Perron, extra info, Alle Jaren
Beste ouders
 
Op 23 september communiceerden bestuurders en directies van HDC, SPC en PAR hun toekomstvisie voor LKSD. Deze communicatie heeft hevige reacties veroorzaakt. Het plan zelf, maar ook de manier van communiceren, zorgen bij velen voor verontwaardiging.
 
Communicatie

We krijgen van alle geledingen --  leerkrachten, leerlingen en ouders  -- de vraag naar meer info. Velen vragen naar de redenen waarom bestuurders en directies ervan overtuigd zijn dat Perron 3000 een goed antwoord biedt op de uitdagingen die op ons afkomen. We gaan graag in op die vraag. Voor elk van de geledingen  worden er momenteel infosessies gepland.
Voor ouders van het eerste jaar HDC vond er reeds een infosessie plaats op donderdag 03/10. Wat betreft de verdere planning, kunnen alle ouders (ook van het Sint-Pieterscollege en van het Paridaensinstituut) deelnemen aan een van volgende infosessies:
 
Datum
Uur
Plaats
Dinsdag 8/10
van 19u00 tot 20u15
Sint-Pieterscollege, Polyvalente zaal
Dinsdag 8/10
van 20u30 tot 21u45
Sint-Pieterscollege, Polyvalente zaal
Donderdag 10/10
van 19u00 tot 20u15
Sint-Pieterscollege, Polyvalente zaal
Donderdag 10/10
van 20u30 tot 21u45
Sint-Pieterscollege, Polyvalente zaal
Dinsdag 15/10
vanaf 21u00
HDC, Feestzaal
Woensdag 16/10
vanaf 20u00
HDC, Feestzaal
 
 
Voor de infosessies in het HDC is inschrijven niet nodig.
 
Ook na deze eerste ronde van extra informatie, zullen er nog momenten georganiseerd worden waarop we de dialoog inhoudelijk aangaan. Ook de ouderraad neemt daarin zijn verantwoordelijkheid.
 
Reacties

Een heel vaak gehoorde zorg is deze: de eigenheid van HDC zal verloren gaan. Die eigenheid wordt belichaamd in tal van concrete evenementen, personen, excursies, reizen, projecten, lessen … waarmee we het schoolproject gestalte geven. In dat schoolproject vormen “sterke opleidingen” en “warme school” onze twee pijlers. Vandaar deze boodschappen:
  • Wij willen de leerlingen niet monddood maken. Maar grote, niet georganiseerde acties buiten de school of acties die de lessen storen, kunnen wij als school niet goedkeuren omwille van veiligheid en omwille van de kwaliteit van het onderwijs dat we nastreven.
  • We nodigen jullie, ouders, uit om te praten met jullie zoon/dochter over de acties van dinsdag 24/09, do 26/09 en di 01/1 . Tijdens deze acties verlieten vele leerlingen de school zonder toelating en bleven ze afwezig tijdens de lessen, werden er bommetjes gegooid en werd er hier en daar schade aangericht. Op deze momenten konden wij de veiligheid van onze leerlingen niet garanderen en waren de deelnemende leerlingen niet verzekerd. Moest uw kind eraan deelgenomen hebben, zouden we willen vragen om hem/haar uit te leggen waarom wij deze acties niet kunnen goedkeuren, ook al respecteren we hun mening.
  • We nodigen jullie uit om samen met uw zoon/dochter te bespreken op welke manier hij/zij zich verder kan informeren, hoe hij/zij zijn/haar mening kan onderbouwen en op een duidelijke en sterke manier kan uiten.
  • De leerlingenraad werkt momenteel een traject uit om de reacties, zorgen, verzuchtingen van alle leerlingen op een respectvolle en inhoudelijk sterke manier te verzamelen. Leerlingen horen er eerstdaags meer over.  
 
 
Vriendelijke groeten
de directie: Frank Baeyens, Rudi Demoitié en Els Pitschon
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be