eNews | 29 juni 2018 | week 27
DEZE WEEK
• Geen Vrouwenbijeenkomst
• Geen Lofprijsavond
• M15
• Concert
• Informatiemiddag Tienerkamp
• Mannenbidstond
• Men's Meeting
• Kindersamenkomsten
• Peuters
• Vakantie
• Bijzondere bruiloften 
• Geen Info
• Programma juli zondag
• Programma juli woensdag 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 27
1 juli t/m 8 juli 2018

MAANDAG
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 

Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
LICHT ZIJN
 
Lang niet iedereen die een kerk of gemeente bezoekt, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden die de Here Jezus sprak over ons functioneren in Zijn Koninkrijk. Hij zei in Mattheus 5: 14: "Gij zijt het licht der wereld." Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen geen duisternis te zijn, want licht en duisternis gaan niet samen en kunnen geen gemeenschap hebben met elkaar. Wie geen licht is, leeft in de duisternis en heeft geen gemeenschap met God. En als de Here zegt dat wij "het licht der wereld" zijn, dan is het Zijn verlangen dat de mensen Hem in ons zien. De wereld en de gelovigen moeten aan onze reine levenswandel zien dat wij oprecht van God houden. Wij brengen dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt en zijn een getuige van en aanbeveling voor het evangelie van Jezus. 
Daarentegen zal een liefdeloos, agressief, gefrustreerd kind van God een heel verkeerd beeld geven van het evangelie. Door hun handel en wandel bepalen kinderen Gods de lichtsterkte van het evangelie in hun omgeving. Toch ontdekken wij steeds weer, dat er mensen zijn die de gemeenten bezoeken en die, ondanks alle waarschuwingen, in duisternis blijven leven. Hun gedrag is een aanfluiting voor het evangelie. Zij besmeuren de Naam van de Here en van hun gemeente. Zij ontnemen anderen het verlangen om ooit eens een dienst in hun gemeente bij te wonen. Vindt u het dan raar, dat menigeen een hartgrondige hekel krijgt aan zo iemand en aan alles wat met God en de gemeente te maken heeft? Men moet de Here in ons zien. De  Here is het Licht der wereld en omdat Hij nu niet meer op aarde is, zijn wij door Hem aangesteld om in Zijn plaats het licht te doen schijnen in deze wereld. 
Regelmatig vraag ik me af hoe het komt dat mensen die wekelijks het Woord van God horen, zich laten verleiden tot ongeestelijke woorden en handelingen. Ik denk niet dat allen die zo handelen, bewuste huichelaars zijn, maar dat zij nog worstelen met frustraties uit het verleden. Door nare ervaringen kunnen en willen zij zich niet beheersen en doen zij dingen waarvan zij binnen de kortste keren spijt hebben. Geen enkel kind van God hoeft duisternis in het leven te accepteren. Zorg ervoor dat er altijd licht is in uw leven en de duisternis zal wijken. U kunt dat doen door te beginnen allen die u ooit eens pijn gedaan hebben te vergeven, dagelijks te bidden en de Bijbel te lezen. Vergeet vooral niet alle dingen die tegen het Woord van God zijn, los te laten. 

Geen vrouwenbijeenkomst
In de maanden juli en augustus zijn er geen vrouwenbijeenkomsten. De volgende bijeenkomst vindt weer plaats op maandag 3 september.
Vrouwen die nog mee willen met de retraite die plaatsvindt van maandag 22 oktober tot en met woensdag 24 oktober, kunnen zich nog opgeven bij zr. Irma Chin A Sen.

Geen lofprijsavond 
Op woensdag 4 juli is er geen lofprijsavond in de kerk. U bent wel van harte welkom op onze woensdagavondsamenkomst, waar het gebed een centrale plaats in neemt.
De dienst begint om 19.30 uur.
M15
Vrijdag 6 juli vinden de laatste M15’s voor de zomervakantie plaats. De M15 is een celgroep van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s vinden plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken en beginnen om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Op vrijdag 7 september beginnen de M15’s weer.
Concert
Vrijdag 13 juli vindt er een concert, The Gospel Train Concert 2018, plaats in onze kerk. Dit concert wordt georganiseerd door Bill Ross Impresariaat.
Kom en geniet van een gezellige, maar vooral gezegende gospel avond!
Denise Jannah, Rodney Druivendal, Freddie Gumbs, Alida Burke, Elzabad Voices, Morena Laurence, Etto Sedney en Bill Ross zullen voor de muzikale omlijsting zorgdragen.
Het concert begint om 19.15 uur, de deuren van de kerk zijn al om 18.30 uur open.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 12,50 per stuk en op de dag van het concert aan de deur voor € 15,00.
Voor meer informatie kunt u bellen, tel. 06-44428549.
Mis dit concert niet.
Informatiemiddag Tienerkamp
Op zondag 15 juli organiseert het tienerteam de informatiemiddag waarop de ouders van de (toekomstige) tieners meer informatie krijgen met betrekking tot het aanstaande tienerkamp dat van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli plaats zal vinden.
De informatiemiddag wordt gehouden van 15.30 tot 16.30 uur in één van de bijzalen van de kerk. Tijdens deze middag wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
Indien u nog interesse heeft om uw tiener mee te laten gaan, is het mogelijk om tot uiterlijk zondag 8 juli het formulier en de betaling te verrichten.
Het team rekent op uw aanwezigheid.
Mannenbidstond
De mannen van de gemeente worden uitgenodigd voor de maandelijkse mannenbidstond op maandag 16 juli. Dit is de maandag voorafgaand aan de Men’s Meeting. Tijdens de bidstond zullen de mannen in de kerk bidden van 06.00 tot 07.00 uur. De mannen van de gemeente zijn van harte welkom.
Men’s Meeting
Op dinsdag 17 juli zijn alle mannen van de gemeente van harte welkom op de Men’s Meeting. U bent uitgenodigd om samen met de broeders van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard is er ook een bemoediging vanuit Gods Woord. De dienst begint om 19.30 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.
Kindersamenkomsten 
Tijdens de zomervakantie kunnen wij geen gebruik maken van het schoolgebouw, waar wij onze kindersamenkomsten voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 houden.  Deze kinderen zijn welkom in de samenkomst. De laatste kinderdienst voor de zomervakantie zal op zondag 15 juli zijn.
Peuters
Met ingang van zondag 1 juli is zr. Astra Hanenberg-Vriesde de nieuwe peuter-leidster. Zij neemt dan alle taken over van zr. Natascha Reeder.
Tijdens de zomervakantie vindt de opvang van peuters plaats in woning nr. 37 (boven de Wijkzaal). Houdt u er wel rekening mee, dat tijdens de middagsamen-komsten er geen opvang is.
Vakantie
Br. Pieter, zr. Mavis en hun dochter Jiska Woldendorp vertrekken zaterdag 7 juli voor twee weken vakantie naar Gran Canaria.
Bijzondere bruiloften
Zondag 1 juli hopen br. Henk en zr. Patricia Koenders-Brielle hun zilveren bruiloft te gedenken. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.
Ook op zondag 1 juli hopen br. Clifford en zr. Sandra Telesford-Halman hun parelen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 30 jaar getrouwd.
Op vrijdag 6 juli hopen br. Marchall en zr. Simone Breidel-Sabajo hun koperen bruiloft. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
Geen Info
De komende weken zal er geen Info verschijnen. Dringende berichten worden via het Internet verzonden.
Programma juli op zondag
01 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
01 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
08 juli – 10.00 uur – Philip Habes
08 juli – 13.00 uur – John Uyleman
15 juli – 10.00 uur – John Hofwijks
15 juli – 13.00 uur – Miquel van Duivenvoorde
22 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 juli – 13.00 uur – Astrando Castillion
29 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
29 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
Programma juli op woensdag
04 juli – 19.30 uur – Hans Brunings
11 juli – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
18 juli – 19.30 uur – Martin Touwnaar
25 juli – 19.30 uur – Roberto Sweeb
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl