Unsubscribe / Change Profile
Сподели: 
 
    
 
Програмата LIFE е основният инструмент на ЕС за финансиране на действия в областта на околната среда и климата. Основната цел на LIFE е да допринесе за изпълнението, актуализирането и развитието на политиките и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.
От 1992 г. програмата е подпомогнала над 4500 проекта. LIFE може да бъде един полезен инструмент за региона на Югоизточна Европа в изпълнение на ангажиментите и целите на ЕС по опазване на околната среда и борбата с изменението на климата.
 
Ето и кратка информация в аванс:
 
Кои са целевите групи реципиенти на финансираните от LIFE проекти?
 
Всяка организация, публична или частна, законно регистрирана в ЕС, може да кандидатства за средства от LIFE.
 
Какво възнамерявате да представите на щанда си?
 
Целта е двустранна:
- Да се популяризират възможностите за финансиране на LIFE.
- Предоставяне на информация за добрите практики и решения, разработени от LIFE в секторите на устойчивата енергия и кръговата икономика.
 
Кои ще са акцентите и тематичното съдържание на Вашето участие в конференцията "Save the Planet" за Югоизточна Европа на 28 март?
 
В рамките на панела, експерти по Програма LIFE ще представят възможностите за финансиране. Сесията ни ще бъде предназначена за всеки представител от секторите енергетика и управление на отпадъци, който проявява интерес относно достъпа до финансирани проекти от LIFE.
 
За повече информация относно участие или посещение на изложбата - Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
Бюлетин   Социални мрежи:     
 
 
 
Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) обединява еколозите от общините от цяла България. Към настоящия момент членове на Асоциацията са 176 от общо 262 общини. АСЕКОБ е промоционален партньор на SEE Save the Planet от основаването на проявата.
**********************************************************
 
Асоциацията на рециклиращата индустрия е организация, която обединява фирмите от цялата страна, работещи в областта на събирането, третирането и рециклирането на отпадъци. АРИ събира, анализира и популяризира международни добри практики в областта на дейностите с отпадъците, провежда собствени маркетинг и социологически проучвания.
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".