Gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)nNetwerken
voor (Centrale) Cliëntenraadsleden, Voorzitters en Ambtelijk Secretarissen VVT-sector 

  LATEN WE DE POSITIE VAN CLIËNTENRADEN VERDER VERSTERKEN! 
Met het plan van aanpak ‘waardigheid en trots’ verandert er veel in de langdurige zorg. De positie van de cliënt en de cliëntenraad wordt versterkt. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten! Dit wordt ook zo genoemd in het kwaliteitskader, met de mens als vertrekpunt in de zorg. Dit versterkt de positie van de individuele cliënt. Voor de collectieve afspraken is de cliëntenraad de aangewezen instantie.

Het is belangrijk dat we de positie van de cliëntenraad versterken.
  
 
Een programma dat erop is gericht om de positie van de cliëntenraad te versterken bij haar dagelijkse werkzaamheden.
 
De bijeenkomsten:
Om de positie en verbondenheid van de Nederlandse cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ  85 gratis bijeenkomsten. Er worden drie verschillende doelgroepen aangesproken. Er is voor iedere doelgroep een bijeenkomst op maat.
 
De doelgroepen: 
-Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™
-Lid (Centrale) Cliëntenraad
-Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad 
 
De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:
-De rol en positie van de professionele ondersteuning
-De rol en positie van de voorzitter
-Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
-Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
-Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
-Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk
 
 
Lid (Centrale) Cliëntenraad
De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden gaan over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid en over de invoering van de nieuwe Wmcz. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor kennis- en informatieoverdracht en is er ruimte voor uitwisseling. We gaan op zoek naar mogelijkheden voor cliëntenraden om met elkaar samen te werken. Het digitale platform dat de NCZ daartoe ontwikkelt kan daarin een belangrijke rol spelen.
 
Voorzitter
De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.
 
Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad / Cliëntenraad Ondersteuner
De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen gaan over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de Ambtelijk Secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we gebruik van methodieken uit intervisie.

Voor welke sector zijn deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten?
Voor clientenraden, voorzitters en ondersteuners van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg)   
    
Wat is het doel van deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten? 
-Een sterke cliëntenraad!
-Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. Wmcz
-Deelnemers zijn op de hoogte van kwaliteitskader en kwaliteitsplan
-Deelnemers zien consequenties daarvan voor hun rol en positie 
 -Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen
-Deelnemers vinden manieren om als cliëntenraad beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan

Door wie worden de gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten gegeven? 
 
-Hans Jonkman: bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden
 
-Alice Makkinga: bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden
 
-Charles de Vries: bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden
 
-Wim Eggens: bijeenkomsten voor Voorzitters
 
-Hans van Dinteren: bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™
 
 Waar worden de GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten gehouden? 
 
oorzitters verpleeghuiszor

                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl