november 2023  
 
 
Beste relatie,
 
Onderwerpen:
* ALV reminder 
* Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
* Ondernemerspanel reminder
* Circusterrein diependaalselaan 400 flexwoningen
* Wist je dat van alles wat
* Noteer alvast in je agenda! 10 januari 2024 nieuwjaarsborrel vanaf 17.00 uur bij gastbedrijf de Sligro
* Extra: van de commissie duurzaam
 
 

 
 
 
 
Reminder:
 
ALV
Woensdag 15 november
 
Algemene Leden Vergadering 
Woensdag 15 november.
Locatie: Wijkcentrum de Koepel Kapittelweg 399A
Inloop 17.00 uur 
Aanvang: 17.30 uur
Einde: 20.00 uur.
Agenda volgt.
Aanmelden: Heel graag in verband met de catering. secretariaat@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 

 
 
 
 
AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN GROTE VOERTUIGEN 
 
Op 12 september 2023 heeft het College van Burgemeester en wethouders een aanwijzingsbesluit genomen op grond van artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum. De volgende locaties zijn daarbij aangewezen als plaatsen waar het parkeerverbod voor grote voertuigen niet geldt:
• Nieuwe Havenweg;
• 1e Loswal;
• 2e Loswal;
• Verlengde Zuiderloswal;
• Zuiderloswal;
• Franciscusweg, met uitzondering van de eerste 100 meter vanaf de Kerkelandenlaan.
 
Aan de aangewezen locaties is een beperking verbonden van een maximale parkeerduur van 3 aaneengesloten dagen.
Het aanwijzingsbesluit (inclusief bijbehorende kaart met de aangewezen locaties) wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.
Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 20 april 2010 is ingetrokken.
 
Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken
Dat doet u binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit. U stuurt uw bezwaar naar:
College van burgemeester en wethouders van Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
 
Het volledige besluit staat op onze website.
 
 
 
 

 
 
 
 
Reminder:
 
Ondernemerspanel
wat is het?
 
 
Het is voor ons als ondernemersvereniging maar ook als gemeente en provincie) belangrijk om juiste input te hebben waarmee wij zaken in gang kunnen zetten die passen bij de behoeftes van de ondernemers.

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West helpt hierbij door de inzet van het Ondernemerspanel. Een aantal keer per jaar vragen we aan ondernemers in ons werkgebied om hun stem te laten horen.
 
Met deze peiling willen we inzichtelijk maken hoe het ondernemers in Hilversum in deze tijd vergaat. Welke gevolgen de recente ontwikkelingen hebben op jouw onderneming, maar ook hoe je hiermee omgaat en aan welke ondersteuning je behoefte hebt. Het initiatief voor het Ondernemerspanel komt vanuit de ondernemers zelf. 
Ondernemersverenigingen en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen en winkelgebieden spreken elkaar in Hilversum regelmatig in het Platform Economie, waar dan ook de gemeente en wethouder Economie aanschuiven. Onze input vanuit de bedrijvenparken in Kerkelanden, op de Zeverijnstraat en het Havenkwartier is heel erg belangrijk.
 
We kunnen leren en anticiperen op wat er onder de ondernemers en in het gebied leeft en speelt. Hoe meer meningen en input, hoe beter. Daarom vragen wij zoveel mogelijk ondernemers zich in te schrijven voor het panel.

Als jij je al hebt ingeschreven, dan bedanken wij je daarvoor hartelijk. Is de eerdere oproep aan jouw aandacht ontsnapt? Je kunt je nog steeds aanmelden. 
 
Ben je ondernemer in Hilversum en wil jij je stem laten horen? Neem dan 5 minuten de tijd om deze korte vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden zijn van groot belang en worden anoniem verwerkt.

Bedankt voor het laten horen van jouw stem!
 


Lees op onze website het artikel uit de Gooi en Eemlander.
 
Deelnemen aan het ondernemerspanel? Scan de QR-code:
 
 

 
 
 
 
Circusterrein 400 tijdelijke woningen
 
Het gemeentelijk terrein langs de Diependaalselaan, genoemd ‘Circusterrein’, gaat ontwikkeld worden. Het wordt een mix van wonen, werken en maatschappelijke functies. De komende jaren wordt gewerkt aan een gebiedsvisie voor het terrein. 
 
Gemeente Hilversum heeft zich vanwege de woningnood tot doel gesteld om extra woningen in de gemeente te creëren. Om hier op korte termijn gehoor aan te geven, zijn er vergevorderde plannen voor het plaatsen van 400 tijdelijke woningen op het Circusterrein, in aanloop naar een gebiedsvisie. 
Er is inmiddels op 5 oktober een informatie avond geweest waarbij de OV niet uitgenodigd was. Het bestuur heeft daarom een afspraak gemaakt met wethouder Karin Walters om hierover geïnformeerd te worden.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
23 november: 1e werksessie gebiedsagenda voor ondernemers. Locatie: Tomin Groep. Aanvang: 17.00 uur.
Waar gaat het over?
• De gebiedsagenda is de toekomstvisie voor langere termijn, tot 2040.
• Met een uitvoeringsprogramma voor de eerstkomende vier jaar 2024-2027.
Thema’s
• Ruimtelijke verdichting (meer functies in hetzelfde gebied of meer bouwvolume).
• Ruimtelijke verdeling (Wat komt waar? Wat valt er onder het begrip bedrijvigheid?)
• Duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, e.d.
• Verbetering openbare ruimte (tegengaan van hittestress, wateroverlast, vergroening, biodiversiteit, enz.)
• Mobiliteit en verkeer (Verbeteren bereikbaarheid, auto, fiets, OV, tegengaan parkeeroverlast,parkeerstroken of parkeergarages plannen, enz.)
• Veiligheid en tegengaan van ondermijning, overlast, inbraak, vandalisme, enz.
 
 
7 november: kom naar het baan.talent werkgeverstalent ( zie verder op onze website)
 
 
De commissies zoeken nog steeds naar een nieuwe werkplek per 15 december. 
 
 
Onze kerstbomen moeten nog een keer geschilderd worden. Heeft u een plekje vrij zodat wij de twee kerstbomen weer kunnen laten schitteren met de kerst, laat het ons weten. Het zou toch jammer zijn als ze dit jaar niet het licht kunnen laten schijnen op de parken.
 
 
Voor vragen en informatie mail naar info@ovhilversumzuidwest.nl.
 
 
 
 

 
 
 
 
Noteer alvast in je agenda!
10 januari 2024 nieuwjaarsborrel vanaf 17.00 uur bij gastbedrijf de Sligro
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EML - Energiebesparende maatregelen melden vóór 1 december
Heb je een brief van gemeente, omgevingsdienst of RVO over de Informatieplicht Energiebesparing? Gebruik je meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 per jaar? Grote kans dat je aan de wettelijke informatieplicht energiebesparing moet voldoen. Dit betekent dat je alle erkende energiebesparende maatregelen moet nemen, die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn, en dat je vóór 1 december 2023 moet melden bij de RVO welke maatregelen je genomen hebt of gaat nemen.
 
Heb je vragen over de verplichting? Zoek je een adviseur voor het invullen van de lijsten? Wil je weten welke maatregelen voor jou van toepassing zijn? Een standaard energiescan met advies kan kosteloos worden uitgevoerd door de energiecoach van de gemeente.
 
Heb je een ouder pand, moet je de beslissingen nemen met meerdere huurders of eigenaren? Moet er veel uitgezocht en aangepast worden? Zoek je dus maatwerkadvies en begeleiding? Ook dan helpt Commissie Duurzaam je een ervaren adviseur te vinden.
 
Netcongestie
Vorige week kwamen Tennet en Liander met een vooraankondiging voor netcongestie in heel Noord-Holland. Terugleveren vanaf eigen zonnepanelen aan het net is volgens de netbeheerders nog geen probleem, maar voor stroom afnemen zitten we aan de grens. Het aanvragen van een zwaardere aansluiting, wordt in de hele provincie, ook in Hilversum, moeilijker en gaat veel langer duren. De ondernemersvereniging is in gesprek met Liander en met het ministerie van EZK over ‘het grootste zonnedak van Hilversum’ en het opzetten van een energiehub in Hilversum Zuidwest. Door mee te doen aan het collectief en van je eigen dak direct of via een batterij aan je buren te kunnen leveren, hoeft de door ons opgewekte energie niet het hoofdnet op. Zo kunnen we samen netcongestie voorkomen.
 
 
Het grootste zonnedak van Hilversum groeit
Het grootste zonnedak van Hilversum groeit nog steeds. Dit jaar zijn al meer dan 35 daken in Zuidwest voorzien van ruim 8.500 zonnepanelen. Bij elkaar goed voor meer dan 3 MWh per jaar.
 
Wil je ook meedoen? Advies over zonnepanelen op je dak of boven je parkeerterrein? Of advies over andere verduurzamingsmaatregelen en energiebesparing?
 
Voor al je vragen over de informatieplicht, netcongestie, energiemaatregelen en verduurzamen, mail naar commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl of bel 06-13476802 (Harco van den Hil). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2023 nieuwe leden.
 
 
 
 

 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl