Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws November 2013
Beste ,
Informatieavond DOS op woensdag 11 december met afscheid Joost van Eekhout
Op woensdag 11 december 2013 is er een informatieavond op het stadhuis van Doetinchem voor vrijwilligers en belangstellenden van DOS. Op die avond presenteren we de stand van zaken van de projecten in La Libertad en de fondswervende- en voorlichtingsactiviteiten voor 2014. Ook nemen we dan officieel afscheid van Joost van Eekhout als voorzitter van DOS. De avond begint om 19.30 uur in de raadszaal. U bent hierbij van harte uitgenodigd!
Nicaraguaanse muurschildering voor basisschool De Mate
Leerlingen van basisschool De Mate hebben een Nicaraguaanse muurschildering gemaakt. Dat gebeurde onder leiding van schilderes Katy Centeno Escot. Op 1 november hebben burgemeester Van de Vondervoort en leerlingen van de school het kunstwerk onthuld. Lees verder...
 
 
Voor een fotoverslag klik hier
Comité de Cuenca del Rio Mico: het eerste Nicaraguaanse waterschap
Op 24 oktober 2013 was de officiële start van het Comité de Cuenca del Rio Mico. Een historisch moment met de oprichting van een Nicaraguaans waterschap. De landelijke krant La Prensa weidde er meerdere artikelen aan. Voor een verslag van dit feestelijke moment uit Nicaragua zie Conformacion Comité RIO MICO. Lees verder… 
 
 
 
Woningbouw in La Libertad kan door!
Op 7 november heeft de gemeenteraad van Doetinchem een amendement van de PvdA aangenomen waarin eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld wordt voor voortzetting van het woningbouwproject in La Libertad. DOS heeft al een bedrag van € 30.000 gelabeld voor dit project. Met verdubbeling van beide bedragen via LBSNN/Hivos is er € 100.000 beschikbaar voor de bouw van 10 woningen. Voorwaarde is dat het project eind 2015 moet zijn afgerond. Lees verder…
 
   
Nicaraguaanse mural geeft afdeling beeldende vorming op Ludgercollege kleur
In de week van 4 tot 8 november hebben leerlingen van de tweede klas van het Ludger College ook onder leiding van Katy Centeno Escot een grote muurschildering gemaakt in de nieuwe vleugel van de dependance aan de Holterweg. Katy is afkomstig uit Esteli in Nicaragua waar zij werkt bij de stichting Funarte. Zij maakte een ontwerp aan de hand van schetsen van de leerlingen met als thema: Vrije expressie. De leerlingen hebben dit vervolgens op panelen tot een mooie mural verwerkt. Op vrijdag 8 november 2013 is de muurschildering onthuld tijdens de grote pauze.
Klik hier voor een fotoverslag. 
 
 
Een nieuwe voorzitter: Ted van Vilsteren stelt zich voor
Sinds 1 september 2013 ben ik de nieuwe voorzitter van DOS.
Ik volg Joost van Eekhout op, hij is na zeven jaar gestopt als bestuurslid. In het dagelijkse leven ben ik al vanaf 1985 werkzaam op het Graafschap College in diverse functies.
Sinds 2 jaar ben ik
 directeur van de sector Economie en Dienstverlening. Naast mijn werk vind ik het belangrijk om ook maatschappelijk actief te zijn. In de afgelopen jaren heb ik diverse bestuursfuncties vervuld, o.a. als voorzitter van de Doetinchemse Hockeyclub en de plaatselijke afdeling van D66. Ook ben ik enthousiast hockeyscheidsrechter.
De komende jaren ga ik mij inzetten om met DOS en onze partner FC Juntos uit La Libertad te zorgen dat de millenniumdoelen in La Libertad gerealiseerd worden. De uitvoering van de projecten Caminando Juntos zijn hierbij de basis.
Programma voor Integrale Lokale Economische Ontwikkeling in La Libertad
Voor de ontwikkeling van de lokale economie in La Libertad is een start gemaakt met het zogenaamde PIDEL programma. In dit programma wordt gedurende twee jaar 84.000 dollar beschikbaar gesteld als micro krediet. Dit krediet is bestemd voor producenten die ondernemen op basis van een zogenaamde "Carta de Derecho de Posicion". Deze producenten beschikken over onvoldoende garanties voor het verkrijgen van een normaal krediet bij een bank, maar beschikken wel over economisch potentieel en ondernemerszin. Om in aanmerking te komen voor dit krediet dienen de producenten de bedrijfsvoering binnen de grenzen van de gemeente La Libertad uit te oefenen. Hiervoor wordt een diagnose, een businessplan en een financieel plan opgesteld, met medewerking van een plaatselijke coach, die ook vanuit het programma gefinancierd wordt.
 
 
Toerisme (vervolg)
In een vorige nieuwsbrief hebben we al iets verteld over het project Toerisme in La Libertad. Daarin wordt vermeld dat de eerste bijdrage aangewend zal worden voor de basis infrastructuur die nodig is om toerisme te activeren. Dit is reeds in gang gezet.
 
Er ligt nu een voorstel voor de volgende fase. Daarin werken drie gemeenten in de regio Chontales (La Libertad, San Pedro de Lovago en El Rama), hun Nederlandse partnergemeenten/LBSNN en de Fundacion Centro Empresarial Pellas CEP uit Nicaragua met elkaar samen. CEP is een liefdadigheidsinstelling behorend bij een rijk Nicaraguaanse bedrijf.
 
Deze fase bestaat uit:
• trainen en begeleiden van bestaande en potentiële (jonge) ondernemers met toeristische producten (gericht wordt op de bedrijfjes die in staat zijn de authenticiteit van elke gemeente te laten zien met hun producten)
• identificeren van nieuwe toeristische producten
• organiseren van de lokale private actoren
• begeleiden van de publiek– private samenwerking (gemeente, INTUR)
• meehelpen opstellen van een gemeentelijke toeristische agenda’s
 
Ook wordt er samenwerking gezocht met toeristische organisaties in buurland Costa Rica, waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten is.
 
         
 
Boerenmarkt
Doel van dit project is het opzetten van een boerenmarkt in La Libertad ter ondersteuning van de plaatselijke boeren. Tot nu toe ging de lokale bevolking naar omliggende steden
(Juigalpa en Managua) om landbouwproducten te kopen. Hierdoor hadden de plaatselijke boeren geen mogelijkheid hun producten te verkopen en werd er hoofdzakelijk voor eigen gebruik geproduceerd. Er wordt 5800 dollar beschikbaar gesteld voor het oprichten van een boerenmarkt. Er wordt een marktbestuur samengesteld en een reglement opgesteld in overleg met betrokken instanties. De gemeente La Libertad zal ook een behoorlijke financiële bijdrage leveren aan dit project. De marktbezetting zal in hoofdzaak bestaan uit vrouwelijke verkopers, 33 vrouwen hebben zich inmiddels aangemeld.
 
 
Jaarverslag 2012
Het jaarverslag 2012 van DOS is gereed. Klik hier voor de digitale versie.
Kunstveiling de Gruitpoort
16 cursisten van de Gruitpoort hebben werk beschikbaar gesteld dat op 1 september tijdens het stadsfeest is geveild. Er was veel belangstelling tijdens het stadsfeest, de werken stonden mooi opgesteld in een tent en de veiling zelf onder leiding van wethouder Jan Bart Wilschut was een attractie. Veel mensen kwamen van te voren een kijkje nemen. Alle kunstwerken hebben een nieuwe eigenaar gekregen. 
De veiling heeft € 1390 opgebracht. Dit bedrag kan DOS via Hivos laten verdubbelen. DOS investeert het in een onderwijsprogramma dat we gezamenlijk met de gemeente La Libertad en het Nicaraguaanse ministerie van onderwijs uitvoeren. DOS investeert met name in training van de leerkrachten en onderwijsmiddelen. Voor een fotoverslag klik hier
 
 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010