Beste en ,
 
Herinnering! Kom je samen? Laat het ons weten!
 
Algemene Leden Vergadering donderdag 18 januari 20.00 locatie boerderij van de bibiotheek Eemland Hamersveldseweg 77 Leusden. Zaal open 19.30.
Je vindt de ingang aan de linkerkant van de boerderij, tegenover het rechter zijterras van brasserie Bras73 aan de Hamersveldseweg. Parkeren aan de overkant bij de RABO bank of anders achter de HEMA.
Het rooster van aftreding laat zien dat twee bestuursleden tegelijk aftreden in december 2018. Dit lijkt ons geen wenselijke situatie en daarom zal Anja Ikking per ingaande aftreden als secretaris. Haar nevenfuncties zijn (mede) organisator van evenementen, Wheels and Coffee's en Technodagen. Zij is tijdens de ALV  gelijk weer voor drie jaar herkiesbaar, zodat het aftreden van bestuurders in de toekomst wat meer gefaseerd zal gebeuren.
Indien je jezelf als kandidaat voor deze functie wilt voorstellen verzoeken wij je dit aan het bestuur door te geven. Je beknopte CV zien wij gaarne tegemoet via info@oldtimerclubleusden.nl E.e.a. ruim voor 12 januari a.s. zodat  hier tijdens de ALV over gestemd kan worden.
Neem een pen mee want je wordt verzocht te stemmen op de activiteiten voor volgend jaar!
Op deze ALV zijn betalende leden en indien er sprake is van een gezinslidmaatschap ook de partner van het betalende lid welkom.
Ivm inkoop van e.e.a. willen we graag weten of je komt. Laat dit even voor 12 januari weten via http://www.oldtimerclubleusden.nl/category/view/inschrijven met vermelding van de voornaam het gezinslid indien deze ook aan de vergadering gaat deelnemen.
 
Tot 18 januari!
Met oldtimer groeten,
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema
 
Bijlagen:
Agenda ALV
Huishoudelijk reglement
Uitslag Enquête
Notulen ALV 2017
Rooster van aftreding
 
FEHAC lidnummer 2016350
 
Klik op een van onderstaande logo's om naar de website van een sponsor te gaan.