Infobrief Diaconie Brugge  Augustus 2013, 5de jaargang nr. 32


 
Herschepping

Op de zevende dag
schiep God de mens.
 
En de mens
begon haastig te leven,
want hij dacht:
ik heb hooguit
honderd jaar de tijd
om te vinden en te zien.
En hij keek wel uit
voor een ander
want hij vreesde:
die ligt me 
in de kortste keren vóór.
En hij dacht maar weinig na,
de mens, want hij meende:
ik moet vooruit,
de breedte af, de hoogte in.
 
Uit andermans dood
bakte hij brood
om tijd te winnen
en zijn devies werd:
komen
zien 
en heersen.
 
En de mens draaide zich
een rad voor de ogen.
Dat schoof hij onder de tijd
en noemde het "vooruitgang".
Toen legde hij zich vleugels aan,
hij raasde door de lucht
en noemde dat "welvaart",
"verheffing van de mens".
 
Tenslotte zag hij geen kans meer
om nog tijd te winnen
en uitgehold en moe gevlucht
ging hij zitten
en noodgedwongen dacht hij na.
 
Toen keerde hij terug
naar de plaats waar hij
gemaakt was, de aarde,
en hij huilde
om eeuwen voorbij
en kinderen verloren.
Daarna stond hij op,
de mens,
en ging naar
een ander mens,
naar velen, en zei:
zullen wij toch maar samen?
We leven maar kort,
maar we hebben
een zee van tijd.
 
Uit: Verhalen voor de zevende dag, Jan van Opbergen
 

 
2.  WaterWandeling en Wervelende Waterquiz in Woumen
 
 
 
 
 

 
3. Publicatie "respectvol vrijwilligen"
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers heeft een nieuw publicatie aangemaakt in het kader van het project "vrijwilligerswerk, vóór ouderen, tegen sociale uitsluiting" (gefinancierd met middelen van Vlaams Minister voor Armoedebestrijding, Ingrid Lieten).
Tal van vrijwilligers zetten zich in om mensen in armoede bij te staan en te strijden tegen sociale uitsluiting. Maar goede intenties alleen volstaan niet.
In "respectvol vrijwilligen" laat men de lezer kennis maken met een aantal kloven tussen de wereld van de armen en de niet-armen en hoe vrijwilligers kunnen helpen om die te overbruggen.
Organisaties die interesse hebben in deze publicatie kunnen maximaal 1 exemplaar bestellen bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, zo lang de voorraad strekt.

 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178