Excursie Keulen, 6L en 6MT
Beste ouders
 
Sinds enkele jaren gaan onze leerlingen van 6 Latijn en 6 Moderne Talen naar Keulen. Ze krijgen er een rijk vakoverschrijdend programma voorgeschoteld waarover u meer kon lezen in de brief van 18 februari.
 
Naar aanleiding van het coronavirus, hebben wij ons de vraag gesteld of we de reis kunnen laten doorgaan. 
We consulteerden het ministerie van onderwijs. De richtlijnen luiden als volgt:
  • Schoolreizen of uitwisselingsprojecten naar een regio waar er (nog) geen coronabesmettingen zijn, kunnen doorgaan. 
  • Plan je een buitenlandse schoolreis of uitwisselingsproject naar een regio met besmettingen, raadpleeg dan voor het meest recente reisadvies de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Het advies van het ministerie van buitenlandse zaken stelt:
 
In Keulen zijn momenteel 15 gevallen van coronavirusbesmetting gekend. Nergens is een negatief reisadvies te vinden. Alle activiteiten kunnen er gewoon doorgaan.
 
In het directieteam beslisten we de reis naar Keulen te laten doorgaan.
 
De directie wil echter niemand verplichten deel te nemen aan de reis. Daarom vermelden we duidelijk volgende afspraken:
  • Ouders kunnen ervoor kiezen hun dochter of zoon niet te laten deelnemen aan de reis. Ze verwittigen dan de beide begeleidende leerkrachten en de directeur. De leerlingen komen dan maandag en dinsdag naar school
  • Tijdens de  studiereis verwerken de leerlingen wel heel wat leerstof. Van leerlingen die thuis blijven verwachten we dezelfde kennis en vaardigheden als van de andere.
  • Zonder negatief reisadvies is het uitgesloten dat kosten kunnen worden terugbetaald.
  • De reisleiding volgt de meest actuele info voor toeristen op de voet, en wijzigt het programma in functie van de gezondheid, indien nodig.
  • De directie is telefonisch bereikbaar tijdens de reis.
Mochten de richtlijnen van het ministerie van onderwijs/buitenlandse zaken/volksgezondheid veranderen, dan verandert ook onze beslissing.
 
de begeleidende leerkrachten
Nele Desendere en Robert Van Puyvelde
 
Namens de directie
Frank Baeyens
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be