Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Succesvolle Bij de hand Gastouderdag 26 mei 2018
De 3e editie van de Bij de hand Gastouderdag is perfect verlopen. We mochten ruim 80 gastouders verwelkomen. Rouxlala (www.rouxlala.nl) verzorgde een interactieve muzikale openingsact. Vervolgens werden er 9 verschillende workshops gegeven. De gastouders konden aan 2 vooraf gekozen workshops deelnemen. De aangeboden onderwerpen waren: Hoe sta ik als gastouder in het leven, Intervisie, Speel goed met speelgoed, Marketing, Ondernemen als gastouder, Relax kids, Creatief aan de slag, Babygebaren en Hoe werkt het kinderbrein.

Op naar een 4e editie in het voorjaar van 2019.
 
Pedagogische Kwaliteitsboom
Tijdens de Gastouderdag hebben wij de Pedagogische Kwaliteitsboom van KIKI geïntroduceerd. Deze tool leert de gastouder om haar pedagogische visie inzichtelijk te maken aan ouders.

Het beschrijven van een eigen pedagogisch beleid is wettelijk nog niet verplicht voor gastouders. Dit gaat in de toekomst zeer waarschijnlijk wel veranderen.

Door meer inzicht in het pedagogisch handelen kan een gastouder zichzelf nog beter beoordelen en waar nodig verbeteren.

Op de site https://www.kiki-s.nl is er meer over lezen.

Mirjam en Loes hebben een cursus gevolgd via KIKI en mogen de kwaliteitsboom overdragen aan onze gastouders. Hiervoor is een eerste training gepland op 9 oktober in de avond. Als de gastouder 2 avonden met goed gevolg aflegt ontvangt zij een certificaat samen met een poster van de pedagogische kwaliteitsboom. In samenspraak met Kiki hebben wij de layout een beetje Bij de hand gemaakt. De kosten van het, door KIKI uitgegeven, certificaat en een poster met de Pedagogische Kwaliteitsboom Bij de hand stijl bedragen 25 euro per persoon.

Heb je interesse in de training laat dit dan per mail aan ons weten. De gastouders die zich tijdens de gastouderdag hebben aangemeld hoeven dit niet opnieuw te doen. Geef je je nu op dan zul je zeer waarschijnlijk op de wachtlijst komen voor 2019. De aanmeldingen tijdens de gastouderdag lijken de eerste training al aardig te vullen.

Na de zomervakantie informeren wij de aangemelde gastouders over de verdere details.
 
Algemene verordening gegevensbescherming AVG
Per 25 mei zijn er strengere privacyregels van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Omdat wij als bureau maar ook de gastouders belangrijke gegevens verwerken hebben wij ons vanzelfsprekend in dit onderwerp verdiept.

Voor Bij de hand betekent dit het volgende:

Wij verwerkten de gegevens al met grote zorg in samenwerking met betrouwbare partners (softwareleverancier, accountant, systeembeheerders, websitebouwer etc.). Nu hebben wij met deze partners een extra overeenkomst afgesloten (verwerkersovereenkomst) waarin de afspraken zijn beschreven over de verwerking van de gegevens.

Onze medewerkers weten dat bij hun beroep een integere houding hoort. Ook tekende iedereen in zijn arbeidsovereenkomst al voor het waarborgen van de privacy van Bij de hand en haar klanten. Nu hebben we samen nog een aanvullende geheimhoudingsverklaring getekend. Hiermee is de privacy van iedereen, het thuiswerken en het verwerken van gegevens op een veilige manier extra onder de aandacht gebracht.

Het persoonlijke portaal ‘Mijn Bij de hand’ zal meer en meer gebruikt worden om verslagen e.d. uit te wisselen met zowel de ouders als de gastouders. Het portaal nog niet gebruikt? Vraag gerust een inlogcode op.

De gastouders hebben wij in een aparte mail op 17 mei en 13 juni geïnformeerd over de te nemen stappen. Omdat wij geen experts zijn op het gebied van dit onderwerp verwijzen we de gastouders door naar enkele informatiebronnen.

Verder geven we mee:
  • Stel een privacybeleid op.
  • Zorg dat je gegevens op papier of PC beveiligd zijn opgeborgen.
  • Wees je bewust van de gegevens die je verwerkt en handel daar ook naar.
  • Maak afspraken met je ouders op papier over gebruik foto/film/social media.
Ons privacybeleid is bijgevoegd en terug te vinden op www.bijdehand.nu.
 
Kinderopvangtoeslag 2019
Er ligt een voorstel om de maximale uurprijs waarover de belastingdienst de kinderopvangtoeslag berekent te verhogen naar 6,15 euro per uur in 2019. Dit is de uurprijs voor de gastouderopvang. Voor de BSO en kinderdagverblijven worden deze tarieven ook verhoogd. Daarnaast gaat de vergoeding per inkomensgroep omhoog. Rondom Prinsjesdag zal een en ander definitief worden gemaakt.

De extra geldinjectie heeft als doel om ondernemers in de kinderopvang de ruimte te geven te investeren in kwaliteitsverbeteringen. Op de kinderdagverblijven zijn eisen als de aangepaste kind - leidster ratio en het verplicht hebben van specifieke kennis per medewerker enkele voorbeelden die vanzelfsprekend extra geld kosten en dus doorberekend zullen gaan worden.

In de gastouderopvang zijn er verschillende voorstellen gedaan om ook in onze branche diverse zaken op het gebied van kwaliteitsverbeteringen te verplichten.

Wij zien liever dat een gastouder deze stappen zet vanuit een eigen behoefte. Intervisie volgen, je eigen pedagogische visie beschrijven, jaarlijks verplichte studie uren. Wij spelen op al deze onderwerpen al in met de mogelijkheid je aan te sluiten bij een intervisie groep of er een te vormen, onze Gastouderdag en de introductie van de Pedagogische Kwaliteitsboom.

Benader gerust je relatiebeheerder zodat die je kan informeren over de verschillende mogelijkheden.
 
GGD Inspectie
Afgelopen maandag 11 juni mochten wij in de middag een GGD inspecteur ontvangen voor de jaarlijkse controle van de werkprocessen van Bij de hand. Het bezoek is goed verlopen. De inspecteur was open, geïnteresseerd en in een prettige sfeer hebben we alles samen doorgenomen. Het uitgebreide rapport zal binnen enkele weken op onze site te vinden zijn.
 
 Korte Veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu