Onafhankelijk zorgcongres "Vanuit Reflectie naar perfectie" 
 
NCZ en IFC-groep organiseren mini symposium tijdens Zorgtotaal
 
  

 
NCZ en IFC-groep organiseren mini symposium over patiënten perspectief tijdens Zorgtotaal
Tijdens de Zorgtotaalbeurs (14 – 16 maart) zal NCZ op 14 maart van 10.00 – 12.00 uur een mini congres geven in de Croesezaal (tussen hal 7 & 8).
Het mini symposium “Inzicht biedt Uitzicht” gaat over kwaliteit vanuit cliëntenperspectief. Er zal worden ingegaan op de groeiende rol van cliëntraden en er zal een pilot worden gepresenteerd die loopt met de gastvrijheidsbarometer van IFC Groep.

Klik hier voor een interview met Marika Biacsics over de rol van cliëntenraden.

 
Het programma is als volgt:
  • 10:00 – 10:15 uur: Opening, inloop en kennismaking
 
  • 10:15 – 11: 45 uur: Inzicht biedt Uitzicht!
Over de primaire taak van de cliëntenraad “Contact met de achterban.”  In het Plan ’Met waardigheid en trots’ krijgen ook cliëntenraden een rol met betrekking tot kwaliteit van zorg. De nadruk ligt hierbij o.a. op de rol van de cliëntenraad in het interne verbeterproces en informatievergaring bij bewoners en verwanten. Maar wie, wat, waar, wanneer en HOE DAN? Bijvoorbeeld met de pilot die in december 2016 van start is gegaan waarbij kwaliteit en gastvrijheid vanuit cliëntenperspectief worden gemeten op voordracht van de Cliëntenraad, met behulp van De Gastvrijheidsbarometer. Hoe is en blijft de cliëntenraad aan zet? Wie doet wat?
  • 11:45 – 11:15 uur: De Gastvrijheidsbarometer 
Door Lena HillengaAdviseur GastvrijheidsBarometer IFC groep
Over het continu meten en verbeteren van Gastvrijheid. Door Gastvrijheid te meten en continu te verbeteren ontstaat er een cultuurverandering waarmee u het verschil gaat maken. Volg uw cliënten tijdens de reis door uw organisatie en stel hen de juiste vragen om te zien en te horen hoe zij de reis ervaren. Hoe beleven zij de oriëntatie, de informatie, ontvangst, het verblijf en het vertrek en de nazorg?
  • 11:15– 11:45 uur: De rol van de Cliëntenraad bij kwaliteitsbeleid
Door Wim Eggens, adviseur, trainer en coach cliëntenraden bij o.a. NCZ
Wat is de rol die de cliëntenraad kan spelen in het kwaliteitsbeleid. Bijvoorbeeld bij momenten als keuze voor onderzoek/methode, invloed op vragenlijsten, invloed op (de keuze voor) verbeteracties. Wat is de rol van de cliëntenraad bij het Kwaliteitskader? Kan en wil de cliëntenraad meepraten over thema’s, invloed hebben op het kwaliteitsplan en reflecteren op de personeelssterkte?
  • 11:45 – 12:00 uur: Afsluiting, tijd voor vragen en discussie
 
 
    
WWW.NCZ.NL