eNews | 19 januari 2018 | week 4
DEZE WEEK
• Afwezig
• Sprekers
• Voorbede
• Strijdersteam
• NextGen
• Prehuwelijk
• Huwelijk
• Jaaroverzichten
• Evangelisatie
• Bijzondere bruiloften
• Overleden
• Heilig Avondmaal
• De sprekers van februari
• Dankbetuigin
• I LOVE ISRAEL TOUR 2018 
 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 4
21 jan. t/m 28 jan. 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie

VRIJDAG
19.30 uur  NextGen
 
ZATERDAG
09.30 uur Prehuwelijk
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  NextGen Teens
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Spreuken 28:9: “ Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.”
 
Bidden is heel belangrijk. Het wordt de adem van de gelovige genoemd. Gebed is contact met God hebben. Het gebed toont aan dat wij een relatie met de Here God hebben, want  bidden is spreken tot God. Bidden bereikt zijn volle doel als wij na of tijdens het bidden ruimte scheppen om naar God te luisteren; wat Hij persoonlijk tot ons te zeggen heeft.

Uit het bovenstaande blijkt dat bidden een zaak is van de kinderen Gods. De Heer spoort Zijn kinderen aan om altijd te bidden en niet te verslappen.
Kinderen Gods moeten niet vergeten wat zij in gebed aan de Here vragen, maar gelovig blijven wachten op het antwoord op hun gebed. Het antwoord op ons gebed zal altijd goed voor ons zijn, want God weet wat goed voor ons is.
 
Johannes 9:31: “Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.”
Kinderen Gods moeten de juiste gebedsinstelling hebben, dus een godvruchtig leven leiden. Als wij een zondig leven leiden, kan ons gebed een gruwel zijn. 


Afwezig

Onze voorganger S.L. Hofwijks is van dinsdag 23 januari tot 31 januari afwezig in verband met het bijwonen van de tweejaarlijkse Synergize Conferentie 2018 in Orlando, Amerika. Hij reist in gezelschap van de pastors Astrando Castillion en Hans Brunings.

Sprekers
 
Op zondag 28 januari hopen de volgende pastors te spreken tijdens afwezigheid van de voorganger:
10.00 uur – John Hofwijks
12.45 uur – Gustaaf Soekimo
Op de woensdagavonden van 24 en 31 januari zal pastor Gustaaf Soekimo de bidstond leiden.

Voorbede
 
Zr. Astrid Nooitmeer heeft, vanwege vertrek naar Suriname in 2018, de leiding van de Voorbedegroep overgedragen aan zr. Cornelly Weide.

Strijdersteam
 
Broeder en zuster Lynch hebben, zoals eerder vermeld, bedankt voor het leiderschap van het Strijdersteam.
De nieuwe leider van het Strijdersteam is zuster Cecilia Hofman-Hew A Kee.
Onder haar leiding is het Strijdersteam inmiddels weer begonnen. Er wordt gebeden op zondag na de middagdienst en indien nodig ook op de zaterdagen.

NextGen
 
Op vrijdag 26 januari organiseert Maranatha Ministries het eerste NextGen Youth Event voor dit jaar! Tijdens deze speciale bijeenkomsten voor jongeren staat de Heilige Geest centraal. Ook deze keer is er een speciaal programma samengesteld.
 
Uiteraard zal ‘Purpose’ (het NextGen Music Team) weer aanwezig zijn en kunnen wij na het event in de chillroom nagenieten met food & drinks. Het event begint stipt om 20.00 uur.
Vergeet ons vooral niet te LIKE-en op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en te volgen op Insta: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.
Mis de NextGen van 26 januari niet en nodig al je vrienden uit. Toegang is vrij!

Prehuwelijk
Denk aan de prehuwelijk bijeenkomst van zaterdag 27 januari. Als het goed is, hebben de aanstaande echtparen die zich hebben aangemeld een bevestiging ontvangen. Maar ook als u geen bevestiging heeft ontvangen en deze bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom.
De cursus van zaterdag 27 januari begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur.
Het vervolg op deze cursus vindt plaats op zaterdag 3 februari.

Huwelijk
 
Op 9 februari hopen Meridith Cairo en Ernesto Pancham in het huwelijksbootje te stappen.
De inzegening vindt, DV, om 15.00 uur plaats in de Maranathakerk te Amsterdam.

Jaaroverzichten
 
Wij hopen de komende week de jaaroverzichten van 2017 te versturen naar de gelovigen. Indien u geen overzicht ontvangt of iets niet juist is, kunt u contact opnemen met onze administratie.
Het komt helaas voor dat wij niet van een ieder die een gift heeft gegeven, de adresgegevens kunnen achterhalen. Wij verzoeken u daarom om ook even contact met ons op te nemen, als u geen overzicht heeft ontvangen.

Evangelisatie
 
Iedere donderdag van 19.30 tot 21.00 uur wordt er geëvangeliseerd op het Centraal Station van Amsterdam. Gelovigen die hieraan willen deelnemen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie over onze evangelisatie bediening kunt u contact opnemen met br. Erik Nelson.

Bijzondere bruiloften
 
Op maandag 15 januari vierde echtpaar Martina hun koperen bruiloft. Zij waren toen 12½ jaar getrouwd.
Op zondag 28 januari hopen br. Joop en zr. Beatrice Strijk-Nimmermeer hun zilveren bruiloft te vieren. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.

Overleden
Zr. Vera Foort, die lid van de gemeente was sinds 1991, is op dinsdag 16 januari op de leeftijd van 74 jaar overleden. Zij wordt op maandag 22 januari ten grave gedragen.
 
Op 17 januari is vrij plotseling in Suriname Arnold Haimé overleden op de leeftijd van 60 jaar. Hij was de oudste broer van Jolanda Dievendaal, Anita Reemnet en Juliette Vriesde.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt in de maand februari op de 3e zondag van de maand, 18 februari, gehouden.
In maart is het weer de tweede zondag van de maand, 11 maart.

De sprekers van februari (onder voorbehoud)
 
04 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks
04 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks
11 februari  10.00 uur – Danny Soto – Belgie
11 februari  12.45 uur – Godwin Benefo – Frankrijk
18 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
18 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
25 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks
25 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks

Dankbetuiging
 
Pastor Gerard Liesdek, zijn zus, broers, de partners en overige familie zijn allen dankbaar, die op hartverwarmende wijze hun medeleven hebben getoond bij het overlijden van hun moeder, oma, overgrootmoeder, Ilse Marie Slomons. Het is ons tot troost en sterkte. De Here zegene u allen.


I LOVE ISRAEL TOUR 2018
 
Deze Israël Tour vindt plaats van 21 juni tot en met 3 juli 2018. Op zondag 4 februari om 15:00 uur is een ieder die deelneemt aan en belangstelling heeft voor onze Pelgrimsreis naar Israël van harte welkom op de informatiebijeenkomst.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Wijkzaal van de Maranathakerk.

 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl