Viering overledenen
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven,
je leert het nooit.
 
Zoekend en tastend
als een ongelovige Thomas
probeer je
samen met anderen rond jou
te begrijpen
en probeer je zin te geven
aan wat je overkomt.
 
Wij nodigen je van harte uit
voor een gedachtenisviering
voor de overledenen
die verbonden waren en zijn
met onze schoolgemeenschap.
Zaterdag 11 november 2017
18.00 u
 
 
Viering in de kapel
van het Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven,
aansluitend koffiemaaltijd in “zaal zes”.
 
 
 
Ingang Parijsstraat,
parkeergelegenheid parking school ( Damiaanplein)
 
Gelieve je aanwezigheid
(met aantal personen) vóór 8 november te bevestigen:
 016/22 27 92 – lies.stessel@hdc.ksleuven.be
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be