KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND 
FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
ROYAL BELGIAN SWIMMING FEDERATION
Reebokstraat 28 Rue du Chevreuil - 1000 Brussel / Bruxelles
Tel: +32(0)2 513 8708 - Fax: +32(0)2 513 3468 - info@belswim.be - www.belswim.be
                                     Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable - Editor in charge: Wouter GEORGES, Secr.Gen. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
 
08.05.2013 
ARENA Carbon-Pro modellen
 
Ten gevolge van een recente communicatie door Arena (http://support.arenapowerskin.com/index.php?lang=EN) beschikken de volgende modellen niet langer over de goedkeuring van de FINA:
AR220993 – woman full body open back
AR220994 – woman full body closed back
AR141364 – man jammer
Bijgevolg is het gebruik van deze modellen niet toegestaan tijdens de volgende internationale zwemcompetities, erkend door de FINA als officiële kwalificatiewedstrijden voor het WK Zwemmen Barcelona 2013:
  • Antwerp Diamond Speedo Race (11-12 mei 2013 / Wezenberg Antwerpen)
  • OPEN Belgische Kampioenschappen Zwemmen (18-20 mei 2013 / Wezenberg Antwerpen)
Tijden gezwommen in de bovenstaande modellen worden niet aanvaard worden als kwalificatietijden voor nationale selecties in het kader van internationale competities (EK JUN, EYOF, WK, WK JUN).
Wereldrecords, Europese records, Belgische records zwemmen (alle categorieën) en limiettijden kunnen enkel gehomologeerd worden, indien ze gezwommen worden met een FINA APPROVED zwempak.
 
 
 
Arena Carbon-Pro combinaisons
 
Suite à une communication récente par Arena (http://support.arenapowerskin.com/index.php?lang=FR), les combinaisons suivantes ne sont plus approuvées par la FINA :
AR220993 – woman full body open back
AR220994 – woman full body closed back
AR141364 – man jammer
Par conséquent le port de ces maillots non conformes n’est pas autorisé aux rencontres internationales de natation suivantes, reconnues par la FINA comme compétitions qualificatives officielles CM Natation Barcelona 2013:
  • Antwerp Diamond Speedo Race (11-12 mai 2013 / Wezenberg Anvers)
  • OPEN Championnats de Belgique Natation (18-20 mai 2013 / Wezenberg Anvers)
Les temps nagés en ces modèles précités ne seront pas pris en considération comme temps de qualification pour les sélections nationales dans le cadre des rencontres internationales (CE JUN, EYOF, CM, CM JUN).
Records du monde, records Européens, records de Belgique natation (toutes catégories) et temps limites seront uniquement homologués à condition qu’ils soient réalisés en maillot « FINA APPROVED ».
 
Pour tout renseignement supplémentaire: http://support.arenapowerskin.com/faq.php
 
Wouter GEORGES
Secretaris-Generaal Koninklijke Belgische Zwembond
Secrétaire Général Fédération Royale Belge de Natation
General Secretary Royal Belgian Swimming Federation
Reebokstraat 28 Rue du Chevreuil - 1000 BXL
Tel: +32.(0)2.513.8708 - Fax: +32.(0)2.513.3468 - Mobile: +32.(0)478.443.453
Email: wouter.georges@belswim.be – Website: www.belswim.be