Ako ne se chete, kiknete                                                                                       Февруари  2015
 
 
Може би се питате дали евентуално участие в конференцията за ЕЕ и ВЕ би имало полза за Вас. Отговорът е ДА, ако:                                                                          
▪ целите да намалите своите енергийни разходи
▪ планувате инвестиции в система за децентрализирано отопление и охлаждане в определен район
▪ интересувате се от източници на финансиране на ЕЕ проекти и сте любопитни да научите за новото поколение изолационни материали
▪ мислите за отпадъците като източник на енергия
▪ търсите най-актуална информация за добрите световни практики, регулации и тенденции
▪ искате да осъществите контакти с нови бизнес партньори от Европа и страната. 
 
 
 
Кои лектори ще чуете?
Експерти от Euroheat & Power, Thermaflex Group,  Европейска инвестиционна банка, Samson, BTG BioLiquids BV, Германска асоциация на специалистите по устойчивост и управление на околната среда, Германска асоциация за възобновяема енергия, Австрийски институт за технологии, Министрество на регионалното развитие и благоустройство, PU Europe, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българска асоциация за изолации в строителството и др.
 
           
Елои Пиел              А. Очсенбауер        Оливър Льобел           Хайко Шмидт            Юрген Лудвиг 
 
        
 
Кой ще участва в изявата? Управители и експерти, работещи в областта на енергетиката, фасилити и ютилити мениджмънта, информационни и телекомуникационни технологии, градско планиране, строителство, електроника, сградна автоматизация, финанси, научните среди, транспорт, общини и представители на публичната администрация и др.
 
 
Водещи компании се присъединиха към изложението като Amandus Kahl, AB Holding, Austep, Cink Hydro, Ebioss Energy, Schmack Biogas, Eurosolarnet, Herz Energietechnik, IEK Moldova, KARA Energy Systems, Чепъков, Хермес Солар, Solarfotonica, Eurovix, Biogasmart, Омния Контракторс, Тюлипс, ИРЕС България, К.А. Технолоджи, Елтрак България, Пауловния.БГ, Топлодом, Филкаб Солар, ELLON и др.  
 
 
 Инж. Зоненшайн
 
 
 
 
"Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България", интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 
Г-н Зоненшайн, моля представете накратко Вашите продукти и кои са предимствата от тяхното приложение?

Фирмата POLYTECHNIK произвежда горивни инсталации за биогорива с диапазон на мощностите от 300 kW - 30.000 kW. Те се прилагат не само в топлофикациите за отопление, респeктивно за производството на топла и гореща вода, пара с ниско и пара с високо налягане, и като част от централизираното топлоснабдяване, а също така и за 
производство на електричество (до 20 МWel). Обект на изследванията ни от 50 години насам е изгарянето на биомаса. Разполагаме в тази област с дългогодишен опит, който се изразява в управлението и регулирането на горивните процеси, дългия живот на инсталациите и не на последно място - в забележителното съотношене между цената и предлаганата услуга. За да прочетете цялото интервю, кликнете тук  
 
 
 
 
Пи Си Си Енергия ще представи топлоизолационната система NEW-THERM®. Тя има патент и използва компоненти, произвеждани от PCC MORAVA-CHEM. Изолационният материал е твърда плоскост от полиуретан с λ ≤ 0,02; µ ≤ 20 и плътност 32-35 кг/м3. Притежава отлични топлоизолационни свойства и дифузия, не излъчва вредни вещества, което я прави предпочитано решения за повишаване на енергийната ефективност в различни области.      
 
 
 
 
 
 
Pellets - Markt und Trends  е единственото немско списание, което е посветено на темата за пелетите. То се публикува шест пъти годишно в тираж 5000 броя. Един път в годината има специално издание, предназначено за крайни потребители в  тираж 10 000 копия, което е налично и в дигитален формат. Pellets - Markt und Trends разполага с информационна директория за фирми с 240 контакта.
 
 
 
 
 
BUILD UP е инициатива, създадена от Европейската комисия, за да подпомогне държавите-членки на ЕС в прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградитеУеб порталът е ценен източник на информация за практики, ресурси и обмяна на опит между целева публика с интереси за намаляването на потреблението на енергия в сградите.   www.buildup.eu
 
  
Организатор:  032/512 900, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com
Препрати този имейл напиятел:
Намери ни в социалните мрежи:  
Виа Експо - www.viaexpo.com