YOUCA, 5e Jaar
Beste ouders
 
Op donderdag 17 oktober 2019 nemen alle leerlingen van het 5de jaar deel aan de YOUCA actiedag. YOUCA staat voor Youth for Change and Action. Op de YOUCA Action Day gaan 15.000 Vlaamse en Brusselse scholieren tijdens de schooluren één dag werken. Hun loon van die dag (55 euro) staan ze af aan een jongerenproject in Guinee en aan enkele projecten in België. Via de jobbank van YOUCA, maar ook via persoonlijke contacten zoals ouders, familie, buren, vrienden … zoeken ze de volgende 2 weken zelf naar een job voor één dag. Hierbij kan u als ouder helpen door hen aan te moedigen en tips te geven. De uiterste deadline voor het vinden van een job is donderdag 10 oktober.
 
Omdat het belangrijk is dat de leerlingen weten waarvoor ze zich inzetten, krijgen ze in de godsdienstles de nodige uitleg en komen er op dinsdag 15 oktober twee Guineese jongeren naar onze school om een getuigenis te brengen over hun leefwereld in Guinee en over hun project.
 
Dit wordt een leerrijke ervaring, waarin de leerlingen zich actief inzetten voor jongeren die het nodig hebben en tegelijk al eens kunnen proeven van een job die in de richting ligt van hun eventuele latere studiekeuze.
 
Vriendelijke groeten
 
De leerkrachten Godsdienst en de klastitularissen van het 5de jaar
 
Frank Baeyens, directeur 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer hilde.vanwichelen@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be