Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
april  2012
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
 
Werkzaamheden Els Rengenhart
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden vanaf september 2012 door Facet trainingen overgenomen. Er is intensief overleg met verschillende docenten om de lessen over te nemen. Om de kwaliteit te waarborgen blijf ik de komende jaren nog betrokken bij de verschillende cursussen. In het najaar van 2012 zal de zesdaagse cursus sensomotorische integratie voor leerkrachten, remedial teachers, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en professionals met een HBO opleiding nog door mij worden gegeven. Deze cursus is gericht op professionals die werkzaam zijn met kinderen.  cursus voor anderen
 
Dit houdt niet in dat ik ook stop met mijn overige activiteiten op het gebied van sensomotorische integratie, zoals het onderhouden van mijn website en het verspreiden van deze nieuwsbrief. Ik ben nog steeds bereid om mijn kennis over sensomotorische integratie met anderen te delen door middel van consulten, supervisie en andere mogelijke activiteiten.
 
 
Cursussen sensomotorische integratie voor paramedici:
 
 
Deze verschillende cursussen sensomotorische integratie worden vanaf september 2012 door Facet trainingen georganiseerd.
 
Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden.

Cursussen sensomotorische integratie die in september 2012 beginnen.  
Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
  • 13, 14 september, 11, 12 oktober, 1 ,2 november,13, 14 december 2012, 24 en 25 januari 2013.
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze cursus is ook geschikt voor paramedici werkzaam in de psychogeriatrie. 
  • 6, 7 september, 4, 5 oktober, 8, 9 november, 6, 7 december 2012,10 en 11 januari 2013. 
Zie voor verdere informatie cursussen
 
 
 
Cursus Sensomotorische integratie voor 'anderen':

Zesdaagse cursus sensomotorische integratie voor leerkrachten, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding. Er is een cursus gericht op professionals die werkzaam zijn met volwassenen of kinderen met een verstandelijke handicap
en een cursus gericht op professionals werkzaam met kinderen, niet specifiek met een verstandelijke handicap.
 
In september2012 begint een cursus gericht op professionals werkzaam met kinderen(niet specifiek met een verstandelijke handicap). Deze cursus zal nog door mij in samenwerking met Esther Fleurbaay worden gegeven.
 
Data: 27, 28 september, 22, 23 november 2012, 17 en 18 januari 2013. 
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Organisatie: Facet trainingen.
 
Data volgen binnenkort.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen
 
 

Boekentip:

No More Meltdowns.
 
Positive strategies for managing and preventing out-of-control behavior.
 
Auteur: Jed Baker. Paperback, 150 pagina's, Future Horizons, 2008.
 
Dit boek biedt een handvat als bepaald gedrag van een kind op school of thuis escaleert, en het kind niet reageert op de normale pedagogische aanpak van vaste regels en consequente aanpak. Jed Baker legt uit dat escalerend gedrag geen onwil is van het kind, maar dat het kind op dat moment geen andere mogelijkheden ziet. Het is zijn manier om een bepaalde situatie te overleven. Prikkelverwerkingsstoornissen of problemen met de sensomotorische integratie, kunnen hiervoor de aanleiding vormen. Het is een zeer praktisch boek, waarbij de te nemen stappen zeer systematisch worden aangegeven en waarbij als laatste 'redmiddel', alleen als al de andere strategieën niet werken, het gebruik van medicijnen kan worden overwogen.
Geschikt voor leerkrachten, ouders en andere hulpverleners die te maken hebben met kinderen waarvan het gedrag escaleert of dreigt te escaleren.
 
 
 
 
Het boek staat samen met andere boeken op een nieuwe pagina op de website met  boeken voor leerkrachten.
 
 
 

Speelgoed- en materiaaltip:
 
Ring L Ding: Een tip van Ingrid Lehr, oefentherapeute bij Bartimeus, over het bordspel Ring L Ding, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. De tafel ligt vol met gekleurde haarbandjes. Je draait steeds een kaart om, waarop een hand met haarbandjes om de vingers zijn afgebeeld. Het is de bedoeling om deze hand na te maken door zo snel mogelijk de juiste haarbandjes om je vingers te doen. Het is een spel dat onbewust motorische vaardigheden, reactiesnelheid, imitatievermogen en concentratie traint. Op YouTube is er filmpje over te vinden: Ring L Ding online speluitleg. Kinderen met sensomotorische integratie problemen hebben vaak moeite om hun aandacht te richten op wat ze aan het doen zijn. Dit spel lokt uit om beide handen te gebruiken; op die manier is het gemakkelijker voor het kind om zijn aandacht te richten op wat hij aan het doen is en om er mee door te gaan. Zie ook: Activiteiten met beide handen.Verkrijgbaar in speelgoedzaken en warenhuizen. U kunt het ook bij bol.com bestellen door op onderstaande link te klikken.

Ring L Ding
Ring L Ding€ 13.99
 
Deze tip kunt u samen met andere speelgoedtips vinden bij cadeautips.
 
  
 

Wetenschappelijk onderzoek:

Overgenomen van de nieuwsbrief van 11 april 2012 van Sensory Processing disorder Foundation.
  
James, K. Miller, L.J., Schaaf, R, Nielsen, D. M. & Schoen, S. A. (2011). Phenotypes within sensory modulation dysfunction. Comprehensive Psychiatry, 52, 715-724.
 
This study partially supports the new taxonomy proposed by Miller and colleagues (2007). Two of the three Sensory Processing Disorder subtypes were identified in a sample of 94 children. These children were clinically diagnosed by occupational therapists as having Sensory Modulation Disorder (SMD).
  • Sensory Seeking/Craving (SC) which was characterized by the following:
    • Hyperactivity, impulsivity, delinquent and/or aggressive behaviors, poor socialization, inability to adapt, and impaired cognitive and/or social behavior.
  • Sensory Under-Responsivity (SUR) which was characterized by:
    • Movement sensitivity, emotional withdrawal, low energy and/or weak muscles, fatigue, poor balance and motor control. These behaviors may occur because children with SUR tend to avoid activities that challenge their balance and motor coordination.
Although Sensory Over-Responsivity (SOR), which is characterized with adverse responses to touch, visual, taste, sound, and smell stimuli, did not cluster as a separate subtype, it was present in both Sensory Craving and Sensory Under-Responsivity.
 
 
Het hele artikel is gratis on-line te lezen: Phenotypes within sensory modulation dysfunction.
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart