Digitale Nieuwsbrief
Voor leden, door leden
Nr. 5, Mei - 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Van het bestuur
 
Meer ruimte in het ziekenhuis
 
Zorgverzekeraars in eigen regie bij chronische ziekten    
 
Zorgwekkende toename Obesitas    
 
Patiëntenvereniging en medicijnfabrikant
 
Aan tafel!

Winkel failliet door maagverkleingen
 
Global Heroes
 
Poeptransplantatie
 
Kinderboek 'GEORGE'
 
Bikkels gezocht
 
Oproepjes
 
Lidmaatschapsvoorwaarden
VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Juni-2016. Heb je iets te melden voor de volgende nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar:
Graag met vermelding: 'Nieuwsbrief' voor leden/door leden’.
Van het bestuur
 
Beste leden en meelezers,
 
Wellicht lezen velen van jullie dit bericht voor de tweede keer, want op 24 mei 2016 is het als brief verzonden naar alle leden van de vereniging en de lezers van deze nieuwsbrief.
Maar toch…. voor alle duidelijkheid:
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Nederlandse Obesitas Vereniging op 18 juni 2016 gaat niet door.
Na intern overleg is er besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar oktober 2016. De exacte datum laten we je zo spoedig mogelijk weten. Door allerlei omstandigheden is het bestuur dusdanig klein geworden dat er van een bestuur nog nauwelijks sprake is. Jos Blik heeft zijn bestuurstaken per 9 mei 2016 neergelegd. Hij blijft wel actief als coördinator van het NOV modellenteam en ondersteunend voorlichter.. 
Wij zijn er allemaal van overtuigd dat de Nederlandse Obesitas Vereniging reden van bestaan heeft. De vereniging opheffen is daarom geen optie. 
Met nieuwe moed, met input van uit de brainstormdag van 16 april 2016 en met nieuwe menskracht willen we de bijeenkomst van oktober 2016 gaan vormgeven.Wil je meedenken?
Laat het weten, meld je met een kort berichtje op mijn mail!
Wij hopen velen van jullie in oktober te ontmoeten!
Een hartelijke groet voor iedereen.
 
Anja Mulder Abbink
Leden-lotgenotencontact
Patiënt met obesitas krijgt meer ruimte in ziekenhuis
Nederlandse ziekenhuizen gaan speciale 'obesitas-kamers' inrichten. Het aantal dikke patiënten neemt dusdanig toe dat in de nieuwbouw XL-kamers met extra brede bedden, deurposten en stoelen komen. In de nieuwe kamers in het Rotterdamse Erasmus MC kunnen patiënten tot 230 kilo worden opgenomen. De XL-verblijven zijn een paar vierkante meters groter dan normaal, de bedden zijn 110 centimeter breed in plaats van 90 en de toiletpotten zijn steviger. In 2018 worden de kamers in gebruik genomen.
In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn er al een paar van deze XL-kamers gereed, zoals op de oncologie- en chirurgieafdeling. Tijdens de renovaties, die nog 3 jaar voortduren, wordt elke verpleegafdeling voorzien van vier zogenoemde obesitaskamers.
 
Gestage stijging
Het is hard nodig, zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC. Het aantal mensen met obesitas stijgt nog steeds gestaag, zeker bij ouderen. Het is een illusie om te denken dat dit probleem snel uit de wereld is. De maatschappij moet dus zorgen voor de juiste hulpverlening." 
 
Zorgverzekeraars maken drie miljoen vrij voor eigen regie bij chronische aandoening
De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verder brengen van zelfmanagement in de zorg.
Hierdoor wordt het mogelijk voor mensen met een chronische aandoening om zelf aan hun gezondheid te werken, met hulp van hun zorgverlener, hun omgeving en ICT. Het bedrag is vrijgemaakt dankzij een krachtenbundeling van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars in de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!).
Steeds meer mensen met een chronische aandoening willen meer grip op hun gezondheid, zodat ze de dingen kunnen blijven doen die ze belangrijk vinden.
Op vakantie gaan bijvoorbeeld, of voetballen met hun kleinkinderen. De mogelijkheden om hun eigen leven te leiden krijgen ze met zelfmanagement: werken aan je gezondheid met hulp van je zorgverlener, omgeving en ICT.
 
De volgende stap 
Eerstelijns zorgorganisaties die aan de slag willen met zelfmanagement, maar daarvoor onvoldoende reguliere middelen hebben, kunnen aanspraak maken op het beschikbare budget van de zorgverzekeraars. Het invoeren van zelfmanagement is namelijk niet eenvoudig. Zo moet het zorgproces aangepast worden en moeten medewerkers geschoold worden voor hun nieuwe rol.
 
 
Zorgwekkende toename obesitas vraagt om urgente actie, waarschuwt onderzoeksorganisatie
De grootste Europese organisatie voor onderzoek naar obesitas (EASO) waarschuwt dat de groeiende obesitas epidemie in Europa overweldigende effecten zal hebben op de gezondheidszorgkosten en economische productiviteit als er niet snel actie wordt ondernomen. Daarom heeft de EASO haar steun uitgesproken voor de Written Declaration van het Europese Parlement, dat oproept tot meer erkenning van obesitas als ziekte door de EU lidstaten. Tijdens de European Obesity Day op zaterdag 21 mei vestigen obesitasonderzoekers uit heel Europa de aandacht op de groeiende epidemie met verschillende evenementen, om een groter bewustzijn en begrip voor obesitas te creëren. De waarschuwing van de Europese Associatie voor de Studie of Obesitas (EASO) komt voort uit verschillende onderzoeksrapporten die aantonen dat obesitas (BMI vanaf 30 kg/m2) en overgewicht (BMI 25-30 kg/m2) nog steeds in snel tempo toenemen en dat in 2030 meer dan de helft van de Europese bevolking overgewicht zal hebben. In enkele landen zal dat percentage zelfs 90% zijn. In Nederland heeft nu 11-15% van de volwassenen obesitas en ongeveer de helft van de volwassen bevolking overgewicht, volgens gegevens van het RIVM, CBS en de GGD.
 
Patiëntenvereniging aan infuus van medicijnfabrikant
Patiëntenverenigingen hebben chronisch te weinig geld en sommige nemen donaties aan van de farmaceutische bedrijven die medicijnen voor 'hun' ziekte op de markt brengen. Kunnen zulke clubs toch hun onafhankelijkheid bewaren? Er zijn ook patiëntenverenigingen die het geld best kunnen gebruiken maar die uit principiële overwegingen geen enkele industrie-euro op de begroting wensen. De RSI-vereniging weigert farmageld, evenals de obesitasvereniging. ‘Glad ijs’, zegt bestuurslid Jos Blik erover. Ook Hartpatiënten Nederland, die uit farma-oogpunt een lucratieve doelgroep vertegenwoordigt, wil de onafhankelijkheid bewaken, zegt coördinator Marly van Overveld. Het is een keuze die op het kantoor in Roermond wel tot gepuzzel leidt. Want ook daar neemt het ledenaantal in snel tempo af en dat heeft in vijftien jaar tijd tot een halvering van de inkomsten geleid.
 
Week van de toegankelijkheid 3 t/m 8 oktober 2016: Aan tafel!
Hoe toegankelijk is dat leuke restaurant? Kun je prettig lunchen in de kantine? Mag je assistentiehond mee naar binnen in het eetcafé of in die nieuwe cafetaria? Hoe kom ik te weten of de bediening behulpzaam is?
Onder het motto ‘Aan tafel!’ wil de Week van de Toegankelijkheid  bereiken dat mensen met een beperking of chronische ziekte overal kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten. Zonder belemmeringen.
Overal kunnen eten betekent:
goede fysieke toegankelijkheid
goede, behulpzame bejegening
duidelijke informatie
Meedoen?
U kunt zelf meedoen! De komende tijd starten op veel plaatsen de voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid 2016. Er zijn al mooie initiatieven en goede voorbeelden te vinden.
 
Maagverkleining deed grotematenwinkel Mateloos de das om
Na ruim dertig jaar sluit grotematenwinkel Mateloos in Amsterdam-West. De crisis en het internet zorgden al voor een vermindering van het aantal klanten, de populariteit van maagverkleiningen deed de winkel de das om. Drie weken sloot Mateloos zijn deuren.
Ariane Brouwers werkte de afgelopen twintig jaar bij grotematenwinkel Mateloos in Amsterdam-West en zag het aantal klanten teruglopen onder meer door de maagverkleining. "Het werkte als een besmetting. Daarvoor hadden we ook wel eens van die trends voorbij zien komen. De kaakklem bijvoorbeeld, waarbij de kaken aan elkaar werden vastgemaakt, en de maagballon, maar geen een sloeg zo aan als de maagverkleining."
Volgens de Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV) is het aantal maagverkleiningsoperaties de laatste jaren toegenomen. Dit jaar zullen naar verwachting zo'n 11.000 operaties worden uitgevoerd, in 21 centra. Het MC Slotervaart in Amsterdam-West deed samen met het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad 1359 gastric-bypassoperaties in 2014, waarbij een deel van de dunne darm wordt omgelegd en de maag definitief verkleind. In 2015 waren dat er meer dan vijftienhonderd.
 
Global Heroes. Terugkeer naar een actief leven dankzij medische technologie
Hardlopers kunnen zich inschrijven voor het Global Heroes-team. Elk jaar in oktober vormt zich een team hardlopers wiens leven is verbeterd dankzij medische technologie. In tien jaar tijd hebben 234 lopers uit 34 verschillende landen het kronkelige parcours afgelegd dat langs de meren en door de wijken van het Amerikaanse Minneapolis en St. Paul loopt. Zij vertegenwoordigen de terugkeer naar een actief leven en het belang van toegang tot hoogkwalitatieve gezondheidszorg. 
De Global Hero-lopers dienen gebruik te maken van een medisch hulpmiddel, of moeten een therapie of procedure hebben (ondergaan) voor de behandeling van hart- en vaatziekten, beroerte, diabetes, kanker, chronische pijn, wervelkolom- of neurologische aandoeningen, obesitas en gastro-intestinale of urologische aandoeningen. Hierbij maakt het niet uit wie de fabrikant is van de medische hulpmiddelen die gebruikt zijn voor de therapie of procedure.
“Elke Global Hero die over de eindstreep gaat, vertegenwoordigt de groep patiënten die de kans hebben gekregen om weer een actief en sportief leven te leiden,” zegt Jacob Gayle, Vice President van de Medtronic Foundation. “Wanneer wij hen in de bloemetjes zetten, bieden wij ze ook een platform om anderen met gelijkaardige medische aandoeningen en omstandigheden te bereiken. Door hun opmerkelijke verhalen met de wereld te delen, hopen wij mensen te informeren, te inspireren en aan te zetten om in actie te komen op het gebied van hun eigen gezondheid."
 
Poeptransplantatie lukt beter bij matchende donor
nderzoekers van fecestransplantatie zijn erin geslaagd te traceren welke bacteriestammen van een donor na transplantatie aanslaan in de darmen van een patiënt. De onderzoekers ontdekten dat de kans dat de nieuwe microbenstammen vande donor na een fecestransplantatie de darmen van een patiënt koloniseren, groter is als de patiënt zelf al over die soort beschikt. Als artsen donoren en patiënten matchen, neemt de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk toe. Het onderzoek, gepubliceerd in een special van Science over het microbioom, kan ertoe leiden dat poeptransplantatie voor meer aandoeningen een goede behandelingsoptie wordt.
 
Kluitman start 'IK MAG ZIJN WIE IK BEN! -campagne' rondom taboedoorbrekend kinderboek George
Half mei verschijnt het kinderboek George van Alex Gino bij uitgeverij Kluitman. En dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Rondom het boek zal de uitgeverij de campagne starten: IK MAG ZIJN WIE IK BEN!
Uitgever Mariska Budding: 'George is het prachtige verhaal over een jongen die weet dat hij eigenlijk een meisje is. Het boek gaat onder andere over de ontwikkeling, en hoe de buitenwereld op haar reageert. Omdat het belangrijk is dat we elkaar allemaal accepteren zoals we zijn, starten we rondom het verschijnen van dit boek de kleurrijke campagne IK MAG ZIJN WIE IK BEN!,omdat iedereen daar recht op heeft. En je bentniet alleen.'
 
ALEX GINO 
Het boek zal ongetwijfeld vele harten gaan veroveren. Auteur Alex Gino schreef twaalf jaar aan George. Alex beschrijft zichzelf als 'fat queer trans activist' en is lid van We Need Diverse Books, een stichting die zich sterk maakt voor meer diversiteit in (kinder)boeken.
 
GEORGE
Mensen denken dat George een jongen is. Maar zij weet dat ze een meisje is. George denkt dat ze dit voor altijd geheim zal moeten houden, maar dan vertelt de juf dat ze met de klas het toneelstuk Charlotte's Web gaan opvoeren. George wil héél erg graag de rol van Charlotte spelen. Maar de juf zegt dat ze er niet eens auditie voor kan doen... omdat ze een jongen is. Met de hulp van haar beste vriendin Kelly verzint George een plan. Niet alleen omdat ze dan Charlotte kan spelen, maar omdat ze dan kan zijn wie ze is – voor eens en altijd.
 
BIKKELS GEZOCHT!
De zoektocht naar nieuwe Bikkels voor de Bart de Graaff Foundation (BGF) gaat woensdag 25 mei a.s. officieel van start. Met de slogan: "Ben jij mank, krom, mislukt van binnen of scheel? Kan je niet zien, hangt je arm of hoor je niet zo veel? Heb er schijt aan, begin je eigen bedrijf!" roepen wij jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking op zich aan te melden.
Wat is het doel?
De Bart de Graaff Foundation zoekt Bikkels, jonge mensen met lichamelijke beperking, die een eigen bedrijf willen starten. Mensen zoals Bart de Graaff! Eigenzinnige en daadkrachtige mensen die een zelfstandige, onafhankelijke toekomst willen en hun beperking beschouwen als kracht. De Bart de Graaff Foundation begeleidt haar Bikkels persoonlijk en met behulp van Mentorbedrijven. We bieden ondersteuning op alle gebieden die nodig zijn om een succesvol bedrijf te starten, o.a. door middel van coaching, exposure en een startkapitaal.
Start Bikkelwerfcampagne op de Supportbeurs te Utrecht
De inschrijving voor kandidaat-Bikkels zal officieel starten op 25 mei. Wij openen dit jaar de Bikkelwerfcampagne op de Supportbeurs in Utrecht. Ook via onze websitesgroteboodschap.com en bartfoundation.nl en op social media zullen wij onze boodschap verspreiden. De inschrijving sluit op 11 september. Daarna volgt de selectieprocedure, die leidt tot de presentatie van de Bikkels die wij met ingang van 1 november, de start van het nieuwe Bikkeljaar, gaan ondersteunen.
 
Oproepjes
  • Wie vind het leuk om af en toe te helpen met het samenstellen van de nieuwsbrief? Het gaat om het bundelen van ingezonden stukken en nieuwsberichtjes, en/of om het speuren naar interessante nieuwsberichtjes.
  • De website teksten van de NOV zijn toe aan een update. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die een stukje van de website onder handen willen nemen. Hiervoor interview je betrokken leden van de vereniging, eventueel benader je externe experts voor meer informatie en je stelt een nieuwe tekst op aangevuld met foto’s en lees verder links.
  • Wie vind het leuk om zich voor de vereniging te verdiepen in het onderwerp “Bewegen binnen je eigen mogelijkheden”? We willen twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij we onderling tips kunnen uitwisselen, en waarbij we een expert op dit gebied uitnodigen die ons meer kan vertellen. Wie wil helpen bij het organiseren van de bijeenkomst, en wie kent een expert die we zouden kunnen uitnodigen?
Lidmaatschapsvoorwaarden NOV
Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor een heel jaar van 1 januari tot/met 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar kan tot één maand voor afloop van het lopende jaar. Tussentijds opzeggen ontslaat leden niet van de verplichting om contributie over het lopende jaar te betalen.

Volgende nieuwsbrief: juni 2016 
 


Aan- of afmelden voor de NOV - nieuwsbrieven - KLIK HIER
 
Nederlandse Obesitas Vereniging