Training voor faalangstige leerlingen + ouderavond faalangst, 2e Graad
Beste ouder
 
Faalangsttraining voor geïnteresseerde leerlingen van de 2e graad;
Ouderavond over faalangst
 
 
De cel leerlingenbegeleiding[i] organiseert dit jaar opnieuw een training voor faalangstige leerlingen. We merken dat meer en meer leerlingen blokkeren onder een door hen ervaren druk op de schouders.
 
Faalangst is een angst die voorkomt in situaties waarin de leerlingen activiteiten moeten uitvoeren die prestatiegericht zijn, of zo ervaren worden. Deze angst is tijdelijk en enkel aanwezig bij activiteiten waarbij de leerlingen het gevoel hebben beoordeeld te worden. Het kan hier gaan om een toets of spreekbeurt, maar ook de lessen lichamelijke opvoeding of alledaagse sociale contacten op de speelplaats kunnen bedreigend zijn. Leerlingen zijn dan bang te mislukken of iets niet goed genoeg te doen.
 
Voor wat schoolse taken betreft, gaan de meeste faalangstige leerlingen op één van volgende manieren om met deze angst.
o Actief faalangstigen zullen heel veel tijd in hun studie steken en er alles aan doen om slechte punten te voorkomen. Hun perfectionisme zorgt voor stress bij henzelf en hun omgeving. Deze stress beïnvloedt hen zodanig negatief dat het hen uitput en doet blokkeren.
o De passief faalangstigen daarentegen zullen de “vervelende” schoolse taken voor zich uitschuiven uit angst dat het niet gaat lukken. Zij hebben het gevoel dat hun inspanningen niet opleveren en ondernemen dan weinig. Hierdoor komen ze gemakkelijk over als 'lui'. De omgeving gaat deze leerlingen aansporen meer voor school te werken, maar zonder resultaat.
 
De training bestaat uit zeven sessies waarin onder andere inzicht in faalangst, studiemethode, verkenning van gedrag, gedachten en gevoelens aan bod komen. In de meeste sessies bieden we een theoretisch kader aan en koppelen we dit kader aan de eigen ervaringen van de leerlingen.
 
De eerste sessie vindt plaats op donderdag 13 februari 2020, van 16.15 tot 17.15u. De andere zes worden gegeven op de daaropvolgende donderdagen.
Alle leerlingen van de tweede graad worden van dit aanbod op de hoogte gebracht en uitgenodigd via een smartschoolbericht. Indien u vindt dat uw zoon of dochter met deze training geholpen kan worden, kan u dit bespreken en via die weg uw kind aanmoedigen om deel te nemen. Uw zoon of dochter kan zich inschrijven door een mail te sturen naar de leerlingenbegeleider, Filip Van Ermen. Na inschrijving volgt een intakegesprek met de leerlingbegeleider.
 
Als ouder bent u volgens ons een belangrijke medespeler om uw kind te ondersteunen bij het aanpakken van faalangst. Daarom organiseren we aansluitend bij de sessies met de jongeren een ouderavond.
Op deze avond wordt toegelicht wat er tijdens de training aan bod komt. Daarnaast worden handvatten aangereikt om het zelfvertrouwen bij uw kind op te krikken en faalangst te voorkomen en/of aan te pakken thuis en op school.
Deze ouderavond gaat door op school, op donderdag 19 maart.
 
 
Praktische informatie:
1) faalangsttraining voor leerlingen van de tweede graad.
 • Wanneer? Telkens op donderdag van 16h 15 tot 17h 15
  • 13 februari
  • 20 februari
  • 5 maart
  • 12 maart
  • 7 mei
  • 14 mei
  • 28 mei
 • Waar? Op school, zolderzaal.
 • Kostprijs? De training is gratis, enkel de kopieën worden aangerekend.
 • Hoe inschrijven? Zie digitale uitnodiging voor de leerlingen (Smartschool).
 

 
2) ouderavond over faalangst.

Donderdag 19 maart, om 20 uur, in zaal 6 (ingang langs de Parijsstraat); parkeren kan op onze parking aan het Damiaanplein.
 
Inschrijven kan via deze link.
 
Hartelijke groeten
Filip Van Ermen                                           filip.vanermen@hdc.ksleuven.be
Frank Baeyens, directeur
 
 
 
 
 
 
 


[i]De cel leerlingenbegeleiding is een overlegorgaan samengesteld uit de directeur leerlingenzorg, de interne leerlingenbegeleiders en het CLB-anker. 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be