______________________________________________________

12 december 2020 – nummer 419 EXTRA

 

 

Een extra nieuwsbrief met twee belangrijke mededelingen.

 

Gemeente op weg naar 2030

In de dienst van zondag 12 januari hebben we in een kort en krachtig Gemeenteberaad van 30 minuten de gemeenteleden meegenomen richting 2030.
Ja, u leest het goed: 2030 ….

Want het is belangrijk om als gemeente invulling te geven aan onze toekomst in Zeist-West. We willen in de komende maanden met 4 groepen gemeenteleden met een positieve insteek onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
Elke groep krijgt een eigen thema mee:
- Missie en samenleving
- Pastoraat en betrokkenheid
- Beheer en verhuur vernieuwde gebouw
- Financiën – inkomsten en uitgaven

Direct na de dienst konden mensen zich opgeven voor de start van dit project, de verkenningsfase in 4 groepen.

We kregen al de nodige enthousiaste aanmeldingen.
Maar er is nog ruimte in de groepen om mee te denken.
Wilt u zich aanmelden, doe dit dan voor 20 januari!
U kunt zich aanmelden tot en met 20 januari door de link in deze nieuwsbrief: https://forms.gle/F58vgbvopfpkCXyX8 of via de QR-code:

 

Namens de projectgroep Kerk 2030
Piet Jan Keijmel, Kees Manintveld, Jelmer Martens, Nicolette van der Kuilen, Tineke Dronkert, Miriam Bierhaus

Viering zondag

Zondag 19 januari is er geen viering in het KC. Er is om 10 uur een viering van de gezamenlijke kerken in de Oosterkerk in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid. (zie hieronder).

Gebedsweek voor de eenheid 18-25 januari

We beginnen de gebedsweek op zondag 19 januari met een gezamenlijke viering in de Oosterkerk.
Deze begint om 10 uur.
Uit verschillende kerken komen we dan samen, Protestantse Gemeente, R.K parochie, Evangelische Broedergemeente, Gemeente van Apostolische Christenen.
Een feest van herkenning en erkenning: Hoe verschillend we zijn, die Ene Heer staat ons voor ogen, we voegen ons in de wereldwijde kerk.

Dit jaar gaat een groep christenen uit Malta ons voor. Zij kozen voor ons het thema uit: “Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”, naar Handelingen 28 vers 2.
Gastheer in de viering is Martin Rus. Ds. Roel Bosch, Peter Sodaar en Wiel Hoekstra werken mee aan de viering. Organist is Willem H. Boog, een zanggroep onder leiding van Daniël Claas, met leden uit verschillende kerken, doet mee met zang en piano.

Na afloop van de viering is er ontmoeting, met koffie, thee. Natuurlijk is er kinderdienst en oppasdienst.

Andere activiteiten in de Gebedsweek
U kunt in deze week afwisselend in verschillende kerken een gebedsbijeenkomst bijwonen (van 19.00-19.45 uur met een uitloop van een kwartier voor ontmoeting bij koffie en thee).
- maandag 20 januari St. Josephkerk, Parochiecentrum Rozenstraat 20
- dinsdag 21 januari NoorderLichtkerk, Bergweg 92a
- woensdag 22 januari de Citadel, Bergweg 6
- donderdag 23 januari Broedergemeente kleine zaal, Zusterplein 20
- vrijdag 24 januari De Ark, van Reenenweg 9a

Van harte welkom, zondag en door de week!