POPtalk Nieuwsbrief
Februari 2013
 
POPtalk brengt communicatie in beeld...
Deze nieuwsbrief gaat over:
Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhouding.
De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig.
Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker, heeft een grotere mond en anderen kijken vaak tegen de pester op. Vaak gebeurt het pesten niet één keer, maar is elke keer dezelfde weer de klos.
De pester heeft geen positieve bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of kwetsen.
De gepeste voelt zich vaak eenzaam en verdrietig, hij of zij is onzeker en bang.
(bron:www.pestweb.nl) 
 
Workshop volgen?
Schrijf je dan nu in!

Best:
24-05 en 05-07
 
Loenen a/d Vecht:
25-05 en 06-07

Stuur een mail naar: 
BEZOEK ONZE SITE
  klik hier 
De volgende nieuwsbrief van In Beeld zal in maart verschijnen met als onderwerp:
 
Werkhouding
POPtalk en pesten
 
Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de opdracht, terwijl ze aan alle kinderen in de klas een stuk papier uitdeelde, om het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. lees verder
 
Schaamte
Ik krijg in mijn praktijk regelmatig te maken met kinderen die gepest worden. Of kinderen die zelf steeds weer over de grenzen van een ander heen gaan. M.b.v. POPtalk laat ik situaties neerzetten, op tafel,  waarin het kind te maken heeft gehad met pesten. Zo ontstaat er al snel een helder beeld van de feitelijke gebeurtenissen en de gevoelens en gedragingen van het kind dat tegenover mij zit. Steeds weer merk ik dat kinderen het lastig vinden om over dit onderwerp vrijuit te spreken. Ze schamen zich en stoppen het liever weg.  lees verder
 
 
POPtalk in de praktijk
Marius is een jongen van 11 jaar die erg gebukt gaat onder de vele pesterijen op school. Vanaf groep 4 wordt hij gepest door een aantal jongens uit zijn klas. School en ouders zijn op de hoogte maar kunnen niet voorkomen dat er zich steeds weer situaties voordoen waarin Marius gepest wordt. Marius is een bang en onzeker kind met een heel laag zelfbeeld. Thuis heeft hij regelmatig woedeaanvallen waarbij de aanleiding vaak iets onbelangrijks is. Vanwege zijn dyslexieklachten is hij bij mij in counseling. Met POPtalk heb ik regelmatig gesprekjes met hem. Dit keer bespreken we een situatie waarbij er sprake is geweest van pesten. Marius vertelt dat een groep van 4 jongens hem tijdens de pauze (terwijl hij met zijn eigen vrienden aan het spelen was) bewust sneeuwballen in het gezicht gingen gooien. De vrienden van Marius werden niet bekogeld, alleen hij. Zijn vrienden probeerden hem te beschermen door de ballen af te weren. Marius rent naar de juf die vervolgens de jongens ter verantwoording roept. Deze gebeurtenis brengen we in beeld met de poppetjes.lees verder
 
 
 POPtalk heeft sinds kort een eigen facebook pagina!