Juryleden gezocht voor de NIAZ jaarprijs 2018
 
Het Nederlandse Instituut voor Accreditaie in de Zorg (NIAZ) en NCZ zijn op zoek naar leden voor de jury voor de NIAZ Jaarprijs 2018 (de beste verbeteringen in de zorg)

Het NIAZ nodigt aangesloten zorginstellingen uit om in eigen huis een bijeenkomst te organiseren over concrete verbeterprojecten die betrekking hebben op directe patiëntenzorg. De projecten waar de professionals het meest enthousiast over zijn kunnen als beste voorbeeld worden opgestuurd om mee te dingen naar de NIAZ Jaarprijs 2018.
 
Het NIAZ plaatst de inzendingen op een speciale website waar professionals, patiënten en burgers hun stem uit kunnen brengen. Zo kunnen instellingen aan hun omgeving laten zien waar zij trots op zijn en kan het publiek zijn voorkeur uitspreken. Het publiek nomineert vijf voorbeelden door te stemmen en een vakjury nomineert ook vijf voorbeelden op basis van criteria.
 
NCZ draagt juryleden voor: er zijn geen voorwaarden aan aanmelden verbonden, anders dan dat u cliënt/cliëntenraadslid bent.
 
Het NIAZ richt zich niet alleen op ziekenhuizen, maar ook op andere sectoren. Juryleden kunnen dus ook uit andere sectoren komen.
 
De bijeenkomst is op dinsdag 13 november 2018, in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het kost u die gehele dag. Er zullen 10 projecten in de finale staan. Per project is er een korte omschrijving van 1-2 pagina’s. Het is van belang om die omschrijving van tevoren gelezen te hebben.
 
Reiskosten worden vergoed.
 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen met als onderwerp: NIAZ Jaarprijs 2018, gericht aan Marika Biacsics met e-mailadres: marika@ncz.nl
 
Voor informatie kunt u bellen met Marika Biacsics: 06 51 22 25 05
 
 
 
 
 
 
 

CZ en NCZ verzoeken cliëntenraden om invloed op zorginkoopbeleid
 
CZ en NCZ verzoeken cliëntenraden om invloed op zorginkoop: CZ Zorgverzekeraar en Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) zoeken cliëntenraadsleden van ziekenhuizen die dilemma’s, aandachtspunten, trends en ontwikkelingen vanuit het cliëntenperspectief willen inbrengen als onderwerpen voor het landelijke inkoopbeleid van CZ Zorgverzekeraar.
 
Het betreft onderwerpen die het individuele instellingsniveau overstijgen. Niet alleen- en vooral- cliëntenraden van ziekenhuizen in het werkgebied van CZ Zorgverzekeraar kunnen reageren. Maar ook cliëntenraden van ziekenhuizen buiten het werkgebied van CZ Zorgverzekeraar kunnen op deze oproep reageren. Zodat de onderwerpen gestaafd kunnen worden aan landelijke tendensen en aldus het belang voor de zorginkoop kan blijken.
 
Maatschappelijk gezien wordt de rol van zorgverzekeraars steeds groter. Het monitoren van gepast gebruik van zorggelden en het toetsen van de kwaliteit van de zorg is ook weggelegd bij zorgverzekeraars. Zij hebben taken in het directe belang van patiënten en de Zorgverzekeringswet (Zvw) schrijft invloed van verzekerden op het beleid voor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop LEZEN JAARREKENING 19 juni in Zwolle door Hans van Dinteren
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een jaarrekening lastig, omdat dat niet hun dagelijks werk is. Waar moet je op letten, welke besluiten zitten er opgenomen in een jaarrekening, hoe kun je het cliëntperspectief in beeld houden? Maar ook: hoe kun je zien wat de relatie is tussen die getallen en de plannen van de zorgaanbieder.
 
In deze workshop:
  • Bekijken we een voorbeeld van een jaarrekening
  • Kijken we naar hoe je de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg kunt vinden
  • Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door, zodat de betekenis ervan duidelijk wordt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee? 18 september in Nieuwegein door Ria van Haren
 
De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan.  In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe heet wordt die soep gegeten?
 
Begin september zullen we daar al wat zicht op hebben. In de workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee? gaan we na: 
 
·         wat de AVG inhoudt,
·         wat belangrijke items zijn binnen deze verordening voor de Zorgsector,
·         wat cliënten moeten weten en of zij daarvan op de hoogte zijn,
·         wat belangrijk is voor medewerkers en vrijwilligers van uw organisatie
·         wat uw rol is als cliëntenraad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2017 cliëntenraad Huisartsenpost Oost-Brabant
 
Het jaar 2017 stond voor de Cliëntenraad Huisartsenpost Oost-Brabant vooral in het teken van het verstevigen van de onderlinge samenwerking en als uitwerking daarvan het herschikken van de aandachtsgebieden van de individuele leden.
 
Continuering van een meer structureel overleg met het management van de afzonderlijke huisartsenposten is opgepakt. Doel hiervan is om meer zicht te krijgen op en mede daardoor meer inhoud te geven aan de lokale cliëntparticipatie.
 
Het eerste contact met het management was constructief, uitnodigend, laagdrempelig en is veelbelovend voor de toekomst. Vervolgafspraken om tot een regulier overleg te komen hebben zij op alle posten kunnen realiseren.
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2017 cliëntenraad Isala klinieken
 
Met het samengaan van de Cliëntenraad Isala Zwolle en Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Meppel is er per januari 2017 een nieuwe Cliëntenraad voor Isala van start gegaan. De nieuwe raad bestaat uit leden van de voormalige raden van Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis.
 
De nieuwe raad heeft destijds voortvarend zijn missie, visie en beleidsdoelen vastgelegd in het jaarplan 2017. In goede harmonie is in 2017 gewerkt aan de zorg, in brede zin, in Isala, mede dankzij het goed overleg met de Raad van Bestuur en de verschillende disciplines binnen Isala. Geconstateerd mag worden dat de nieuwe raad, al lerende, haar plek heeft gevonden in de Isala-organisatie.
 
Dit eerste jaar is er gewerkt aan: • de zichtbaarheid van de raad: aanwezig zijn bij officiële bijeenkomsten, open dagen, betrokkenheid bij commissies en/of panels, gesprekken met individuele patiënten. • er willen staan voor goede zorg en gastvrijheid van Isala; gesprekken met RVE’s, stafbestuur, VAR en vanzelf met de Raad van Bestuur.
 
 
 
 
 
 
 
 

Het actuele opleidingsaanbod van NCZ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl