eNews |27 januari 2016 | week 5
DEZE WEEK
• 42-jarig Ambtsjubileum
• Lofprijsavond
• M15
• Gemeentevastendag
• Evangelisatie
• Bijeenkomst Israël
• IMC
• Afscheid
• HUB
• Sprekers
• Huwelijksseminar
• NextGen


ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 5
29 jan. t/m 5 feb. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
 
WOENSDAG
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15

ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 DE BIJBEL LEZEN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks

Ik geloof met heel mijn hart, dat het dagelijks lezen uit de Bijbel onontbeerlijk is voor een gezonde persoonlijke geestelijke groei en voor het gemeenteleven. Het lezen uit het Woord van God houdt de menselijke geest fris, brengt hem dichter tot God en stelt God ook in de gelegenheid om dagelijks tot hem te spreken. 
 
Regelmatig hoor ik geluiden van mensen, die naarstig verlangen naar een woord uit de mond van een profeet. Ze denken dat een woord uit de mond van een profeet het overtuigende bewijs is dat God van hen houdt en bemoeienis heeft met hun leven. Maar is dat wel zo? Zeker niet! De liefde van God voor ons is ook zonder een profetenwoord buiten enige discussie. In het lezen en bestuderen van Gods Woord vinden we voldoende bewijs van Zijn liefde voor ons. Bovendien blijkt het woord, gesproken bij monde van een profeet, niet altijd betrouwbaar te zijn. Het Woord van God is echter te allen tijde betrouwbaar.
 
Ik ben ervan overtuigd dat God dagelijks tot ons spreekt door Zijn Woord. Gods Woord kunnen we zien als Zijn liefdesbrief aan ons. Het Woord heeft ons altijd iets nieuws te vertellen. Om dat te ontdekken, moeten we er eenvoudigweg een gewoonte van maken dagelijks tijd vrij te maken om het te lezen. 
Ik heb het hierbij niet over de gewoonte die sommige pinkstergelovigen hebben om de Bijbel open te slaan, de vinger ergens te prikken en dan te zeggen: "Dat is Gods Woord voor mij vandaag." Gelovigen die dit doen, weten uit ervaring dat ze soms teksten krijgen, die ze dan ook prompt afwijzen. Ze herhalen de handeling, totdat ze een woord krijgen dat in lijn is met hun denken. Waar ik het wel over heb, is het eenvoudigweg lezen uit het Woord, systematisch of anderszins. Onder het lezen zal de Heilige Geest u bepaalde dingen duidelijk maken en zal de tekst voor u gaan leven. 
 
Ik maak mij zorgen over het gebrek aan tijd om het Woord te lezen. Vaak hebben de gelovigen meer tijd voor het lezen van kranten, tijdschriften en boeken, al dan niet christelijke, dan voor Gods Woord. Er is weinig  tijd voor het lezen van de Bijbel. Ik denk dat gelovigen er een gewoonte van moeten maken om dagelijks minstens vijftien minuten te besteden aan het lezen van het Woord van God; niet haastig, maar rustig. Hij die hiervan een gewoonte maakt, zal weldra ontdekken dat hij ongemerkt veel langer zal lezen dan de voorgenomen vijftien minuten. De wedergeboren geest van de mens verlangt naar voedsel en als hij geen voedsel uit de hemel krijgt, zal hij weldra geestelijk sterven of overheerst worden door het vlees en zijn begeerten. 
 
De beste manier om gezond uit het Woord te "eten" is, door dat met een biddend hart te doen. Als wij, wedergeboren gelovigen, dat niet doen, zullen de woorden niet tot onze geest doordringen. Evenmin heeft het bidden hemelse kracht als het niet gecombineerd wordt met het lezen van het Woord van God. Beide zijn nodig. Ze vormen een eenheid: het gebed en het Woord. 
 
Begrijpt u nu waarom een biddend hart verlangt naar het lezen van de Bijbel en waarom een ieder die naar geestelijk voedsel uit het Woord verlangt, een diep verlangen heeft om te bidden en te lofprijzen? Lees daarom uw Bijbel en "bid elke dag als u groeien wilt!"
42-jarig Ambtsjubileum
1 februari 2017 is het precies 42 jaar geleden dat onze voorganger S.L. Hofwijks, voorganger werd van Maranatha Ministries.
We willen onze voorganger van harte feliciteren met dit heugelijk feit. We hopen tijdens de samenkomst van zondag 5 februari dit met hem te vieren.
Lofprijsavond
Denk aan de lofprijsavond van woensdag 1 februari. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. Deze bijeenkomst staat onder leiding van de praiseleider Gerard Liesdek. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.
M15
Vrijdag 3 februari vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Gemeentevastendag
We verzoeken de gemeente om zaterdag 11 februari in vasten en gebed door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
We hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
Evangelisatie
Iedere donderdag van 19.30 tot 21.00 uur wordt er geëvangeliseerd op het Centraal Station van Amsterdam. Gelovigen die hieraan willen deelnemen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie over onze evangelisatiebediening kunt u contact opnemen met br. Erik Nelson.
Bijeenkomst I Love Israël Tour 2017 
Op zondag 5 februari is er om 15:00 uur een informatiebijeenkomst over onze Israël reis  2017 van 16 tot en met 28 juni. Deze bijeenkomst vindt plaats in één van de zalen van de Maranathakerk. Alle deelnemers  en belangstellenden zijn van harte welkom. We bespreken alle details van deze pelgrimsreis en beantwoorden graag uw vragen. Er is nog ruimte tot deelname. U bent allen van harte welkom. Lehitraoth.
IMC
We zijn weer bezig met de volgende editie van de IMC, de IMC2017. Het thema van de conferentie is: Herleving en Opwekking. De sprekers van deze conferentie zijn:
S.L. Hofwijks
Cecile Quamina
Lionel Etwaru.
De conferentie wordt gehouden op 24 en 25 maart.
Afscheid
De hoofdleidster van de Kindersamenkomsten, zr. Ilse Sarucco,  hoopt dit jaar haar 80e geboortedag te gedenken. Ze heeft besloten om te stoppen met het kinderwerk. Op 12 februari hopen we haar in de morgendienst te zegenen en te huldigen. Ze is langer dan 30 jaar actief geweest in het kinderwerk.
Ook zr. Helen Leissius en zr. Hermien Codrington zijn gestopt met het kinderwerk.
HUB – Amsterdam
Oudste Hans Brunings is op verzoek van de voorganger druk bezig met de voorbereidingen van de tweejaarlijkse HUB van One Billion Soul. De One Billion Soul is een organisatie van duizenden kerken en groepen onder leiding van Dr. James Davis en is gevestigd te Melbourne – Florida.
De HUB die gehouden wordt op 20 en 21 februari is bestemd voor voorgangers en leiders van gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met br. Hans Brunings, 
hans@maranatha.nl. U kunt op dinsdag en donderdag bellen naar 020-6675858.
Sprekers
Op 5 maart zullen twee nieuwe pastors het Woord brengen in onze gemeente te Amsterdam .
10.00 uur – Roberto Sweeb
12.45 uur – Philip Habes
Huwelijksseminar
Voorganger S.L. Hofwijks hoopt dit jaar enkele belangrijke huwelijksseminars te verzorgen. Een ieder die getrouwd is, is van harte welkom. Ook de gelovigen die dit jaar in het huwelijksbootje hopen te stappen zijn welkom.
Het eerste seminar is op 18 maart aanvang 19.30 uur.
NextGen
NextGen is de jongerenafdeling van Maranatha Ministries. NextGen wil de jongeren van de gemeente verenigen om jongeren te bereiken. Ze zullen grote Youth Events organiseren. De eerste is op 24 februari.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl