Sports Media

Sports Media's Nieuwsbrief- mei - 2011

op zoek naar geschikt sportmateriaal

 

"Visueel Leren Bewegen"

Een oproep aan mogelijke investeerders/geïnteresseerden!

Visueel leren bewegen

Mijn naam is Pascal Mariany, 27 jaar en ik ben bijna afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Nijmegen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds begin 2009 is Visueel Leren Bewegen in ontwikkeling. Dit is een softwareprogramma, dat mogelijkheden biedt tot aanleren en ondersteuning van sport- en speltechnieken. Met behulp van het laten zien van een bepaalde ‘voorbeeldig’ uitgevoerde beweegtechniek/vaardigheid (als video in het programma) ziet de leerling hoe een nieuwe techniek aangeleerd of ingeoefend dient te worden.

‘Visueel leren bewegen’ is bedoeld voor (groeps)leerkrachten in het primair en in de toekomst ook voor het middelbaar onderwijs. Het biedt hen extra ondersteuning in de lessen gymnastieklessen. Ook kan de vakdocent LO/groepsleerkracht met behulp van ‘Visueel leren bewegen’ extra en verfijnde feedback geven aan leerlingen. Dit hele concept kan als lesmethode gebruikt worden in diverse soorten onderwijs. Tevens dient het als educatief hulpmiddel tijdens de beweegmomenten. Ten slotte kunnen ook sportclubs en -verenigingen gebruik maken van dit programma. Zie voor screenshots de flyer ( hierboven) bij dit nieuwsbericht.

De softwareschil is zo goed als uitontwikkeld en is getest en goed bevonden door verschillende mensen uit het werkveld. Nu rest mij nog om allerlei filmpjes te schieten om vulling te geven aan Visueel Leren Bewegen, zodat er per verschijningsvorm minimaal acht sporten worden weergegeven met per sport minimaal drie à vier technieken (voorbeeld: Tennis; backhand, forehand, service, dropshot).

Ik ben op zoek naar iemand die mij hierbij kan helpen en geïnteresseerd is in mijn product. De bedoeling is om het programma uiteindelijk op de markt te zetten. Contact kan opgenomen worden via mail (pascal.mariany@gmail.com).

In bijlage: Gymnastiek gaat digitaal

Alvast bedankt.

Pascal Mariany