Nieuwsbrief / Newsletter 2013 nr 5
website http://www.van-eck.net   facebook:

 
 Onderwerpen:
- Beeldcorrecties als extra optie bij digitaliseren films
- Bezoek ons op de Fotografica beurs (zondag 10 november Nieuwegein)
- Nieuw, de EFP lamp (12v 100W koudspiegel) in 600 uurs uitvoering
- 8mm en 16mm films te koop
- Volg ons nu ook op Facebook

  Topics:
- Image corrections as option for digitizing films
- Visit us at the Fotografica exhibition (Sunday, November 10th, Nieuwegein Holland)
- New: EFP lamp (12V 100W cold mirror) in 600 hour version
- 8mm and 16mm films for sale
- Follow us now on Facebook 
Beeldcorrecties bij digitaliseren smalfilm
  Beeldcorrecties als extra optie bij digitaliseren films
 
Bij het overzetten van uw films kunt U nu ook als extra optie beeldcorrecties laten uitvoeren. Hierbij worden de kleuren en helderheid van de gescande beelden verbeterd:
 
Kleurcorrectie: Hiermee worden de kleuren gecorrigeerd, zodat het er zo natuurgetrouw mogelijk uitziet. Zowel kleurfouten die ontstaan zijn tijdens het filmen, als kleurfouten die door het verval van de film door de jaren heen zijn ontstaan, worden zo goed mogelijk gecorrigeerd. Veel films verkleuren na verloop van tijd. Vaak is dit een blauw- of rood-zweem.
 
Helderheid: Hierbij wordt meer diepte in de belichting van de film bereikt. Het totale helderheidsspectrum wordt optimaal benut.
 

  Image corrections as option for digitizing films
 
When transferring your movies, we can nowoffer image corrections,  as an option. For this, the color and brightness of the scanned images is improved:

Color correction: This corrects the colors, so that the image looks as natural as possible. The for both color errors occured during filming and color degradation. In many films, the colors decays over the years. Most of the time this is blue- or red-cast. 
 
Brightness: more depth is brought in the exposure of the film. The total brightness spectrum is optimally used.
 
       
 Bezoek ons op de Fotografica beurs (zondag 10 november Nieuwegein)
 
Zondag 10 november presenteert van Eck Video Services zich op de Fotografica beurs in Nieuwegein bij Utrecht.

Deze beurs vind plaats in Home Boxx Nieuwegein, met 6000 m2 expositieruimte. Home Boxx Nieuwegein is uitstekend bereikbaar per auto. Parkeren is gratis.

U kunt op deze beurs uw beeld of geluidsmateriaal afgeven ter digitalisatie. Het digitaliseren zal plaatsvinden op onze locatie in Tilburg. Na het digitaliseren kunt U het materiaal daar ophalen, of wij kunnen het via de post terugsturen. Bij een digitalisatie-opdracht krijgt U de entree van de beurs (Euro 4,=) van ons retour. 

Heeft U iets nodig uit onze webwinkel? Laat dit dan even aan ons weten. Wij nemen het dan voor u mee naar de beurs.
 
 
 
 Visit us at the Photographica fair (Sunday, November 10th Nieuwegein)
 
Sunday, November 10, Eck Video Services participates at the Photographic exhibition in Nieuwegein, near Utrecht.
 
This fair takes place in Home Boxx Nieuwegein, with 6000 m2 of exhibition space. Home Boxx Nieuwegein is easily accessible by car. Parking is free.
 
At this fair, you can bring your video, film and audio material for digitizing. We will digitize your material at our location in Tilburg. When it is ready, you can visit our store in Tilburg to pick up your material, or we can return your material by the mail. If you bring material for digitilisation, we refund you the entrence fee for the fair (Euro 4,= )
 
If you need something from our webshop? Please let us know. We will bring take it for you to the fair so you can pick it up there.
 
       
 Nieuw: EFP lamp (12V 100W koudspiegellamp) in 600 uurs uitvoering

De populaire 12V 100W koudspiegellamp (EFP) kunnen we nu ook leveren in een 600 branduren versie (in plaats van de oude 50 branduren versie).
 
 
  New: EFP lamp (12V 100W cold mirror) in 600 hour version
 
The popular 12V 100W cold-mirror lamp (EFP) is now included in our assortment in a 600 burning-hours version (instead of the old 50 burning-hours version).
 
 
       
 8mm en 16mm films te koop
 
We hebben weer een groot aantal 8mm en 16mm films aan ons assortiment toegevoegd.
 
Meer informatie:
 
 
 8mm and 16mm films for sale
 
We have added a big numer of 8mm and 16mm film titles to our assortment.
 
More information:
 
       
 Volg ons nu ook op facebook
 
Van Eck Video Services heeft nu ook zijn plaatsje gevonden op facebook. Zodra we wat nieuws hebben zullen we dit direct of facebook zetten. Tevens als we wat zoeken (bijvoorbeeld een specifieke filmprojector), dan zetten we het daar ook op.
 
 
 
 Follow us on facebook
 
Van Eck Video Services has now it's own facebook page. As soon as we have news, we will put it directly on facebook. Also if we are looking for something in particular (e.g. a specific film projector), we will also post it on facebook.
 
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-03, 5047 TX  Tilburg, The Netherlands
web: www.van-eck.net   E-mail:  info@van-eck.net     phone: +31 (0)13 5715148