Sports Media's Newsflash
 
02 mei 2014

Kunst en volleybal


Welke is de link tussen kunst en Sjarapova?

Wij zijn stout geweest tijdens de turnles


Gek van parkour in LO! Leervoorstel voor het secundair onderwijs

Auteurs: Bautmans Silke en Vanhole Nicolas

Het uiteindelijke lessenpakket is uitgewerkt in een reeks van vijf lessen. Alle basisbewegingen van parkour staan hierin uitgeschreven, met de nodige aandachtspunten per vaardigheid. Verder staan we even stil bij mogelijke evaluatieprocedures voor parkour. Dit werd echter niet tot in detail uitgewerkt om elke leerkracht de mogelijkheid te bieden zijn eigen accenten te leggen. Je behoudt als leerkracht immers ook de vrijheid om opbouwlijnen zelf te selecteren op basis van je eigen prioriteiten. De infrastructuur speelt hierbij een doorslaggevende rol. Ook de persoonlijke interesses van jezelf en je leerlingen bepalen mee de opbouw.

Lees verder …

Sportparticipatie verhogen door schoolsport? De sleutel ligt bij de sportverenigingen

Auteur: Niek Pot - Onderzoeker Lectoraat ‘Bewegen, school en sport’ - Hogeschool Windesheim, Zwolle

Initiatieven om sportparticipatie te verhogen zijn niet zinvol als ze zich alleen richten op het aanleren van sporttechnieken en regels, zo blijkt uit een promotieonderzoek. Kinderen moeten de sociale context van een sport(vereniging) leren kennen voordat sport een onderdeel van hun leven kan worden.

Lees verder …

Het ganse proefschrift ( 207 p. ) kan hier gelezen worden


Digitale didactiek

Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ICT toe te passen met een meerwaarde voor het leerproces van leerlingen. Het gaat over het kunnen beantwoorden van onder meer de volgende vragen.
  • Het leren met behulp van digitale middelen; wat is de meerwaarde en hoe ziet de leeromgeving eruit?
  • Het lesgeven met behulp van digitale leermiddelen; wat is het leerrendement? Hoe formuleer je doelstellingen en welke soorten werkvormen zijn er?
  • De rol van de docent; wat is er anders dan in de traditionele les? Waarin is bijscholing nodig?

We beantwoorden hier vragen als:

  • Met welk doel zet ik digitale middelen effectief in?
  • Op welke manier kan ik digitale middelen evalueren en uitkiezen?
  • Verandert mijn rol als docent en hoe?
  • Hoe implementeer ik digitale didactiek structureel in mijn onderwijs?

Lees verder …

Congresvideo : “Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport


Uit de oude doos...

Lesvoorbereidingen uit de praktijk : 7de deel – turnen deel 2

9 lessen turnen (bestandsgrootte = 11 MB ) voor het secundair onderwijs..