Volg ons op  Like ons op
Nieuwsbrief Breng Cuypers in Beeld!     
19 oktober 2017  
Crowdfunding glasnegatieven

Beste donateurs,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag verder over onze campagne ‘Breng Cuypers in Beeld!’. U hielp immers mee om de geheimen van Cuypers’ glasnegatieven te ontrafelen.

Door de succesvolle crowdfunding - waarbij velen ruimhartig hebben gedoneerd én de grotere bijdragen zijn gedaan door de Provincie Limburg, de gemeente Roermond, het Hendrik Muller Fonds, de Roermondse Stichting 1880, de Vastgoed Sociëteit Roermond, de Vrienden van het Cuypershuis en een anonieme stichting - kan met de uitvoering van het project ‘Breng Cuypers in Beeld!’ worden gestart!


Het restauratieatelier van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft de opdracht gekregen om de collectie glasnegatieven, afkomstig uit Cuypers’ kunstwerkplaatsen, te restaureren en te digitaliseren. Onder leiding van fotorestaurator Katrin Pietsch wordt vanaf deze week gewerkt aan de conservering en restauratie van de glasnegatieven.


Het transport van de kisten met de glasnegatieven was nog een hele onderneming. De glasnegatieven verkeren namelijk in een slechte staat en zijn uiterst kwetsbaar.


Om ervoor te zorgen dat ze tijdens het transport geen beschadigingen oplopen, worden de glasnegatieven zorgvuldig verpakt. De ruimten tussen de glasplaten zijn met zuurvrij vloeipapier opgevuld, zodat de negatieven niet kunnen schuiven of tegen elkaar aankomen bij het hanteren van de kisten.


De kisten werden verder op pallets met zacht verend materiaal vervoerd.


Inmiddels is de negatievencollectie goed aangekomen in Rotterdam en opgeslagen in het depot van het Fotomuseum.


Wij blijven u de komende maanden informeren over het restauratieproces. Want door uw steun is dit mogelijk gemaakt.

Team medewerkers en vrijwilligers van het Cuypershuis
 

Teruglezen over de campagne ‘Breng Cuypers in beeld!’ >

bezoekadres
Pierre Cuypersstraat 1
6041 XG Roermond
postadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
t: 0475 359 102
e: museum@roermond.nl
w: www.cuypershuis.nl
Afmelden