Vervanging directeur leerlingenzorg, Alle Jaren
Beste ouders 
  
Sinds enkele weken is onze directeur leerlingenzorg, mevrouw E. Pitschon, afwezig wegens gezondheidsredenen. In de dagelijkse werking van de school voelen we dat heel erg. Daarom zochten we naar vervanging. We zijn blij dat we die in de persoon van mevrouw M. Tommissen gevonden hebben. Mevrouw M. Tommissen was tot vorig jaar coördinator van de derde graad. 
  
Mevrouw Tommissen neemt alle taken die onmiddellijk met leerlingenzorg te maken hebben van mevrouw Pitschon over. Voor deze aangelegenheden is ze dus ook uw aanspreekpunt.

U bereikt haar als volgt:

o   Vaste telefoonlijn: 016 24 15 91
o    GSM. 0478 67 04 32 
o    E-mailadres: maud.tommissen@hdc.ksleuven.be
o   Smartschoolberichten
Ook in het leerkrachtencorps noteren we dit jaar veel zieken. Vaak zijn ze langer afwezig dan oorspronkelijk verwacht. Dan is het organiseren van vervangingen moeilijk. Maar waar mogelijk, maken we er werk van.
 
Vriendelijke groeten
Frank Baeyens

Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be