede basistraject zal starten eind 2020. De volgende trajecten starten in het voorjaar van 2021.
 
 
 

Departement Werk en Sociale Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
nieuws.se@vlaanderen.be