De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 607 - 26 november 2018

Stichting Groene Hart

Flits van de toekomst

 

Algemeen

Duurzaamheidscollectief nodig

Regio

Meer aandacht voor bodemdaling

Er op uit

Gravin, freule en markies

Stichting Groene Hart

De Groene Flits in 2019

Het bestuur van Stichting Groene Hart heeft met de uitslag van het lezersonderzoek in haar achterhoofd besloten de Groene Flits in 2019 eenmaal in de twee weken uit te brengen. Soms zal ook een vakantie worden overgeslagen. Aangezien velen het landelijke en regionale nieuws al hebben gelezen, vervallen deze rubrieken en nemen we berichten vanuit de Kwaliteitsatlas op in de Groene rubriek. Dat zijn immers berichten over gebieden en voornemens, wetten en inspraakprocedures die in ons Groene Hart spelen. Deze koers past bij het beleid van de stichting. To en met 17 december verschijnt de Flits nog wekelijks.
Foto: E.M. Hoogendijk - Op weg naar het Groene Hart

Algemeen

Waarom is er geen A3?

Pak de wegenkaart erbij en het mysterie ontvouwt zich. Van Amsterdam loopt de A1 tot Duitsland, de A2 tot België en de A4 tot Delft. Maar waar is de A3? Nergens te vinden in die kluwen rode lijnen. Het verhaal van de A3 is een beetje de mop van die weg ‘die weg’ is. De A3 heeft namelijk wel op de tekentafel gelegen – heel lang zelfs. Lees verder op Groene Hart Media

Energietransitie: duurzaamheidscollectief nodig

Om de CO2-uitstoot te reduceren wordt in de (nog af te ronden) Klimaatakkoorden nadrukkelijk een bijdrage van de gebouwde omgeving gevraagd. Brancheorganisatie VBO Makelaar pleit voor duurzaamheidscollectieven om de energietransitie van en energiebesparing in woningen handen en voeten te geven. Zo wordt de individuele benadering per woning losgelaten en verduurzaming collectief in de breedte aangepakt. Om draagvlak bij woningeigenaren te creëren, moeten verduurzamingsmaatregelen financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Lees verder op Groene Hart Media

Lancering Bodemdalingskaart van Nederland

Samen met partners van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland ontwikkeld. Deze gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiek toegankelijke website: www.bodemdalingskaart.nl.
Lees meer op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

75% bodem zakt: Zuid-Holland zoekt oplossingen

In de Volkskrant van 20 november schrijft Bart Dirks over de droge zomer waardoor de Nederlandse bodem veel harder zakt dan gemiddeld. De provincie Zuid-Holland zoekt al jaren naar (vaak peperdure) oplossingen voor verzakkende huizen, infrastructuur, en voor dalende veenweidepolders. Gedeputeerde Rik Janssen zoekt naar oplossingen op maat, want zomaar miljarden erin pompen heeft volgens hem geen zin. Ook melkboeren moeten nieuwe wegen inslaan, want ‘een koe kun je niet kruisen met een eend’. Lees verder op Groene Hart Media. Foto: Richard van Vliet

Nieuwe nieuwsbrief over Oude Waterlinie

Bruisend heet de nieuwe nieuwsbrief van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Immers in 1672 werden de sluizen opengezet om met het bruisende water de Fransen tegen te houden. In 2022 bestaat deze Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar: reden voor een bruisend jubileum! In de Nieuwsbrief veel aankondigingen van activiteiten en actueel nieuws over de waterlinie. Wilt u deze ontvangen?
Mail dan naar contact@ohwl.nl

Nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

Er komt een nieuwe rijksweg omdat er bijna dagelijks file staat op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, slibben ook lokale wegen dicht. Met een rechtstreekse verbinding rijdt verkeer op de A13 en A20 straks vlotter door en is er meer rust op het onderliggend wegennet. Zo moet de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20 verbeteren. Kijk voor aanvullende informatie op Rijkswaterstaat.

Regiodeal bodemdaling Groene Hart

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat zij het voorstel van 8 overheden uit het Groene Hart accepteert om samen te werken aan de aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin 10 miljoen. Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en langetermijninzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Gesprekken met het Rijk over de concrete invulling van de regiodeal gaan nu plaatsvinden. De ondertekening van de concrete deal wordt verwacht in het voorjaar van 2019. Lees verder Kwaliteitsatlas

Klimaat

Weer en klimaat

Esther van den Bor – Wat is ook al weer het verschil? 
Het weer is de zoals de atmosfeer nú is. Steeds wisselend met de seizoenen. Gekeken wordt naar de temperatuur, de neerslag, de wind of hoeveel en wat voor bewolking er is.
Het klimaat is een gemiddelde van al die parameters, gemeten over een langere periode van bijvoorbeeld dertig jaar. In Nederland hebben we een gematigd zeeklimaat.
Mede onder invloed van de Noordzee zijn er relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar.
Lees verder op Stichting Groene Hart

Ingezonden

Windmolens mogen best

Naar mijn mening is het een verkeerde weg om steeds te blijven stellen dat windmolens " bij ons" niet moeten/niet mogen. Het alternatief van geen windmolens plaatsen levert een onomkeerbare stijging op van de temperatuur. Amersfoort aan zee en dan is er helemaal geen Groene Hart meer over. Denk liever mee over de locaties die het minst storend zijn. Lees wat Esther van den Bor daar nog meer over zegt op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Iconen – Een Lezing door Paul Bröker

Op 27 november organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging de jaarlijkse ds. Haitsmalezing, in samenwerking met de Lutherse Kerk te Woerden. Paul Bröker neemt ons mee in de fascinerende wereld van de iconen. Die zijn vooral bekend uit het orthodoxe christendom. Maar hun geschiedenis gaat veel verder terug. Tot portretten uit het Romeinse keizerrijk en afbeeldingen uit het oude Egypte. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 27 november aanstaande, om 20.00 uur in de Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Foto: Oudtestamentische Triniteit - Andrej Roebljov (Collectie Paul Bröker)

Gravin, Freule en Markies naar Kasteel Loenersloot

Het rondleidseizoen 2018 op Kasteel Loenersloot werd vrijdag 2 november beëindigd met adellijk bezoek. Een gravin, freule en markies kwamen die dag  naar het prachtige slot. Volgend voorjaar schoolklassen uit Ronde Venen op bezoek Volgend voorjaar, in april en mei 2019, leiden deze adellijke lieden weer schoolklassen rond. Ook rondleidseizoen 2019 voor het kasteel start weer in april. Bezoekers kunnen reserveren via www.utrechtslandschap.nl (bij Excursies en activiteiten).
De maandelijkse parkrondleidingen starten 18 mei. Ook daarvoor dient u op dezelfde site te reserveren. Foto: De freule, markies en de gravin in de tuinkamer

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

Expositie ‘Leap of Faith’

tot en met 3 december

KRIMPEN A.D. IJSSEL,
Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

Boomkwekerijmuseum
Permanente expositie

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

De kleine winkelier
tot en met 29 december 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
tot en met 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Keramiek van Theo Colenbrander
tot en met 2 juni 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

 

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland’
tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Expositie ‘Leap of Faith’
tot en met 3 december

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot en met 2 december 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
tot en met 13 januari 2019

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Historische Kring Nieuwpoort
Open op donderdagen van 10.00 – 16.00 uur

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Stadsmuseum Oudewater

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Streekmuseum Reeuwijk
vanaf eind maart 2019 weer open

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
                         www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Verlicht MIJ. Nachtlandschappen
1 december 2018
tot en met 24 februari 2019

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

flits@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website