NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF, LOCATIE VENRAY EN YSSELSTEYN
Januari 2023
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Wieënhof. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
FUSIE HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG EN HUISARTSEN MC WIEENHOF
Voor de patiënten van huisartsenpraktijk Wieenhof is dit de eerste nieuwsbrief. Via deze weg willen wij u informeren over belangrijke zaken. Zo heeft u mogelijk al gemerkt dat huisartsen MC Wieenhof in Venray en huisartsenpraktijk De Wildenberg in Ysselsteyn zijn gefuseerd en samen verder gaan onder de naam huisartsenpraktijk Wieenhof locatie Venray en Ysselsteyn. Deze samenwerking levert diverse voordelen op, zoals een groter personeelsbestand, waardoor de continuïteit van zorg beter is gegarandeerd. 
Het team van praktijkhoudende huisartsen bestaat nu uit dokter Paping, dokter Rossen, dokter Sie (met name werkzaam op locatie Venray) en dokter Weijers (met name werkzaam op locatie Ysselsteyn). Tevens is de maatschap uitgebreid met een nieuwe collega, dokter Miggiels (met name locatie Venray). Naast dit vaste team van praktijkhoudende huisartsen, blijven ook dokter Kersten, dokter Jans, dokter Timmermans en dokter Oude Luttikhuis werkzaam in de praktijk. Wat betekent dit voor u? U kunt nog steeds met hetzelfde telefoonnummer een afspraak maken bij de arts van uw voorkeur op de door u gewenste locatie. Wilt u echter op korte termijn gezien worden, dan is het mogelijk dat u gezien wordt door een andere arts of op een andere locatie. Dat zal soms even wennen zijn, maar we hopen op uw begrip. Om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk door uw eigen huisarts gezien wordt, is het noodzakelijk dat u ingeschreven bent bij de praktijkhoudende huisarts van uw voorkeur. Het is vanaf heden ook mogelijk om uw inschrijving op naam van dokter Miggiels te laten zetten.
 
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN CARNAVAL
Op carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag is de praktijk op locatie Ysselsteyn gesloten en is locatie Venray alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Bij spoed tijdens kantooruren belt u op maandag 20 en dinsdag 21 februari met 0478-582200 of 0478-541777. Vanaf woensdag  22 februari zijn beide locaties weer normaal geopend. Geplande afspraken bij de praktijkondersteuner op locatie Ysselsteyn gaan wel gewoon door, maar er is die dagen geen doktersassistente en geen huisarts in Ysselsteyn aanwezig. Het apotheek servicepunt in Ysselsteyn zal beide dagen wel geopend zijn (tussen 15.00 en 17.00 uur).
 
HERHAALMEDICATIE
Momenteel zijn de assistentes veel tijd kwijt met het verwerken van de receptenlijn. Wij willen daarom iedereen vragen om voor herhaalmedicatie van medicijnen die u gedurende langere tijd moet gebruiken, zoveel mogelijk gebruik te maken van de automatische herhaalservice van de apotheek. U kunt hiervoor contact opnemen met uw apotheek. Voor medicijnen waarvoor u bij de specialist komt, moet u ook de recepten aan uw specialist vragen. Dat gaat niet via uw huisarts.
 
PATIËNTENPORTAAL
Wist u dat het via uw patiëntenportaal mogelijk is om herhaalrecepten aan te vragen, uw gegens in te zien (zoals uw bloeduitslagen, uw brieven, maar ook hetgeen uw besproken heeft met uw huisarts) en een e-consult te sturen. Een e-consult is een niet spoedeisende vraag voor uw huisarts, waarbij het verder niet noodzakelijk is dat u daadwerkelijk door de arts gezien wordt.
Tevens werken we eraan om het binnenkort mogelijk te maken, dat je zelf online een afspraak kan inplannen. Meer informatie over het patiëntenportaal vindt u op onze website.
 
MOET IK NAAR DE DOKTER?
Dagelijks worden wij erg veel gebeld, waardoor de wachttijden aan de telefoon oplopen. Veel antwoorden op de aan de assistentes gestelde vragen zijn ook op internet te vinden. Wij adviseren u om zelf eerst te kijken op de website www.thuisarts.nl of de app "Moet ik naar de dokter?" te downloaden op uw telefoon. Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen en krijgt u ook advies of uw klachten door de huisarts beoordeeld moeten worden.
 
BLOEDPRIKKEN OP AFSPRAAK
Bloed laten prikken kan voortaan alleen op afspraak. Bij alle priklocaties van VieCuri kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname, dat geldt nu dus ook voor locatie Ysselsteyn. Maak hiervoor een afspraak via www.mijnVieCuri.nl of bel met het ziekenhuis tel. 077-3205555.
 
 
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF