Nieuwsbrief SLAK oktober 2018 
Project in ontwikkeling: atelierwoningen Fliegerhorst Teuge
In het voorjaar van 2018 lanceerde Provincie Gelderland de SteenGoed Benutten Challenge. Binnen deze Challenge werden drie locaties in Gelderland geselecteerd die de provincie graag ontwikkeld zou zien.

Iedereen met een idee kon een plan indienen om met deze locaties aan de slag te gaan.

Eén van de locaties is de Fliegerhorst in Teuge. De Fliegerhorst is een voormalige militaire basis tussen Apeldoorn en Deventer. Op het terrein staan bunkerboerderijen die op dit moment bewoond worden (gedoogd gekraakt).
 
SLAK heeft voor de Fliegerhorst in Teuge een idee ingediend en is samen met twee andere initiatieven geselecteerd om aan de slag te gaan met deze plek. SLAK wil op deze locatie atelierwoningen voor kunstenaars, ontwerpers, creatief ondernemers en ambachtelijke makers realiseren. Verder zullen een activiteitencentrum, horeca, kleine winkeltjes en duurzame (land)bouw belangrijke onderdelen van het terrein zijn. Het traject wordt begeleid door een externe coach, aangesteld door Provincie Gelderland.

 
Project in ontwikkeling: woon-werklocatie met Tiny Houses Wolfheze
Gemeente Renkum zoekt samen met SLAK naar plekken om kunstenaars en creatieven te huisvesten. Onderdeel daarvan is het onderzoek naar de mogelijkheid van (tijdelijke) woon-werklocaties op landgoederen en andere gronden binnen gemeente Renkum. Een concreet eerste project binnen dit kader is het onderzoek naar de mogelijkheden van een voormalige agrarische grond met bijbehorende gebouwen nabij Wolfheze.
 
SLAK wil hier samen met de eigenaar een kleine culturele broedplaats maken door middel van het (laten) plaatsen van tiny houses als woonruimten voor kunstenaars en ontwerpers. Deze kleine woningen kunnen gekoppeld worden aan de verhuur van een gedeelde werkplaats in een van de bestaande gebouwen op het terrein.
 
Deze broedplaats zal onderdeel worden van de herbestemming van het gehele terrein. Zo zal er bijvoorbeeld een smederij en een meubelmakerij komen. Het gehele terrein zal een bedrijvige omgeving worden waarbinnen kleinschalig ondernemerschap in ambacht en creativiteit gemeenschappelijke delers worden. Voor de selectie van bewoners van tiny houses is ondernemerschap in kunst en cultuur in combinatie met duurzaamheid de belangrijkste voorwaarde.
 
Atelierwoningen Blauwe Weide/IJssellaan Arnhem
 
SLAK heeft in 2011 samen met Vivare en de RIBW 6 eengezinswoningen met atelierruimte gerealiseerd en 8 appartementen met een apart atelier in de Blauwe Weide in Arnhem. In het gebouw bevinden zich verder een aantal faciliteiten voor de RIBW.

Er zijn op dit moment 2 driekamerappartementen beschikbaar met een apart atelier van 
circa 30m2. In november komt er nog een driekamerappartement beschikbaar.

Interesse? Kijk voor meer info op onze aanbiedingenlijst.


Bekijk dit filmpje om een impressie van het interieur te krijgen.
 
 
Ruimte beschikbaar in de Vlindertuin

SLAK heeft sinds het najaar van 2017 de voormalige katholieke basisschool de Vlindertuin op de Geitenkamp in beheer. De Vlindertuin is nu nog eigendom van gemeente Arnhem. Onderdeel van het project is om met een plan te komen om het gebouw voor de toekomst te behouden voor de wijk.

 
Sinds SLAK het pand in beheer heeft hebben zich er verschillende kleine sociale en culturele bedrijfjes gevestigd. In de Vlindertuin zijn cursussen en workshops in schilderen, tekenen, beeldhouwen en fotografie, maar ook is er een meubelmakerij die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het schoolplein bevindt zich een moestuin die volledig wordt gedraaid door buurtbewoners.
 
Per 1 november 2018 komt er een grote ruimte vrij in de Vlindertuin op de Geitenkamp in Arnhem. De ruimte is 79 m2 en kost 276 euro per maand, exclusief servicekosten. Voor deze ruimte is SLAK op zoek naar kunstenaars, ontwerpers, restaurateurs en andere makers die een culturele functie combineren met een functie voor de wijk. Deze combinatie is een belangrijke voorwaarde bij de toewijzing van de ruimte. Binnen dit project werkt SLAK samen met Transitiereizen, Spectrum, Bewonersplatform Geitenkamp, gemeente Arnhem en Rijnstad. In overleg met deze partijen wordt besloten aan wie de beschikbare ruimte wordt toegewezen.
 
Pamflet

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren voor SLAK hét moment om het belang van ateliers en werkplaatsen voor de creatieve industrie onder de aandacht te brengen bij de lokale politiek en de nieuwe bestuurders.

Het pamflet ‘Steun de creatieve makers in de stad’ dat SLAK in deze verkiezingstijd publiceerde was voor het merendeel van de politieke partijen uit Arnhem en Nijmegen aanleiding om in gesprek te gaan met SLAK. Daarnaast heeft de nieuwe Nijmeegse wethouder voor cultuur kennisgemaakt met SLAK.

Gesprekken met de nieuwe wethouders uit Arnhem en Renkum staan voor de komende tijd op de agenda. SLAK wil samen met bestuurders en raadsleden vormgeven aan het lokale atelier- en broedplaatsenbeleid.
 
Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl