Ako ne se chete, kliknete
 
Sofia Airport Center е първият бизнес обект, сертифициран по международния стандарт за сградна ефективност - LEED  със  следните характеристики : 
 
  • Уникалната по рода си енергоефективна климатична и вентилационна (VAV) система, контролирана от доставена от Siemens автоматизирана система за управление на сградата(BMS система). За Sofia Airport Center използваните функции на BMS системата предлагат най-висок клас А+ на енергийна ефективност и възвръщане на инвестициите за системата в краткосрочен план”. Чрез нея се осъществява цялостен контрол на средата и потреблението на енергия,  управление на климатизирането за всички помещения. Ядрото на автоматизираната система за управление на сградата включва иновативно решение за стаен контрол използващ VAV принцип с клапи за променлив дебит на пресния въздух, в зависимост от нуждите за всяко помещение. С това решение се постига не само температурен комфорт, но и  комфорт на въздуха в помещенията. Предимството на тези контролери е огромната им гъвкавост при изграждането на големи системи, както и лесното им ползване от крайния клиент с помощта на специализиран софтуер за визуализиране - мениджмънт станцията Desigo Insight. Основната й роля е централизирано графично визуализиране на всички системи на компютър,  от който по удобен начин се предоставя подробна информация за ефективната работа на всяка инсталация, както и възможност за отдалечено управление, промяна на температури и задания и подробни отчети за консумираната енергия от сградата в реално време.
  • Системата за детекция на въглероден двуокис в гаражите е част от BMS системата, използвана за управление на вентилацията, в зависимост от отделените газове при паркиране на автомобили в двете подземни нива на сградата. Инсталирани са високотехнологични CO детектори с инфрачервени сензори, които прецизно измерват количеството отделени газове.
  • Допълнително са интегрирани всички електромери и топло-студомери, предлагащи пълен мониторинг за консумираната енергия.
  • Заложено е и управление на осветлението в зависимост от външната осветеност, като се предлага и опция за допълнително управление по време.
  • Съвременни оптични влакна
  • Изобилие от естествена светлина
  • Отваряема двойна стъклена фасада, регулираща топлинното и слънчево въздействие
  • 2,85 м светла височина на помещенията  и др. 
Проектът е на Tishman International Companies
   


...........................................................................................................................................

Предстоящи събития 29- 31 май 2013:

♦  Първо издание на уникалното по рода си Международно изложение в България - Интелигентни сгради“
♦  LiftBalkans - специализирано изложение в България за асансьори и ескалатори
♦  SEE Solar- Соларни технологии
♦  Save the Planet - Конференция и изложба за екология, рециклиране и управление на отпадъци  
        
Организатор Виа Експо

 ...........................................................................................................................................

 Via_logo
  T 032 512 905, 39 39 56 | E tanya@viaexpo.com |W www.viaexpo.com
 
Forward this email to a friend

  Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".