Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Januari 2011
Beste ,
Hartelijk bedankt!
Met veel genoegen kijken we met zijn allen terug op het jaar 2010, waarin door Doetinchem als millenniumstad en onze zusterstad in Nicaragua, La Libertad, samengewerkt werd aan ontwikkelingsprojecten in La Libertad, waaronder (beroeps)onderwijs met medewerking van diverse scholen in Doetinchem, water-en sanitatieproject met waterschap Rijn & IJssel, Vitens en de gemeente Doetinchem, huizenbouw met steun van Sité en sociale projecten als de maaltijdvoorziening voor ouderen.
 
Om deze projecten onder andere financieel mogelijk te maken zijn in Doetinchem door vrijwilligers een indrukwekkend aantal activiteiten ondernomen. Zo werd er deelgenomen aan de Anti Racismedag op het Rietveld Lyceum en liepen 400 leerlingen van diverse basisscholen in Doetinchem, Zelhem en Dieren voor  “Wandelen voor water”, waarbij zij met 6 liter water als bagage 6 gesponsorde kilometers wandelden.
 
Onder leiding van de Nicaraguaanse kunstenaar Johana del Carmen werd samen met leerlingen van het Ludgercollege en diverse vrijwilligers een muurschildering gemaakt, die beroepsonderwijs als thema had. Deze geschilderde panelen werden vervolgens geveild bij het Benefietconcert “Hola La Libertad”, waarin  op schitterende wijze het Martinuskoor Gaanderen de Misa Criolla en het Symphonisch blaasorkest Gaanderen koraal- en filmmuziek ten gehore brachten.
 
Culinair organiseerde DOS samen met docenten en leerlingen van het Graafschap College drukbezochte Nicaraguaanse dineravonden, die op indrukwekkende wijze met zang en piano muzikaal omlijst werden door Irene Hoogveld; voorts werd onder het motto:“Wij een maaltijd, zij een maaltijd” tijdens de restaurantweek door Villa Ruimzicht aan haar gasten aandacht gevraagd voor het maaltijdproject voor arme ouderen in La Libertad. 
 
Het balsahouten campagnevogeltje van DOS vond zijn weg in vele kerstpakketten van het Graafschap College, Schavenweide, tandartspraktijk Bijkersma en psychologenpraktijk Joep Kramer. Op het einde van het jaar tenslotte namen we actief deel aan de uiterst gezellige Kerstmarkt bij het Metzo College.
 
Al met al was 2010 een zeer geslaagd jaar en ik wil dan ook, mede namens onze vrienden uit La Libertad, iedereen, die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.
 
2011 wordt het jaar van de "ombuigingen" bij de lokale en centrale overheid en dat zal zeker ook invloed hebben op Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking.
Als DOS zien we dit als een uitdaging en gaan ervoor, samen met de inwoners van Doetinchem, de gemeente Doetinchem als millenniumstad en onze sponsoren, om tot 2015 te kunnen bijdragen aan het bereiken van de millenniumdoelen in La Libertad, zoals goed drinkwater, (beroeps)onderwijs en economische ontwikkeling.
 
Joost van Eekhout, Voorzitter
 
Bibliotheek West-Achterhoek
Bibliotheek West-Achterhoek in Doetinchem heeft een unieke leskist voor het basisonderwijs in haar collectie opgenomen: "Geef kinderen in Nicaragua een kleurrijke toekomst". Door deelname aan dit lespakket maken de kinderen kennis met hun leeftijdsgenoten uit Nicaragua. Meer informatie kunt u vinden op de website van de bibliotheek.
 
 
Alle kinderen naar school in La Libertad
In 2010 is La Libertad weer een stapje dichterbij het millenniumdoel 2 gekomen. Sinds 2008 steunt Doetinchem dit programma, een project in samenwerking met de gemeente La Libertad en de locale afdeling van MINED (Ministerie van Onderwijs in Nicaragua). De eerste twee jaar hebben 388 kinderen hiervan geprofiteerd. Voor 2010 richt het programma zich op nog eens 200 kinderen.
 
Om het onderwijs in Nicaragua te verbeteren en meer kinderen naar school te krijgen heeft het  LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua) in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Nicaragua een integraal onderwijsplan uitgewerkt. Op zeven gebieden wordt het onderwijs versterkt:
 • Betere bereikbaarheid scholen;
 • Meer schoolbankjes;
 • Meer en beter opgeleide leerkrachten;
 • Schoolmaaltijden voor alle kinderen;
 • Rugzakjes met schoolmateriaal voor alle kinderen;
 • Scholing/bewustwording voor ouders;
 • Programma voor werkende kinderen.
Onlangs ontvingen we uit La Libertad een tussentijdse rapportage. De stand van zaken was toen als volgt:
 • De bouw van het schoollokaal in de wijk Nueva Esperanza vordert, maar zal nog niet voltooid zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar in februari 2011. Doetinchem draagt hier 2/3 aan bij en de gemeente La Libertad 1/3.
 • Aan 165 kinderen is een rugzak met schoolmateriaal uitgedeeld. Ook ontvingen zij de dagelijkse schoolmaaltijd (aandeel van MINED, het Ministerie van Onderwijs Nicaragua, in het programma).
 • 113 ouders namen deel aan een scholing over kinderrechten, waarin aandacht voor huiselijk geweld en kinderarbeid.
 • 80 leerkrachten volgden een cursus over (huiselijk) geweld en de gevolgen voor kinderen, o.a. wegblijven van school. Zij leerden technieken om dit te herkennen en hoe er mee om te gaan. MINED regelde de trainers. 
 • Ook zorgde MINED voor de aanstelling van vier nieuwe leerkrachten en 35 schoolbankjes.
 • De gemeente La Libertad neemt het transport van de voedselpakketten en didactische materialen voor haar rekening.
De ‘tegenover’ stichting van DOS, de Fundacion Crecemos Juntos, is nauw betrokken bij de uitvoering van het programma.
 
Kerstmarkt Metzo College
De gezellige kerstmarkt van het Metzo College heeft een bedrag opgeleverd van € 900. De opbrengst is bestemd voor de onderwijsprojecten in La Libertad. Leerlingen van het Metzo College heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme: Muchas Gracias!
 
Ontwikkeling beroepsonderwijs in La Libertad
Een beroepsopleiding bestaat op dit moment in La Libertad nog niet en is wel essentieel voor de economische ontwikkeling van onze zusterstad. Halverwege 2010 waren er vergevorderde plannen voor het starten van een beroepsopleiding, gelinkt aan de plaatselijke middelbare school. Door de bezuinigingen (ook daar) en een forse daling van buitenlandse fondsen heeft het Ministerie van Onderwijs (MINED) in Nicaragua haar begroting moeten herzien. Daarbij is de beroepsopleiding in La Libertad gesneuveld.
 
In december heeft José Antonio, een vertegenwoordiger van de stedenband in Nicaragua, gesprekken gevoerd met de burgemeester van La Libertad, een gemeenteraadslid, de directeur van de middelbare school, de gedelegeerde van MINED en vertegenwoordigers van de stedenbandstichting FCJuntos, de goudmijn en de vereniging van veeboeren. Zij zien allen het belang van beroepsopleidingen en spraken af een projectdocument op te stellen voor cursussen landbouw en veeteelt voor de bovenbouw van de middelbare school. In de provinciehoofdstad Juigalpa worden dergelijke opleidingen tot ‘Tecnico Agropecuario’ al gegeven. Daarnaast komen er individuele cursussen met industriële onderwerpen voor de mijnbouw, waaraan ook volwassenen kunnen deelnemen.
 
 
Groepsreis naar Nicaragua - La Libertad uitgesteld
De in februari geplande groepsreis naar Nicaragua gaat niet door. Genoeg mensen hadden belangstelling voor deze reis, maar te weinig personen hadden mogelijkheden in februari. Het plan is nu om in de tweede helft van november 2011 op reis te gaan. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden via info@becker-egbers.nl. Meer informatie vindt u op onze website.
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010