Nieuwsbrief 19   Maart 2018

 
Onder spanning inspannen

Op 17 april a.s. is er in samenwerking met de werkgroep Hartrevalidatie en de WIBEN een CNE georganiseerd. Dit zijn de onderwerpen deze dag onder andere aanbod komen:
  • In hoeverre mag je je inspannen met een hartziekte zoals bij Brugada, long QT of ARVC?
  • Regelmatige lichamelijke inspanning/training bij hartfalen patiënten kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van het inspanningsvermogen maar voor wie is deze verbetering niet haalbaar en hoe bouw je de conditie op, hoe worden de grenzen vastgesteld?
  • Waarom is er een traject gestart met nazorg na reanimatie in en wat houdt het in?
Al deze vragen worden beantwoord tijdens de CNE die georganiseerd wordt door de werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie en de werkgroep Hartrevalidatie.
 
Klik hier om je aan te melden.
Klik hier voor de folder.
Werkgroepleden WIBEN
Maria Brussen, Rijnstate Arnhem
Saskia Elshout, VUMC A’dam, voorzitter
Anja Luijten, Catharina Eindhoven, secretaris
Annette de Meijer, Albert Schweitzer, Dordrecht
Eefje Postelmans, Amphia Breda
Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein
Marja Verkerk, UMC Utrecht
Sanne Betist, Erasmus MC
Anita van der Ploeg, MC Alkmaar
 
Redactie
U kunt informatie of kopij doorgeven aan Maria Brussen, Rijnstate Arnhem via 
 

Even voorstellen:
Sanne Betist, CCU-verpleegkundige/ICD-begeleidster, Erasmus MC
Sinds kort ben ik lid van de WIBEN en wil me bij deze graag even voorstellen.
Mijn naam is Sanne Betist en ik werk sinds 2010 in het Erasmus MC op de Medium/High Care Cardiologie. Ik ben 28 jaar en woon samen met mijn vriend in Rotterdam. Om mij verder te verdiepen in de Cardiologie heb ik 2 jaar geleden mijn CCU opleiding behaald.
 
Vanaf dit jaar ben ik naast diensten op de afdeling ook de Pre-Interventie Poli gaan draaien. Deze poli draai ik samen met twee andere CCU-verpleegkundigen. Hier geef ik patiënten voorlichting over een elektrofysiologische behandeling, zoals ablaties of ICD/pacemaker implantaties.
 
Mijn collega die lid was van de WIBEN kreeg een andere functie en zo werd vanuit de afdeling gevraagd of ik deze plek wilde innemen. Zodoende heb ik mij verdiept in de WIBEN. Wat mij met name aansprak waren de contacten, het op de hoogte houden van elkaar van de nieuwste ontwikkelingen en het meedenken in het verbeteren van de nieuwe of al bestaande processen. De passie voor de Cardiologie/Elektrofysiologie had ik natuurlijk al.
Agenda
 
23 maart 2018 
 
Masterclass Boston Scientific
 
17 april 2018
 
CNE Hartrevalidatie en ICD-begeleiders & Elektrofysiologie / WIBEN
 
23 november 2018
 
CarVasZ "Hart/d werken" te Ede
 
15 mei, 18 september
en 11 december
Werkgroepvergadering ICD-begeleiders & Elektrofysiologie / WIBEN
   
ICD-begeleiders & Elektrofysiologie - WIBEN