Digitale Nieuwsbrief
Voor leden, door leden

Nr. 7, september - 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Van het bestuur
 
Nieuw telefoonnummer NOV
 
Even oud met obesitas
 
Te zware kinderen hebben vaak ook te zwaren ouders    
 
Stripfiguren bij Albert Heijn
 
Gezocht: honden en baasjes met overgewicht
 
Herinnering: contributie 2016
 
Algemene ledenvergadering 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Oktober-2016. 
Heb je iets te melden voor de volgende nieuwsbrief?
Stuur een e-mail naar:
Graag met vermelding: 'Nieuwsbrief'
Beste Lezers, leden of lotgenoten
Goed nieuws: Sinds het versturen van de brandbrief in juli dit jaar, hebben verschillende kandidaat- bestuursleden zich gemeld. Er kan een nieuw bestuur gevormd worden! Een voorzitter, ondersteunend secretaris, penningmeester en drie algemeen bestuursleden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober 2016 presenteren/introduceren ze zichzelf en vertellen ze waarom ze zich extra willen inzetten voor onze vereniging. Een ieder van hen heeft zo zijn eigen ‘struggle of live’ met (over)gewicht.

Het bestuur zou nog completer zijn als er een coördinerend (eerste) secretaris zich zou melden, een spin in het web die het overzicht bewaakt. Mocht iemand van jullie na het lezen van dit bericht alsnog denken: ‘Daar ga ik voor…….’, laat het dan zo snel mogelijk weten. 
 
Een bestuur kan alleen met instemming van de leden tijdens een ALV benoemd worden. Daarom is de oproep nog nadrukkelijker….. Kom allemaal naar de ALV en beslis mee over de toekomst van de NOV! 
Vriendelijke groet,
 
Anja Mulder
algemeen bestuurslid leden- en lotgenotencontact
Nieuw telefoonnummer NOV
De Infofoon, hét telefoonnummer van de NOV voor alle vragen, heeft per 1 september een nieuw landelijk nummer: 085-303 76 43. Van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 21.00 uur wordt de telefoon door een groepje NOV vrijwilligers bemand. Buiten deze tijden kunnen bellers altijd een bericht op de voicemail achterlaten. Zij worden zo snel mogelijk te woord gestaan. Verzoek aan iedereen om het oude 020-nummer niet meer te gebruiken.
 
De NOV Infofoon was altijd een gewone vaste telefoonlijn, die door 1 persoon bemand werd. Dit had als nadeel dat de beantwoording van de telefoon niet makkelijk overgenomen kon worden door iemand anders, bijvoorbeeld bij afwezigheid. Met een landelijk 085-nummer zijn we flexibeler in onze bereikbaarheid. Meerdere mensen op verschillende locaties kunnen tegelijk de Infofoon bemensen. En is er niemand beschikbaar? Dan wordt de beller automatisch naar de voicemail doorgeschakeld. Hoewel het een landelijk nummer is, bellen mensen ons tegen lokaal tarief.
 
De komende tijd gaan we kijken hoe deze nieuwe werkwijze in de praktijk bevalt, zodat we de Infofoon nog beter af kunnen stemmen op de gebruikers zoals leden, zorgprofessionals en iedereen met vragen over obesitas.
 
Even oud met obesitas
Begin augustus kwamen onderzoekers van het Erasmus MC met de uitkomsten van een studie, waaruit bleek dat oudere mensen met obesitas net zo lang leven als mensen zonder obesitas. Wel heeft de groep mensen met obesitas vaker diabetes, maar dit zorgt er dus niet voor dat ze korter leven. Een opmerkelijke uitkomst, want uit vele andere onderzoeken blijkt vaak dat obesitas de levensverwachting van mensen verkort. Hoe het komt dat mensen met obesitas toch even lang leven als mensen met een normaal gewicht, kunnen de onderzoekers helaas nog niet beantwoorden.
Dit onderzoek kreeg veel aandacht in de media.Ook de NOV werd om een reactie gevraagd. Anja Mulder is geïnterviewd door het AD en Chantal Gernette stond het TV programma 1Vandaag te woord. 
 
Het artikel in het AD is hier te lezen:
 
 
 
 
Het item in 1-Vandaag:
 
Te zware kinderen hebben vaak ook te zware ouders
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS en RIVM blijkt dat overgewicht vaker voor komt bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben. Ook blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vaker overgewicht hebben dan kinderen uit de hoogste inkomensgroep. In 2015 had 12 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) overgewicht, waarvan 4 % obesitas (ernstig overgewicht) heeft. Meisjes en jongens hebben even vaak overgewicht.
Stripfiguren verdwijnen op eigen merkproducten bij Albert Heijn
Ongezondere producten van het eigen merk van Albert Heijn zullen het straks zonder stripfiguren en kinderidolen moeten doen. Op advies van De Raad van kinderen, gaat Albert Heijn ervoor zorgen dat gezond eten leuker en aantrekkelijker is. Albert Heijn komt daarom met de RockFrogs, vier coole cartoonkikkers die je op gezondere producten aantreft. Ook de NOV juicht het initiatief toe om met gezonde kindermarketing ouders en kinderen te helpen gezonde keuzes te maken. 
Gezocht: honden en baasjes met overgewicht
Voor een studie naar overgewicht is de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht op zoek naar honden en baasjes die allebei overgewicht hebben. Ook voor dieren kan overgewicht gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Gedurende dit onderzoek willen zij met behulp van een voedingsdagboek en een stappenteller achterhalen wat het effect is van samen afvallen met de hond. Zij hopen meer inzicht te krijgen in het zo efficiënt mogelijk laten afvallen van zowel hond als eigenaar, door naar de dagelijkse gewoontes te kijken van het baasje en het huisdier. 
 
Meer info over het onderzoek: 
Nogmaals: herinnering contributie 2016
Helaas, helaas, op 5 september 2016 hebben 78 leden van de NOV hun contributie voor dit jaar nog niet voldaan. Ben jij één van deze 78, wil je dan zo snel mogelijk je contributie (€ 27,50) storten op bankrekeningnr.  NL51 ABNA 0 5469 14063 ten name van de Nederlandse Obesitas Vereniging. Graag bij je betaling je lidnummer vermelden.
De leden die zijn/haar lidmaatschap met ingang van 1 januari volgend jaar heeft opgezegd moet dit jaar nog gewoon contributie betalen.

Maarten Mulder
Penningmeester a.i.
Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering!
Hoe verder? En met wie? Dat zijn vragen die tijdens deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) aan bod komen. Zoals in het begin van deze nieuwsbrief al genoemd, zijn er nieuwe kandidaat bestuursleden die zich voor de vereniging in willen zetten. Deze kandidaat bestuursleden moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd worden. Ook bespreken we de gang van zaken in 2015 aan de hand van het jaarverslag en het financiële jaarverslag en we kijken een beetje terug naar en voorruit in 2016.

We beginnen de dag wat later dan gebruikelijk met een lekkere lunch om 12.00 uur. Inloop is al mogelijk vanaf 11.30 uur. De Algemene Ledenvergadering zelf begint om 13.00 uur en om 15.30 uur sluiten we af met een hapje en een drankje. Naast vergaderen is de ALV dus ook een goede gelegenheid om lotgenoten te spreken en de nieuwe bestuursleden te ontmoeten. 

Kom allemaal naar de Algemene Ledenvergadering op:
zaterdag 15 oktober 2016 in Driebergen.
Locatie: Bergse Bossen, Traay 299, Driebergen!

MELD JE ZO SNEL MOGELIJK AAN
Lidmaatschapsvoorwaarden NOV
Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor een heel jaar van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar kan tot één maand voor afloop van het lopende jaar. Tussentijds opzeggen ontslaat leden niet van de verplichting om contributie over het lopende jaar te betalen.

Volgende nieuwsbrief: Oktober 2016 
 


Aan- of afmelden voor de NOV - nieuwsbrieven - KLIK HIER
 
Nederlandse Obesitas Vereniging