Beste ,

De nieuwe president van Amerika is bekend, de dagen worden korter en kouder, ... Er staat ons een periode van verandering te wachten. Zelfs over de kleur van Zwarte Piet wordt getwijfeld. Is het echt nodig eeuwenlange tradities in vraag te stellen?

Dat verandering positief kan zijn bewijzen enkele mooie projecten in Brugge.  Zo krijgt het surfgebeuren in Zeebrugge een boost door de komst van een nieuw gebouw voor de surfclub. Er is ook een grote stap gezet in energiezuiniger wonen want op mijn voorstel kunnen Brugse voorgevels nu beter geïsoleerd worden. 

Maar doorheen al die verandering is het goed om vaste waarden te hebben. De komende periode slaan mensen traditioneel de handen in elkaar om verschillende solidariteitsacties te organiseren. Ook jij kan je steentje hiertoe bijdragen door bijvoorbeeld mee te lopen met de Warmathon op 20 december in Brugge of door een rode neus op te zetten. Hartverwarmend al die solidariteit!

Neem hier ook eens een kijkje op mijn nieuwe facebookpagina en klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten.

 


Beter en voordeliger isoleren

Bruggelingen die hun voorgevel langs de buitenkant willen isoleren, mogen voortaan de rooilijn tot 14 centimeter overschrijden. Ik zorgde voor de aanpassing van de gemeentelijke reglementering. De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private domein. Tot voor kort was men vaak verplicht om langs de binnenkant te isoleren, wat soms extra kosten met zich meebracht. Zelfs in Nederland werd mijn voorstel opgemerkt: http://www.isoleren.nl/content.php?newsID=343

Klik hier voor meer info


Nood aan meer fietsenstalling aan station

Er is een tekort aan fietsenstalling  aan het treinstation in Brugge. De huidige fietsenparkings staan overvol waardoor het vaak moeilijk is om een reglementaire plaats te vinden voor je fiets. Het is goed dat er veel gefietst wordt en we mogen dat ook niet afremmen, integendeel. Maar dan moet het aantal fietsenparkings wel worden opgetrokken. Ik zal deze problematiek dan ook verder aankaarten bij de bevoegde minister
 
Klik hier voor meer info 

Nieuwe surfclub voor Zeebrugge

Na 9 jaar kan surfclub Icarus eindelijk een nieuwe surfclub op het strand van Zeebrugge bouwen. De realisatie van dit nieuwe project is het sluitstuk van een jarenlang aanslepend verhaal, waarbij ik ook bij de provincie heb aangedrongen om dit mogelijk te maken.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus


 

Blijven investeren in jongeren

Evenementen voor jongeren zijn belangrijk. Daarom sloot ik voor de periode 2016-2019 een nieuwe overeenkomst af met vzw Brugealive en DB events & bookings vzw. Daarnaast wordt ook de huidige overeenkomst met Suburb Soundz verlengd voor de periode 2017-2019.

Klik hier voor meer info  


Nieuwe mogelijkheden voor roeiclub

Ik gaf de aanzet om een een nieuw plan op te maken voor de site Norenburg nabij het Waggelwater en het kanaal Brugge-Oostende. Dit zal zorgen dat uitbreiding van de roeiclub KRB mogelijk wordt. Meteen wordt ook de site rond het nabijgelegen kasteel Norenburg nieuw leven ingeblazen.
 
Klik hier voor meer info  

 

Kabinet
Oostmeers 17
8000 Brugge
Tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdag tussen 9u en 11u na afspraak