Landelijk Congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
De inschrijving voor het Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering! met ruim veertig interessante workshops is geopend. Door de kwaliteit van leven van de cliënt centraal te stellen, verbetert de verpleeghuiszorg. De cliëntenraden spelen daarbij een belangrijk rol. Het doel van het congres is om cliëntenraden te helpen hun rol goed in te vullen. Het congres is voor cliëntenraden, voor leden van raden van toezicht en bestuurders in de VV&T.

Netwerk Cliëntenraden Zorg en  LOC Zeggenschap in zorg hebben samen met Waardigheid en trots een inspirerend en afwisselend programma samengesteld. Het plenaire programma onder leiding van dagvoorzitter Glenn van der Burg heeft verschillende sprekers zoals: Bernard Welten (oud-korpschef van Groningen en Amsterdam) en Hetti Willemse (Publicarea). Dit mag u niet missen!


 
 
(ook bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief)

Voor wie?

Inschrijving is voor leden van (centrale) cliëntenraden van verpleeghuizen.

Datum, tijd, locatie

Datum: Maandag 9 oktober 2017

Tijd: 09.30-16.30 uur

Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik 
 

 
Kopzorgen om het kennisniveau van cliëntenraden
Als netwerkvoorzitter van NCZ praat ik dagelijks met cliëntenraden, zorgverleners, politici, bestuurders en netwerkpartners in de zorg. De afgelopen jaren heb ik een antenne ontwikkeld voor knelpunten tussen de verschillende partijen. Eén specifiek knelpunt gaat me aan het hart: de onderling grote verschillen in kennisniveau die misvattingen en onachtzaamheid in de hand werken.
 
Cliëntenraadsleden contra professionele bestuurders. Vrijwilligers uit alle gelederen die zich in hun vrije tijd inzetten voor het belang van cliënten contra hoogopgeleide managers en bestuurders. Allereerst wil ik benadrukken dat de oplossing voor dit probleem volgens mij niet ligt bij het zorgen dat cliëntenraden hetzelfde kennisniveau krijgen als managers/bestuurders. Dat zou pas een heilloze missie zijn!
 

 
Joep Bartholomeus (LOC): ‘De meerwaarde van de cliëntenraad zit in het benutten van de kennis van de bewoner’
Joep Bartholomeus, coördinator bij LOC zeggenschap in de zorg.

 
“Cliëntenraden kunnen zich afvragen waar zij hun aandacht op richten. Is dat een fusieplan en zorginkoopgesprek? Of is het aandacht voor bewoners en hun waarden? Focus je dus niet op de inhoud van dat beleidsplan van vijftig pagina’s, maar op de vraag wat de uitwerking ervan betekent voor de bewoners.”
 
‘Als LOC zien we een ontwikkeling bij cliëntenraden waarvoor we goed de vinger aan de pols moeten houden. Door de veranderingen in de verpleeghuiszorg verblijven mensen steeds korter in het verpleeghuis. Het gemiddelde ligt nu al op slechts zes tot negen maanden. Dit betekent dat we in cliëntenraden steeds minder vaak mensen zien van wie een naaste in het verpleeghuis woont. En bewoners die zelf in de cliëntenraad zitten worden zelfs snel zeldzaam. Door de omvang van de zorgorganisaties wordt bovendien de centrale cliëntenraad groter en worden de cliëntenraden op de locaties kleiner. Dat is spijtig, want op de locaties gebeurt het. De onderwerpen waarvoor de cliëntenraden worden bevraagd, worden bovendien steeds complexer. De positie van de raden is door het programma Waardigheid en trots weliswaar versterkt, maar we moeten de balans blijven bewaken tussen professionaliteit en zien wat waardevol is voor bewoners en naasten. Cliëntenraden kunnen zich afvragen waar zij hun aandacht op richten. Is dat een fusieplan en zorginkoopgesprek? Of is het bijvoorbeeld aandacht voor bewoners en hun waarden?

 
Klik op de afbeelding voor meer informatie
 
    
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief.