Nieuwsbrief januari 2015

 

Beste lezer,

 
Eén van de nieuwe kardinalen die door de paus op 14 februari wordt benoemd is aartsbisschop Charles Maung Bo van Myanmar. In Wereldmissiemaand heeft Missio nog volop aandacht besteed aan de katholieken in deze voormalige militaire dictatuur. Het land kampt nog met grote problemen, waaronder spanningen tussen religieuze groepen. Aartsbisschop Bo hoopt, ook in zijn hoedanigheid als kardinaal, bij te kunnen dragen aan een oplossing. U leest er meer over in de nieuwsbrief.
Verder brengt Missio de Internationale Dag tegen Mensenhandel onder uw aandacht en de trieste lijst van omgekomen kerkelijk werkers in 2014.
Goed nieuws kunnen wij u ook brengen: vorig jaar kon Missio met 800.000 euro de kerken in Afrika en Azië ondersteunen. Dankzij onze donateurs. Hartelijk dank! 
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Eerste kardinaal voor Myanmar
 
Aartsbisschop Charles Maung Bo van Yangon zal op 14 februari, samen met 19 andere bisschoppen, door paus Franciscus officieel tot kardinaal worden benoemd. Daarmee zal hij de eerste kardinaal zijn in de 500-jarige geschiedenis van de katholieke kerk in Myanmar (Birma).
 
Internationale Gebedsdag
 
Op zondag 8 februari 2015 zullen overal ter wereld gemeenschappen van religieuzen en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel gedenken. Deze dag werd op 25 november van het vorig jaar ingesteld door paus Franciscus.
 

Besteding donaties Missio in 2014
 
Vorig jaar kon Missio dankzij de twee collectes in Wereldmissiemaand en de vele giften van onze donateurs bijna 800.000 euro overmaken naar de bisdommen en parochies in Afrika en Azië.
 
 

Omgekomen kerkelijk werkers in 2014
 
Agenzia Fides, de Vaticaanse nieuwsdienst van de Pauselijke Missiewerken stelt ieder jaar een lijst samen van kerkelijke werkers, priesters, diakens, religieuzen en leken, die vermoord werden. In 2014 stierven 26 mensen een gewelddadige dood, drie meer in vergelijking met het jaar daarvoor.