Beste ,
 
Laatste herinnering!
 
Tot nu toe heb je volgens onze administratie je contributie voor 2017 nog steeds niet betaald.
Mocht je besluiten deze maand ook niet te betalen, moeten we je helaas als lid uitschrijven.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor je betaling
 
 
Op de ledenvergadering is door de leden de contributie voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 20 per jaar. Dit garandeert dat onze vereniging ook in 2017 een goede financiële basis heeft om de continuïteit  in de toekomst te waarborgen. Hierbij verzoeken wij je vriendelijk om € 20 over te maken op onze bankrekening nummer NL55SNSB0927607743.Bij voorbaat dank!
 
Met "oldtimer" groeten,

Oldtimer Club Leusden
Anja Ikking 
Bart Birkhoff
Hans Zuidema

FEHAC lidnummer 2016350
 
Klik op een van onderstaande logo's om naar de website van een sponsor te gaan.