eNews | 11 mei 2018 | week 20
DEZE WEEK
• Mannenbidstond
• Mens Meeting
• M15
• Maranatha Bijbelschool
• Maranatha Basics
• NextGen
• Ectparendag
• Zilveren bruiloft
• Infokamer
• Agenda mei 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 20
13 mei t/m 20 mei 2018

MAANDAG
06.00 uur  Mannenbidstond
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

DINSDAG
19.30 uur  Mens Meeting 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZATERDAG
09.30 uur  Maranatha Bijbelschool
09.30 uur  Maranatha Basics 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
EERLIJKHEID 

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. De dingen die we vroeger leuk vonden, trekken ons niet meer aan. Onze vrienden en kennissen zullen een duidelijke verandering in onze handel en wandel waarnemen; vooral onze integriteit zal hen moeten opvallen. 

De mens buiten God zal het meest aangetrokken worden door christenen die leven naar wat ze prediken. Het is een verademing voor de wereld als ze zien dat er mensen zijn die, vanaf het moment dat ze kennismaakten met het krachtige evangelie van Jezus Christus, oprecht gingen leven. Natuurlijk zullen christenen fouten blijven maken. Een christen die geen fouten maakt, bestaat niet. De apostel Jakobus zegt: "Wij struikelen allen in VELERLEI opzicht;..." (Jakobus 3:2). Het gaat echter om onze eerlijkheid. Een eerlijk mens zal, als hij fouten maakt, zijn schuld erkennen en die belijden en, voor zover mogelijk, herstellen. Een hypocriete christen zal, bij het al dan niet inzien van zijn fouten, volstaan met de Here om vergeving te vragen, zonder een gebaar van verzoening naar de ander toe te maken om de veroorzaakte schade te herstellen. Dit is een zeer goedkope handeling, die geen goedkeuring zal vinden in de hemel. Dit is zichzelf voor de gek houden en blijven zitten met de ontstane schuld. Zij zal geen vrede en rust brengen in de relatie met de persoon die onrecht is aangedaan. Na de ontmoeting die Zacheüs met de Here Jezus had, besloot hij onmiddellijk de corrupte handelingen en de uitbuiting van de mensen te staken en daarnaast ook de benadeelden hun verlies vele malen te vergoeden. Die man was echt aangeraakt. Het was geen oppervlakkige aanraking, die niet verder reikte dan zijn ziel, maar een aanraking die tot in het diepste van zijn geest doordrong. Oprechte christenen zullen altijd trachten de door hen veroorzaakte schade te herstellen, meestal persoonlijk, maar soms ook via een brief of telefoontje. Gods Woord zegt heel nadrukkelijk: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt" (Jakobus 5:16) Ik weet niet welke uitleg u aan deze tekst geeft, maar persoonlijk denk ik dat hiermee bedoeld wordt dat we onze fouten c.q. zonden moeten belijden aan de persoon of personen tegen wie we gezondigd hebben. Ik denk dat hiermee geenszins wordt bedoeld dat we een ieder die het maar horen wil, moeten belasten met onze fouten en zonden. Die kunnen ons toch niet helpen. Maar als we ons beperken tot die mensen, die we pijn gedaan hebben of waar we samen mee gezondigd hebben, dan zullen we vrede in ons hart krijgen, hetgeen bevorderlijk is voor onze genezing. 

Ik denk ook dat we bij laster of roddel een ieder horen te benaderen die we erbij betrokken hebben. Bijvoorbeeld, als ik met iemand over de een of andere persoon geroddeld heb en tot berouw kom over mijn geklets, dan ben ik verplicht om bij die persoon waarmee ik geroddeld heb én bij de persoon over wie ik geroddeld heb, de zaak recht te trekken en om vergeving te vragen. Dat is de juiste weg tot bevrijding.

Het wordt tijd dat de gemeente van Christus zich erop gaat toeleggen oprecht te leven met elkaar.


Mannenbidstond
De mannen van de gemeente worden uitgenodigd voor de maandelijkse mannenbidstond van maandag 14 mei. Dit is de maandag voorafgaand aan de Mens Meeting waarbij de mannen in de kerk bidden van 06.00 tot 07.00 uur. De mannen van de gemeente zijn van harte welkom.
Mens Meeting
Op dinsdag 15 mei zijn alle mannen van harte welkom op de volgende Men’s Meeting (mannensamenkomst). U bent uitgenodigd om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. 

De Men’s Meeting vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats in één van de zalen van de kerk. De dienst begint om 19.30 uur.


M15
Vrijdag 18 mei vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Dit zijn celgroepen van de gemeente, waarbij gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.


Maranatha Bijbelschool
Zaterdag 19 mei is onze volgende Maranatha Bijbelschooldag.

De Bijbelschool begint om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in één van de zalen van de kerk.


Maranatha Basics
Zaterdag 19 mei vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.

Gelovigen, die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen.


NextGen
De jongeren van de gemeente zijn welkom op onze volgende NextGen Event van vrijdag 25 mei. Het belooft wederom een inspirerende avond te worden, waarbij de jongeren bemoedigd zullen worden met het Woord van God. Na het event wordt er nagenoten in de bijzaal met food & drinks. Het event begint stipt om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open.

Vergeet ons vooral niet te LIKE-en op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en te volgen op Insta: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.

Mis de NextGen van 25 mei niet en nodig al je vrienden uit. Toegang is vrij!
 


Echtparendag
We herinneren de echtparen aan de bijzondere echtparendag van zaterdag 9 juni, die plaats vindt in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel. U kunt zich tot uiterlijk zondag 3 juni aanmelden voor deze bijzondere ochtend, die wordt afgesloten met een lunch.
Zilveren bruiloft

Op zondag 13 mei hopen br. Regilio en zr. Judith Mac Donald-Spa hun zilveren huwelijk te vieren. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.


Infokamer

U kunt in de Infokamer weer terecht voor het dagboek van pastor Russel van Wyk. Dit boek was tijdens onze laatste IMC binnen mum van tijd uitverkocht. De prijs is net als tijdens IMC2018 slechts € 10,00 per stuk.


Agenda mei

13 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks

13 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

16 mei – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks

19 mei – 09.30 uur – Maranatha Basics

19 mei – 09.30 uur – Bijbelschool

20 mei – 10.00 uur – Pinksteren – S.L. Hofwijks

20 mei – 13.00 uur – Pinksteren – Christopher Alam

23 mei – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks

25 mei – 20.00 uur – NextGen

27 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks

27 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl