6 декември 2019 г.                                                    
 
На прага сме на 2020 година, която може би ще бъде най-топлата и динамична досега в климатично отношение, но и в същото време преломен момент за повече промени на политики и мерки, развойна дейност и инвестиции в устойчиви решения.

Европа вече даде своята заявка да бъде първият въглеродно неутрален континент след 2050 г. 

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Управление на отпадъци и рециклиране, Интелигентни градове, Качество на въздуха - това са областите за постигането на тази цел, както и основните акценти на seeSUSTAINtec – нов бранд на Виа Експо. В рамките на три дни (7-9 април, Софияизложението и конференцията ще предложат отлична среда за развитие на бизнеса с устойчиви технологии в Югоизточна Европа. 
 
Търсите ли дистрибутори? Желаете ли да проучите нови възможности, да представите продуктите си и да съкратите техния път до пазарната им реализация? Искате ли информация за тях да стигне до стотици потенциални клиенти, а вашият бранд да стане по-разпознаваем?
Запазете своето място на seeSUSTAINtec!

Разгледайте нашата програма с ефективни маркетингови услуги


       
 
НОВО - АЛЕЯ НА ИНОВАЦИИТЕ
е за стартиращи компании, бизнес инкубатори, учени и изобретатели
 
Запознайте се с авторитетни организации и медии - наши партньори и прочетете актуални новини. 
 
 
 
 
 
 

 Рециклираме с 11% повече битови отпадъци, отколкото през 2014 г. България трябва да достигне 65% през 2035 г. Изискванията към депонирането у нас са то да се ограничи до 10% до 2030 г., а рециклирането на отпадъците от опаковки да достигне 70% към същата година. Според тях задължително трябва да въведем разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата (напр. батерии) до 2025 г. От 2023 г. трябва да започнем да събираме разделно биоотпадъци и текстилни отпадъци. Повече  Източник: offnews.bg 
 
 Допълнително финансиране ще има за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни и административни сгради през 2020 г., отпуснато от Министeрство на регионалното развитие и благоустройството.  Повече   Източник: industryinfo.bg
 
• Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Повече    Източник: publics.bg
 
• Министерският съвет прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. С приемането и прилагането на програмата се цели постигане на определените за страната с Директива (ЕС) 2016/2284 намаления на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици за периода от 2020 до 2030 г. Повече    Източник: ecology-bulgaria.com
 
• Над 2 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани за изграждане на интелигентна транспортна система. Повече    Източник: citybuild.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екологичният клъстер KEXPORT е 100% собственост на Унгарската асоциация на екологичните предприятия. Технологиите и услугите на компаниите членки са организирани в тематична платформа, включваща областите: въздух и шум; вода и отпадни води; управление на отпадъците; екология. Повече

Recycling International е специализирано списание за най-новите и известни световни разработки за рециклиране на почти всички видове материали. То е ценен източник на информация за утвърдени компании в индустрията, както и за нови пионери в областта на рециклирането Повече
 
Magazyn Biomasa е полско професионално списание, което изцяло обхваща пазара на биомаса. Мeсечното издание представя тълкуване на правни разпоредби, професионален анализ, реални казуси, интервюта, интересни коментари. Magazyn Biomasa е платформа за обмен на мнения и информация. Повече

Smart Cities е първо по рода си списание в Португалия и се издава от MediaLine. Неговата цел е да представя журналистически анализи на устойчиви градски проекти, казуси, предизвикателства и решения. Повече
 
Свържете се с Таня Булдеева на тел. 032/960 011, 088 679 31 72, tanya@viaexpo.com.
Следвай ни във:       
Съобразно новите правила GDPR повече за политиката ни за поверителност и защита на личните данни може да намерите тукАко не желаете да получавате информация от нас, моля отговорете на този имейл с "Отписвам се".
 Организатор: Виа Експо - www.viaexpo.com