Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #11 - 16/01/2020
Open dag: 25 januari!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Januari 2020. Een nieuw decennium is begonnen. We kunnen terugkijken op een mooie eerste helft van dit schooljaar. Het zal u niet ontgaan zijn: de werving voor nieuwe brugklasleerlingen is begonnen. Op zaterdag 25 januari houden wij open huis. Voor ons als school is dat altijd weer een bijzonder moment. Wervingsactiviteiten houden ons scherp: Wat willen wij onze leerlingen meegeven naast kennis en een waardevol diploma? Het is goed om dat te verwoorden én te laten zien! Onze focus ligt op de toekomst en gaat uit van idealen. We willen onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van morgen. We willen leerlingen meegeven dat er meer is dan alleen hun eigen waarheid. Dat zij rekening leren houden met het verhaal van de ander. Dat geldt uiteraard niet alleen voor onze nieuwe, maar ook voor onze huidige leerlingen.
 
Foutief percentage zittenblijvers in AD studiekeuzebijlage
Dinsdag 14 januari heeft het AD een speciale studiekeuzebijlage uitgebracht om groep 8-leerlingen te helpen bij hun studiekeuze. De bijlage toont o.a. informatie van DUO over het aantal leerlingen op de scholen in de regio, de slagingspercentages en de gemiddelde examencijfers. Helaas staat er een foutief percentage vermeld bij het aantal leerlingen dat op onze vmbo-locatie is blijven zitten. Het juiste percentage is 1,52% en ligt daarmee ver onder het landelijke gemiddelde. Er staat echter dat 21,8% van onze vmbo-leerlingen is blijven zitten. Dit percentage is dus allesbehalve juist!
 
Stakingsdagen 30 en 31 januari
De vakbonden hebben voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke staking aangekondigd in het onderwijs. Hiermee willen zij opnieuw een signaal afgeven aan de politiek dat er structurele investeringen noodzakelijk zijn wat o.a. de werkdruk en het lerarentekort betreft.

Zoals wij u begin deze week via de mail hebben laten weten, ondersteunt het Minkema College dit signaal, maar we willen ook bezien hoe we op het Minkema College zelf iets kunnen doen aan de verlaging van de werkdruk.

Het College van Bestuur van het Minkema College heeft daarom besloten deze twee dagen te gebruiken om met onze medewerkers een goed vervolg te geven aan gesprekken over verlaging van de werkdruk en over de vraag welke verbeteringen en investeringen nodig en wenselijk zijn.

Dit betekent voor de leerlingen dat er die dagen geen onderwijs wordt aangeboden en de school voor leerlingen gesloten is. Er zijn enkele uitzonderingen i.v.m. examengerelateerde activiteiten of reeds geboekte excursies.
 
Minkema Boulevard: Shine
Vanaf de herfstvakantie konden leerlingen zich weer inschrijven voor de talentlessen en ook dit jaar is er weer veel belangstelling. De talentlessen zijn in november gestart. Er wordt gewerkt aan dans, muziek, zang en theater.

De leerlingen hebben hun keuze gemaakt voor het thema van dit jaar. Het script voor Minkema Boulevard is geschreven en kan er nu gericht worden gewerkt aan de show. De titel van de show is Shine en gaat over beroemd worden en in de spotlight staan. De weg er naar toe is niet altijd gemakkelijk en of je succesvol bent…… 
 
 
Scene uit Minkema Boulevard 2019
 
ROC Techniek Doe Dagen
Tijdens de Oriëntatie Lessen in het 2e leerjaar werken de mavoleerlingen vanaf januari aan de keuzemogelijkheden op de Steinhagenseweg. De mavoleerlingen kunnen in leerjaar 3 kiezen uit mavo klassiek, mavo/havo, mavo ondernemen of mavo techniek.

Met de leerlingen die interesse hebben voor de Mavo Tech opleiding wordt binnenkort een bezoek gebracht aan de TechCampus van het ROC Midden Nederland. Zo kunnen zij zich verdiepen in de technische vervolgopleidingen die er zijn, zoals onder andere robotica, ICT en programmeren.
 
Bijzondere excursies
 
Net voor de kerstvakantie hebben onze leerlingen diverse bijzondere excursies gehad.

Heel klas 3 (basis & kader) ging bijvoorbeeld naar Madame Tussauds in Amsterdam. Alle vierde klassen zijn naar een kerstmarkt in Düsseldorf geweest. Leerling Noa schreef een verslag van deze bijzondere reis.

 
 
Ouderraad zoekt nieuwe leden!
De Ouderraad werkt als een klankbord voor ouders, leerlingen en schoolleiding. Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert zijn o.a.
  • de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s; 
  • het jaarboek; 
  • een cadeaubon voor de beste profielwerkstukken;
  • een watertappunt op het schoolplein. 
Ook organiseert de Ouderraad diverse thema-avonden, zoals op 26 maart 2020 de interactieve theatervoorstelling “Opvoeden is topsport”!

Wij vergaderen zes keer per jaar en sluiten het jaar altijd af met een gezellig etentje.

Dit jaar zijn wij helaas onderbezet en hebben wij diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren, wat natuurlijk erg jammer is voor u en uw kind. Daarom wederom deze oproep! Wilt u meedenken, meepraten of meehelpen geef u op bij g.jongeneel@minkema.nl en dan hopen wij u op de eerstvolgende vergadering te verwelkomen.

Karen Elbertsen (lid ouderraad)
 
Ski-reis vmbo
Woensdag 29 januari t/m zondag 2 februari gaat de vmbo-locatie voor de 13e keer met een groep van 50 zeer enthousiaste en sportieve leerlingen naar Oostenrijk. De reisorganisatie Huski biedt ons de mogelijkheden om de reis naar Oostenrijk te kunnen maken en onze leerlingen 3 dagen te voorzien van ski- en snowboardlessen.

Na een nachtje in de bus zullen de leerlingen en docenten vanaf donderdag t/m zaterdag gedurende de gehele ochtend- en middag gebruik maken van de mooi geprepareerde pistes in het skigebied Katschberg. 

 
Tijdens deze dagen verblijven we in het goed aangeschreven Pension Mühlbacherhof. Op zaterdagavond zullen wij na wederom een dag vol ski- en snowboard ervaring voldaan de bus in stappen en de nacht inrijden om zondagochtend terug te keren aan de Steinhagenseweg. De skireis zal onder leiding staan van dhr. Vermeulen, dhr. Koopman, dhr. Felter, mevr. Griffin & dhr. Agterberg. Tijdens de ski-snowboard reis zijn wij te volgen via Facebook en Instagram
 
Kunstendagen
 
De Kunstendagen op 16 en 17 december waren weer superleuk! De 3e jaars leerlingen van Minkema Stein produceerden hun eigen beats, maakten felle muurschilderingen en bijzondere foto’s met hun telefoons, studeerden strakke pasjes in, speelden op percussie instrumenten, freestyle-den bij spoken word en handlettering en gaven een spetterende eindpresentatie.

 
 
 
Profielwerkstuk mavo 4
De leerlingen van mavo 4 hebben in de week voor de kerstvakantie gewerkt aan het profielwerkstuk met daaraan gekoppeld de presentatie. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel en moet betrekking hebben op het profiel waarin de leerling onderwijs volgt.

De 89 leerlingen hebben tijdens deze week, verspreid over verschillende lokalen, intensief gewerkt aan de afronding van het profielwerkstuk. De leerlingen werden daarbij ondersteund door de mentoren en vakdocenten. Daarnaast waren er twee oud-leerlingen die als ervaringsdeskundigen hulp aangeboden hebben.

Na het inleveren van het profielwerkstuk konden de leerlingen intekenen om de presentatie te geven. Zo’n presentatie geven is best spannend. Leerlingen konden als ze daar behoefte aan hadden nog een workshop presenteren volgen waarbij de puntjes op de i werden gezet. Ook dit jaar zijn er weer prachtige presentaties geweest, waarin onze leerlingen hun presentatievaardigheden hebben laten zien. Vrijwel alle leerlingen hebben het profielwerkstuk en presentatie afgerond en daarmee kunnen we terugkijken op een geslaagde week.
 
Feest: Spring is in the air!
 
Op 13 februari, de dag voor Valentijnsdag, is er een schoolfeest voor de leerlingen uit leerjaar 2 en 3 van de Stein. Het feest in Bunnik was een gigantisch succes, maar de leerlingen hebben zelf gevraagd of we ook op school nog een feest willen organiseren voor en met hen.

De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen dat het, net als het Wintergala voor de brugklassen, een mooi en gezellig feest gaat worden!

Thema: Spring is in the air!
Het is natuurlijk de dag voor Valentijsdag en de lente komt eraan, dus de dresscode is rood of pastel

Tijd: 20.00 tot 22.30 uur
Entree: 5 euro (4x drinken, 1x chips)
Kaartverkoop: via de receptie, neem je schoolpas mee!

De muziek zal worden verzorgd door DB Showproducties. En... de rest is een verrassing!
 
Open dag 25 januari 2020
Na een succesvolle open avond en open lesmiddag in november wordt er hard gewerkt aan de Open Dag op zaterdag 25 januari van 9.00 tot 14.00. Tijdens de open zaterdag start ook de aanmelding voor de open lesmiddag van 12 februari. We hopen weer veel groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers te ontvangen. Wij kijken ernaar uit! Lees meer over de open dag.
 
Tweede SE-periode
Op maandag 20 januari start de tweede SE periode voor uw zoon/dochter. U ontvangt rond 12 februari het PTA overzicht met de behaalde SE-cijfers. Daarnaast ontvangt u een brief met daarin vermeld de wijze waarop uw zoon/dochter zich digitaal kan opgeven voor een herkansing.

De herkansingen zijn gepland op donderdag 5 maart voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en op vrijdag 6 maart voor de mavo. Bij deze herkansingen geldt het hoogst behaalde cijfer, dit cijfer zal vervolgens in Magister worden ingevoerd.

Op donderdag 20 februari vindt er een ouderavond plaats voor de ouders en leerlingen van klas 4. Voor deze avond is het mogelijk om een 10-minutengesprek aan te vragen met een vakdocent. Hierover ontvangt u een aparte uitnodiging per mail via Magister.
 
Van het examensecretariaat
Schoolexamenperiode 1 is afgesloten. Alle schoolexamens zijn gemaakt. Leerlingen hebben de gelegenheid gekregen om één schoolexamen uit periode 1 te herkansen. Hier is volop gebruik van gemaakt. Verreweg de meeste leerlingen hebben hun cijfer kunnen verbeteren. Een compliment waard.

De volgende schoolexamenweek staat al weer voor de deur. SE-week 2 loopt van maandag 20 t/m vrijdag 24 januari 2020. Begin maart is de laatste herkansingsmogelijkheid. Eind maart staat de laatste schoolexamenweek in de planning. Daarna zullen de examenvakken vooral aandacht besteden aan herhalingen en het voorbereiden op de Centrale Examens.

Wij wensen onze leerlingen veel succes bij alle voorbereidingen.
 
Personele mutaties
CKV
De CKV lessen van mevrouw De Vroomen, die om gezondheidsredenen haar werkzaamheden niet kan vervullen, worden tot aan haar herstel overgenomen door haar vakcollega mevrouw Heimans. Wij wensen mevrouw De Vroomen sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Beeldend en tekenen
Deze lessen van mevrouw De Vroomen worden tot aan haar herstel ook waargenomen door mevrouw Heimans en voor klas 2b neemt de mentor, de heer Van Rooijen de lessen voor haar waar.

Economie en Ondernemen en economie
De heer Hachmang, ervaren vakdocent, heten wij welkom als mentor van klas K3d en als collega E&O en economie. Hij is na de kerstvakantie gestart. Wij wensen hem veel werkplezier toe.

Technieklessen onderbouw
De heer Francken neemt met ingang van week 3 de lessen techniek over van de heer Huigen.

Ondersteuningsteam
Imke Simons, orthopedagoog, heeft met ingang van 1 februari a.s. een baan elders geaccepteerd. Inmiddels is in haar vervanging voorzien. Wij zijn verheugd te melden dat mevrouw C. Dufrasnes de werkzaamheden van mw. Simons als orthopedagoog vanaf 1 februari voortzet. Wij wensen haar veel werkplezier en een goede start toe.
 
Inschrijftermijn Heel Jong Woerden Bakt verlengd
De mogelijkheid om je aan te melden voor Heel Jong Woerden Bakt is verlengd tot en met 26 februari! Jongeren van 14 tot 20 jaar van diverse nationaliteiten en culturen, Woerdens en nieuw-Woerdens, zijn uitgenodigd om allerlei zoets en vooral lekkers te bakken. Ook wie nog nooit iets gebakken heeft, kan gerust meedoen. Het gaat vooral om samen lekker bezig te zijn, te leren van elkaars leven en vooral ook lol te hebben tijdens bakactiviteiten, niet om het maken van super-gelikte taarten. Je kunt je nu aanmelden via www.heeljongwoerdenbakt.nl

 
 
 
Try Out!
 
Lekker bewegen is belangrijk! Ben jij op zoek naar een (nieuwe) sport, maar weet je misschien nog niet zo goed wat bij je past? Doe mee aan Try Out! van de Gemeente Woerden en Beweegteam Woerden.

Het Minkema College steunt dit project omdat de school er belang aan hecht dat leerlingen fysiek en mentaal lekker in hun vel zitten. Sporten is daarbij een belangrijk onderdeel. Lees meer.
 
Agenda
20/01: Start SE-week
25/01: Open dag Minkema College
29/01: Start ski-reis
12/02: Extra open lesmiddag
 
Nieuwsbrief #11, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.